Zaawansowany kurs Excel

0
3077

Excel jest arkuszem kalkulacyjnym stanowiącym jedną z części pakietu Microsoft Office, który znajduje powszechne zastosowanie zarówno na użytek komercyjny, jak i prywatny. Podstawowym zadaniem, jakie ma do spełnienia ta aplikacja, jest dokonywanie obliczeń zestawianych w formie tabelarycznej. Ogromną popularność Excel zawdzięcza przede wszystkim funkcjonalności i ogromnym możliwościom w zakresie jego praktycznego zastosowania.

Excel – wszechstronny arkusz kalkulacyjny

Kurs Excel - zaawansowane technikiNiesłabnące zainteresowanie Excelem wynika w głównej mierze z tego, że program ten posiada kilkaset wbudowanych funkcji stosowanych w zależności od potrzeb użytkownika. Obejmują one zagadnienia z takich obszarów jak m. in. matematyka, logika, finanse i statystyka, a także operacje przeprowadzane na bazach danych oraz na tekstach. Istotna rolę z punktu widzenia użytkownika odgrywa również półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania takich jak adresowanie: mieszane, względne oraz bezwzględne.

Poprzez wspomniane powyżej funkcje rozumieć należy algorytmy, które wyszukują bądź obliczają określone wartości. Wartości te są pobierane z komórek określanych mianem argumentów funkcji. Każda funkcja składa się z takich elementów jak:

 • nazwa – zawsze jest ona wyświetlana dużymi literami,
 • nawiasy okrągłe – nawias otwierany jest bezpośrednio po nazwie funkcji, a zamykany po argumentach,
 • argumenty – czyli adresy komórek i zakresy; w sytuacji, gdy w obrębie jednej funkcji występuje kilka argumentów, rozdziela się je za pomocą średnika.

Jak stać się zaawansowanym użytkownikiem Excela?

Umiejętność pracy z Excelem jest niezwykle przydatna. Konieczne jest w pierwszej kolejności opanowanie podstaw, aby można było przejść do zaawansowanych funkcji i narzędzi, dzięki którym można w szybki i prosty sposób rozwiązywać napotykane problemy oraz usprawniać pracę dzięki zastosowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań. Zaawansowaną wiedzę i umiejętności można zdobyć dzięki odpowiednim kursom, w zakresie których wybór jest obecnie bardzo duży. Podzielić je można na szkolenia stacjonarne i internetowe, przy czym te drugie mają mnóstwo zalet, np.:

 • czas na naukę kursant dostosowuje do własnych możliwości i indywidualnego rozkładu dnia,
 • atrakcyjna cena – kursy internetowe są na ogół znacznie tańsze, w związku z czym potrzebną wiedzę przyswoić można stosunkowo niewielkim kosztem,
 • do wybranych zagadnień można powracać dowolną ilość razy,
 • kursy mają postać filmów instruktażowych opatrzonych stosownym komentarzem lektora.

Przy wyborze kursu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Liczy się nie tylko jego cena, ale także profesjonalne opracowanie. Ponadto dla użytkownika ważne są też takie aspekty jak:

 • możliwość zapisania plików na własnym komputerze,
 • dostęp do dodatkowych materiałów poszerzających wiedzę,
 • stałe aktualizacje lekcji pozwalające być na bieżąco ze zmianami dokonywanymi w Excelu,
 • nielimitowany dostęp do lekcji,
 • opcja dostępu do szkolenia z poziomu komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych.

Zaawansowany kurs Excela – najważniejsze obszary

Kurs Excel - zaawansowane technikiZaawansowany kurs Excela to propozycja adresowana do osób pragnących w pełni wykorzystywać potencjał, jakim odznacza się ten popularny arkusz kalkulacyjny. W jego trakcie użytkownik poznaje pomocne techniki tworzenia formuł oraz uczy się korzystać z zestawu licznych funkcji, co z kolei przekłada się na sprawne rozwiązywanie poszczególnych zadań. W tego typu szkoleniach poruszane są tematy dotyczące następujących obszarów:

 • formuły: pomocne skróty i podpowiedzi, wyszukiwanie i oznaczanie formuł, odwołania do wierszy oraz kolumn, szybkie przeliczanie bez formuły, odwołania mieszane etc.,
 • formuły tablicowe: wprowadzenie do formuł tablicowych, tworzenie formuł tablicowych, zliczanie unikalnych wartości, stałe tablicowe, funkcja TRANSPONUJ, usuwanie formuł tablicowych,
 • funkcje wyszukujące służące wyszukiwaniu i pobieraniu danych w rozbudowanych arkuszach: WYSZUKAJ.PIONOWO – dopasowanie dokładne/przybliżone, funkcja PODAJ.POZYCJĘ, użycie funkcji INDEKS, łączenie funkcji wyszukujących etc.,
 • funkcje logiczne umożliwiające tworzenie złożonych instrukcji warunkowych: zagnieżdżanie funkcji logicznych, złożone testy logiczne, zliczanie z użyciem wielu warunków,
 • funkcje daty i czasu: wyodrębnianie daty i czasu, konwertowanie tekstu na datę i czas etc.,
 • funkcje matematyczne pozwalające dokonywać obliczenia w każdej możliwej sytuacji: zaokrąglanie wartości, zaokrąglanie zaawansowane, generowanie losowych wartości, obliczanie reszty z dzielenia etc.,
 • funkcje statystyczne: tworzenie rankingu wartości, praca z pustymi komórkami, wyszukiwanie wartości największych i najmniejszych etc.,
 • funkcje referencyjne,
 • funkcje tekstowe: wycinanie na początku i na końcu tekstu, funkcje ZNAJDŹ oraz SZUKAJ.TEKST, konwersja na małe i duże litery, różne funkcje tekstowe,
 • funkcje informacyjne: funkcja KOMÓRKA, sprawdzanie wartości w komórce, typowe błędy formuł, obsługa błędów za pomocą funkcji etc.,
 • funkcje odwołań: funkcja PRZESUNIĘCIE, adresowanie pośrednie etc.
[Głosów:2    Średnia:5/5]