Obowiązek noszenia hełmów ochronnych w magazynach

0
16071

Szczegółowe przepisy zapisane w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sposób jednoznaczny nakładają na pracodawce obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, a także wzięcia na siebie odpowiedzialności za realizację zasad bezpieczeństwa i higieny. Oczywiście tyczy się to również wszelkiego rodzaju magazynów wysokiego składowania.

Przytoczone wyżej przepisy określają także to, iż pracodawca jest zmuszony zapewnić pracownikom nieodpłatnie wszelkie środki ochrony indywidualnej, które skutecznie zabezpieczą go przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami, związanymi między innymi z ciężkimi przedmiotami, szkodliwymi substancjami chemicznymi czy pracą na wysokościach. W przypadku pracy w magazynie, dość często pada pytanie, czy pracujące w nim osoby powinny nosić hełmy ochronne, które chronią głowę przed urazami.

Stosowne przepisy

Chcąc rozwikłać ten problem, powinniśmy przeanalizować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku dotyczącego ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

W załączniku numer 2 do tego rozporządzenia zostały wymienione wszelkie prace, w ramach których noszenie hełmów ochronnych jest wymagane. W przypadku pracy w magazynie, pracodawców obowiązywać będzie podpunkt „g”, w którym wskazane zostały prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników.W przypadku magazynu wysokiego składowania, tego typu urządzenia jak dźwigi i podnośniki występują niezwykle często, co zaś oznacza, że hełmy ochronne będą obowiązkowe i pracodawca nie może uchylać się do obowiązku ich dostarczenia. W sytuacji, gdy w magazynie nie występują urządzenia do podnoszenia, dźwigi bądź przenośniki, to do pracodawcy należy decyzja, czy tego typu środki ostrożności będą stosowane.

Z perspektywy pracownika, bardzo ważny jest również załącznik numer 1 do omawianego rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią, pracodawca zobowiązany jest do informowania swoich pracowników o wszelkich możliwych zagrożeniach w miejscu pracy, przed którymi chronią środki ochrony indywidualnej. Pracodawca musi ponadto poinformować swoich podwładnych o dostępnych środkach, a także o zasadach ich stosowania.

Źródło: http://www.narzedziak24.pl/ochrona-bezpieczenstwo/kaski-ochronne.html

[Głosów:16    Średnia:2.6/5]