Zawód – notariusz

0
3529

W pewnym momencie każdy z nas staje przed koniecznością wyboru swojej dalszej drogi zawodowej. Jak tego dokonać tak, aby się nie pomylić? Aby rzeczywiście wykorzystać wszystkie nasze umiejętności i zdolności? Przede wszystkim warto czytać i dowiadywać się jak najwięcej o przeróżnych zawodach. Przeczytajcie zatem o tym, kim jest notariusz!

Kim jest notariusz?

Na początek należy podkreślić, że notariusz jest osobą zaufania publicznego. Jest to bardzo ważne – oznacza to, że jego zadaniem jest szeroko pojmowana służba innym i że obowiązuje go tajemnica zawodowa. Notariusz jest ponadto powołany do dokonania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać charakter notarialny. Oprócz tego sprawuje on kontrolę nad poprawnym obiegiem dokumentów.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Otóż notariusz mówiąc dość prostym językiem poświadcza prawne dany stan rzeczy. A zatem do jego obowiązków należy sporządzanie aktów notarialnych, aktów posiadania dziedziczenia, sporządzanie oświadczeń, protokołów, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów.

Co trzeba zrobić, aby zostać notariuszem?

Przede wszystkim należy ukończyć studia prawnicze, przy czym warto zrobić to w Polsce albo wcześniej sprawdzić, jakie dyplomy innych uczelni są w kraju honorowane. Jednak ukończenie prawa to nie wszystko. Trzeba bowiem później jeszcze dostać się na aplikację notarialną, a następnie ukończyć dwuletni staż na stanowisku asesora.

Jak zatem widać – ta ścieżka zawodowa na pewno nie jest łatwa. Przed notariuszem stawia się także jeszcze inne wymagania. Musi on posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone 26 lat oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią i charakterem nie budzącym wątpliwości.

Kto może zostać notariuszem?

Oczywiście – zarobki notariusza kuszą. Warto jednak spostrzec, że nie dla każdego ten zawód notariusz Katowice będzie odpowiedni. Bynajmniej nie chodzi tu o inteligencję czy zdolności. Po prostu notariusz Katowice czy z innego miasta musi charakteryzować się pewnymi cechami.

A zatem przede wszystkim musi to być osoba dokładna i umiejąca dochować porządku w dokumentach. Ponadto notariusze często pracują w kilkuosobowych kancelariach. Notariusz Katowice musi zatem być przyzwyczajony do pracy samodzielnej, a co ważniejsze – do tego, że sam ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Nie może być także osobą emocjonalną, o wybuchowym charakterze, potrzebującą adrenaliny – wtedy warto wybrać inny zawód.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:6    Średnia:2.3/5]