Pilot wycieczek – zarobki, jak zostać i czym się zajmuje?

0
17364

Turystyka i rekreacja to obszar stwarzający ogromne możliwości, jeśli chodzi o podjęcie zatrudnienia i rozwój kariery zawodowej. Jedną z najbardziej popularnych profesji jest pilot wycieczek – zawód ten wzbudza zainteresowanie przede wszystkim wśród osób lubiących podróżować i nie stroniących od kontaktów z ludźmi.

Ile zarabia pilot wycieczek w Polsce?

Zarobki pilotów wycieczek są bardzo zróżnicowane. Najistotniejszym czynnikiem decydującym o ich wysokości jest ilość obsługiwanych wyjazdów. Przeciętne wynagrodzenie w tym fachu wynosi ok. 3600 zł brutto. Spora grupa zarabia ok. 3000 zł brutto, ale nie brakuje też i osób, które mogą liczyć na bardzo wysokie uposażenie sięgające nawet do 30000 zł brutto. O pracy pilota wycieczek mówi się zwykle jako o zajęciu sezonowym, jednakże najlepsi fachowcy jeżdżą przez cały rok, dlatego też ich pensje są odpowiednio wysokie. Najbardziej opłacalne są letnie wyjazdy, zimowe już mniej, niemniej jednak faktem jest to, że w omawianym zawodzie można naprawdę dobrze zarabiać. Opłaca się zatem zdobywać doświadczenie i poszerzać zasoby wiedzy, ponieważ przynosi to wymierne korzyści finansowe.

Czym zajmuje się pilot wycieczek?

Wielu osobom wydaje się, że praca pilota wycieczek jest zajęciem z gatunku łatwych, lekkich i przyjemnych. Nic bardziej mylnego. Oczywiście trudno jej odmówić licznych zalet, aczkolwiek wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością. Przy tej sposobności pojawia się ważna uwaga – taka mianowicie, by nie mylić pilota wycieczek z przewodnikiem. Zakres ich obowiązków jest zupełnie inny, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by pilot wycieczek posiadał uprawnienia przewodnika.

Pilot jest osobą, która w imieniu organizatora wycieczki sprawuje opiekę nad jej uczestnikami oraz dba o to, by związane z wyjazdem usługi na ich rzecz były wykonywane z należytą starannością. W praktyce wiąże się to z realizacją takich czynności jak m.in.:

 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników wycieczki,
 • sprawowanie nad uczestnikami wycieczki opieki w takim zakresie, w jakim wynika to z umowy,
 • przyjmowanie od uczestników zgłoszeń dotyczących uchybień wynikających z nieodpowiedniej realizacji usług,
 • rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w trakcie wyjazdu, np. nieporozumień w hotelach czy restauracjach,
 • przyjmowanie reklamacji od klientów,
 • udzielanie uczestnikom wycieczki informacji na temat lokalnych atrakcji, zwyczajów panujących w danym kraju, zagrożeń itp.,
 • godne  reprezentowanie organizatora turystyki.

Jak zostać pilotem wycieczek?

Każdy, kto pragnie pracować jako pilot wycieczek, musi pamiętać o paru kwestiach. Kandydaci muszą sprostać wielu kryteriom, przy czym absolutnie podstawowe są:

 • ukończony 18 rok życia,
 • minimum średnie wykształcenie,
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków.

Do końca 2013 r. piloci wycieczek musieli posiadać niezbędne uprawnienia – w tym celu należało odbyć szkolenie na pilota wycieczek uwieńczone egzaminem. Od 2014 r. obowiązek ten został zniesiony. Niemniej jednak osoby posiadające poświadczone dokumentami kwalifikacje mają znacznie większe szanse na pozyskiwanie atrakcyjnych i dobrze płatnych zleceń. Dlatego też wskazane jest ukończenie kursu – rynkowa oferta w tym zakresie jest bardzo bogata, tak więc jest w czym wybierać. Następnie – w celu potwierdzenia zdobytych kwalifikacji – należy przystąpić do  egzaminu certyfikującego dla kandydatów na pilotów wycieczek. Egzaminy te są przeprowadzane przez branżowe organizacje.

Pracujące w branży turystycznej osoby zwracają uwagę na to, iż najrozsądniej jest wyspecjalizować się w jakimś konkretnym obszarze. Pojawia się tu sporo opcji, wśród których wymienić można specjalizacje ze względu na:

 • kontynent, kraj, region lub miasto,
 • typ operatora turystycznego,
 • środek transportu,
 • typ klienta – polski lub zagraniczny,
 • rodzaj grupy – szkolna, pielgrzymkowa etc.,
 • rodzaj imprezy turystycznej.

Odnośnie wymogów stawianych pilotom wycieczek nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej istotnej sprawie – o znajomości języków obcych. Powinna być ona udokumentowana. Mile widziani są absolwenci studiów filologicznych oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych, ale oprócz tego honorowane są także świadectwa ukończenia:

 • szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą,
 • kursu, podczas którego kandydat na pilota wycieczek opanował stosowny język obcy na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W zawodzie pilota wycieczek niebagatelną rolę odgrywają pewne cechy predysponujące do wykonywania tej pracy. W tym kontekście przeważnie mówi się o:

 • dyspozycyjności,
 • odpowiedzialności,
 • komunikatywności,
 • umiejętnościach negocjacyjnych,
 • bardzo dużej odporności na stres,
 • punktualności,
 • zainteresowaniach związanych z historią i geografią,
 • asertywności,
 • wysokiej kulturze osobistej,
 • zdolnościach logistycznych,
 • umiejętności planowania,
 • zorientowaniu na klienta,
 • niekonfliktowym usposobieniu.
[Głosów:39    Średnia:2.6/5]