Jak prawidłowo szukać pracy?

0
3370

Praca nie zapuka do Twoich drzwi, to Ty musisz wyjść z inicjatywą. Konkurencja na rynku  jest ogromna, istotą jest zatem odpowiednie przygotowanie. W pierwszej kolejności należy zbudować „dobre” CV (tj. zindywidualizowane CV, napisane na komputerze) oraz opracować list motywacyjny. Istotnym podkreślenia jest fakt, że samo napisanie życiorysu nie gwarantuje ostatecznego sukcesu. Poniżej przedstawiamy cechy „prawdziwego” CV oraz popularne metody poszukiwania pracy.

Cechy prawidłowo napisanego CV (Curriculum Vitae/życiorysu)

Curriculum Vitae – aby móc uznać je za poprawne, powinno:

– zawierać wszystkie istotne informacje (w tym: poprawny numer telefonu),

– zachęcać do lektury (w „dobrym” CV nie ma miejsca na błędy ortograficzne i stylistyczne),

– być zawsze aktualizowane i utrzymane w nowoczesnej formie.

Jeszcze do niedawna sukcesem było samo napisanie życiorysu. Czasy się zmieniają i obecnie liczy się – precyzja, forma i odpowiedni szyk.

Uwaga!

Poszukiwanie pracy należy rozpocząć jak najwcześniej. Istotne jest, aby już w trakcie studiów, śledzić (na bieżąco) rynek pracy.

Praca dla osób bez doświadczenia zawodowego

Jeśli osoba poszukująca zatrudnienia nie ma skonkretyzowanych planów na przyszłość, powinna skontaktować się z doradcą zawodowym. Może również udać się do Biura Karier (Biuro Karier funkcjonuje na terenie niemal każdej uczelni). Dysponując obszernymi informacjami (na temat swojej osoby/pracy), student/absolwent powinien:

 • określić własne cele (zarówno te krótkookresowe, jak i długookresowe),
 • wskazać najważniejsze cechy swojego charakteru,
 • sporządzić dokumenty aplikacyjne (tj. Curriculum Vitae oraz list motywacyjny),
 • nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • zapoznać się z zasadami obowiązującymi na rozmowach kwalifikacyjnych.

Jak prawidłowo szukać pracy?

Ilustrujemy kilka sprawdzonych sposobów:

 • codzienny przegląd ogłoszeń (w prasie, lokalnej telewizji oraz Internecie – również na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych),
 • częste wizyty w agencjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
 • wizyty w Powiatowych Urzędach Pracy oraz organizacjach pozarządowych (organizacje pozarządowe zawodowo zajmują się rekrutacją),
 • śledzenie tablic ogłoszeń,
 • uczęszczanie na targi pracy oraz spotkania z pracodawcami,
 • rozmowy z rodziną i przyjaciółmi (być może ktoś z Twoich bliskich posiada szereg cennych znajomości),
 • utrzymywanie kontaktów z byłymi współpracownikami

Szukanie pracy wymaga czasu

Zanim osoba bezrobotna zdobędzie upragnioną pracę bądź staż, musi przezwyciężyć szereg przeszkód oraz barier. W pierwszej kolejności powinna jednak:

 • poświęcić wiele czasu na przeglądanie aktualnych ofert,
 • uzbroić się w cierpliwość,
 • konsekwentnie dążyć do celu,
 • nosić przy sobie dokumenty aplikacje – zawsze i wszędzie (nigdy bowiem nie wiadomo, w którym momencie CV oraz list motywacyjny odegrają kluczową rolę).

Elementy wchodzące w skład „dobrego” ogłoszenia rekrutacyjnego

– nazwa zakładu pracy (ewentualnie doradztwa),

– zwięzły opis działalności przedsiębiorstwa,

– nazwa stanowiska,

– wymagania dotyczące stanowiska,

– dane pracodawcy (m.in. dokładny adres firmy, nr telefonu, forma kontaktu),

– numer referencyjny,

– potrzeba klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje, które powinny wzbudzić Twoją czujność

Ogłoszenia rekrutacyjne zawierają szereg typowych informacji (m.in. nazwę przedsiębiorstwa, krótki opis działalności firmy itp.). Zdarza się również, że oferta naszpikowana bywa niepokojącymi zdaniami. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji lekkomyślnych decyzji, wystarczy nie odpowiadać na ogłoszenia zawierające takie oto treści:

 • „Wysokie zarobki…”,
 • „Praca natychmiast…”.

Jeśli warunkiem uzyskania pracy jest konieczność uiszczenia opłaty manipulacyjnej, należy bezzwłocznie opuścić daną stronę internetową.

Ogłoszenie własne – jakie powinno być?

Przede wszystkim:

 • krótkie,
 • zwięzłe,
 • ciekawe (musi zainteresować czytającego),
 • aktualne (czyli zawierające niezbędne informacje).

Praca za granicą – kilka kluczowych informacji

Osoba, która zamierza szukać pracy za granicą, powinna:

– zaznajomić się z przepisami prawnymi kraju, do którego planuje wyjechać,

– zabrać ze sobą dokumenty aplikacyjne (tj. dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności; istotne jest, aby CV oraz list motywacyjny zostały przetłumaczone na język zrozumiały dla przyszłego szefa/pracodawcy),

– zaopatrzyć się w odpowiednią sumę pieniędzy oraz bilet powrotny do Polski,

– sprawdzić adres, pod którym mieści się polski konsulat (w przypadku trudności, pracownicy konsulatu będą służyć pomocą),

– dysponować Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (po kartę należy zgłosić się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ).

Podsumowanie

Istotnym podkreślenia jest fakt, że już samo zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną stanowi ogromny sukces dla bezrobotnego. Szukanie pracy to nie lada wyzwanie, warto jednak podjąć ryzyko. Nasze starania w przyszłości zaowocują.

[Głosów:2    Średnia:5/5]