Jak zostać audytorem?

0
8084

Praca audytora polega przede wszystkim na planowaniu, organizowaniu oraz wykonywaniu audytów. Audytor wewnętrzny jest pracownikiem firmy, który zajmuje się weryfikowaniem, czy dany system certyfikowany działa zgodnie z wszystkimi wytycznymi.

Poza wykonywaniem samej kontroli do obowiązków audytora należy także tworzenie raportu z jej wynikami oraz prezentowanie go kierownictwu. Poza tym audytor może współpracować przy tworzeniu strategii doskonalenia systemu, ponieważ doskonale zna jego mocne i słabe punkty.

Jak zostać audytorem?

Aby dobrze się przygotować do pełnienia tej roli w organizacji należy doskonale znać normę np. ISO 9001 – w przypadku audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Poza tym konieczne jest zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi przygotowywania, przeprowadzania i raportowania wyników audytów oraz innych zagadnień związanych z tymi działaniami. Bardzo ważne jest też nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Jak widać dobre przygotowanie się do pracy jako audytor wewnętrzny to złożony proces. Aby sprawnie i efektywnie przez niego przejść najlepiej jest uczyć się od praktyków. Świetnym pomysłem jest wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu dla kandydatów na audytorów. Takie kursy przygotowawcze prowadzą jednostki certyfikujące. Więcej informacji o szkoleniu dla audytorów wewnętrznych można znaleźć tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/

Charakter audytora

Osoba na tym stanowisku poza wiedzą i umiejętnościami powinna też wykazywać się pewnymi cechami charakteru. Z pewnością w pracy audytora przydaje się umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. Podczas przeprowadzania audytu niezwykle istotne jest efektywne komunikowanie się. Poza tym ważna jest skrupulatność i zdolność do konkretnego opisywania zauważonych zjawisk, co jest bardzo ważne podczas raportowania.

[Głosów:14    Średnia:2.8/5]