Rozwiązanie umowy o dzieło

0
9258

Nie tylko umowę o pracę możemy wypowiedzieć przed terminem jej wygaśnięcia. To samo dotyczy umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło i umowy zlecenie. Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą. Podpowiemy jak złożyć wypowiedzenie i jakie są obecnie obowiązujące przepisy. Chcesz rozwiązać umowę o dzieło? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, opiewającą na wykonanie konkretnej usługi wraz z otrzymaniem konkretnego rezultatu. Ten sam rodzaj umowy zawieramy nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak często mamy do czynienia z umową o dzieło, która nie zawsze jest podpisywana na papierze. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się nie tylko, jak rozwiązać umowę o dzieło dotyczącą pracy, ale również życia prywatnego.

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych umów życia codziennego

Umowę o dzieło zawieramy nawet kilka razy w ciągu dnia. Oddajemy samochód do naprawy, idziemy do fryzjera, decydujemy się na prywatną konsultację lekarską, zlecamy przycięcie trawnika. Na początku warto podkreślić, że od umowy o dzieło można odstąpić w każdym momencie. Ma do tego brawo zarówno dziełobiorca, jak i zleceniodawca. Takie odstąpienie od umowy nie jest obostrzone konkretnymi wymogami. Można tego dokonać z obojętnych przyczyn. Jednak najczęściej dochodzi o wypowiedzenia umowy z powodów od nas poniekąd niezależnych. Może się okazać, że wykonawca przeliczył się ze swoimi możliwościami zarówno w kwestii umiejętności, jak i czasu, może dojść do utrudnień w kontakcie między stronami, co uniemożliwia rzetelne wykonanie dzieła, może zdarzyć się też tak, że odstąpienie spowodowane jest jedynie wolą jednej ze stron. Poniżej znajduje się opis zasad realizacji wypowiedzenia w najpopularniejszych, wspomnianych przypadkach.

Wypowiedzenie umowy o dzieło z powodu podwyższenia wynagrodzenia

W takim przypadku zamawiający dzieło może odstąpić od umowy, gdy doszło do podwyższenia wyceny kosztorysowej. Wspomniana zmiana cen musi być znaczna. Zleceniodawca ma obowiązek wypowiedzieć umowę w możliwie najszybszym terminie, czyli zaraz po tym, jak dowiedział się o wzroście wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Jeżeli do tego momentu wykonawca wykonał już jakąś część pracy, to należy mu się zapłata za tę wykonaną już część. Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której zamawiamy fachowca do naprawy drzwi od zmywarki. Fachowiec wylicza robociznę na około 100 złotych. Przyjeżdża, zdejmuje drzwi i okazuje się, że problem jest poważniejszy i naprawa będzie kosztować nawet ponad 200 złotych. Do czasu sporządzenia nowej wyceny zdążył wymienić zawiasy, ponieważ były wadliwe i mogły przyczynić się do usterki. Zleceniodawca rezygnuje z usługi ze względu na zbyt wysoki koszt, ale w tej sytuacji powinien zapłacić fachowcowi część wynagrodzenia (np. 50 złotych) za zdiagnozowane problemu i wymianę zawiasów.

Rozwiązanie umowy o dzieło z powodu opóźnienia prac

Jeżeli opóźnienie nastąpiło lub już wiadome jest, że nastąpi z winy wykonawcy, to zleceniodawca może odstąpić od umowy o dzieło bez podawania nowego, przedłużonego terminu realizacji.

Wypowiedzenie umowy o dzieło z powodu wadliwego wykonania

W przypadku wadliwego wykonania procedura wypowiedzenia umowy o dzieło jest bardziej skomplikowana. Zamawiający musi wezwać wykonawcę do naprawy dzieła, wraz z podaniem nowego terminu realizacji zlecenia. Gdy zleceniobiorca nie naprawi dzieła w wyznaczonym czasie, to wtedy można odstąpić od umowy. Istnieje też taka możliwość, która nadal jest zgodna z obowiązującymi przepisami, że zleceniobiorca przekaże dzieło do wykonania innej osobie, ale wtedy należne wynagrodzenie dla osoby trzeciej pokryje z własnej kieszeni.

Rozwiązanie umowy o dzieło z powodu braku współdziałania

Brak współdziałania jest rzadko spotykanym powodem odstąpienia od umowy o dzieło. Zazwyczaj obydwu stronom zależy na dobrej komunikacji, dla uzyskania lepszego efektu. Może się jednak zdarzyć tak, że zleceniodawca zlecił wykonanie dzieła, ale komunikacja z nim jest bardzo utrudniona. Nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonów, nie dosyła obiecanych materiałów potrzebnych do realizacji dzieła. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że zleceniobiorca nie będzie w stanie wykonać dzieła prawidłowo, więc może odstąpić od umowy. Dodatkową trudnością w tej sytuacji jest to, że ciągłe próby nawiązywania kontaktu przez jedną ze stron prowadzą do znacznego zwiększenia pracy i czasu, które trzeba poświęcić na wykonanie danego zadania, co często jest po prostu nieopłacalne finansowo.

Wypowiedzenie umowy o dzieło z każdego innego powodu

Umowę o dzieło można rozwiązać również z każdego innego powodu. W tym przypadku należy tego dokonać jak najszybciej i ewentualnie zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia za czynności zrealizowaną do tej pory.

Wypowiedzenie umowy o dzieło może być wykonane w formie ustnej lub pisemnej. Zalecamy wybór tej drugiej metody zawsze wtedy, gdy jest to możliwe. Pisemne wypowiedzenie ogranicza ryzyko wystąpienia roszczeń jednej ze stron.

[Głosów:15    Średnia:2.3/5]