Ile zarabia makler giełdowy? Zarobki w Polsce

1
40478

Zarobki maklerów giełdowych nigdy nie należały do najniższych. Można powiedzieć więcej, od kilku lat zawód maklera znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych zawodów w Polsce.

Ile zarabia makler giełdowy

Badania wynagrodzeń – Sedlak & Sedlak

Według danych publikowanych przez firmę Sedlak & Sedlak połowa badanych uzyskuje dochody z przedziału 3 800, a 11 500zł. 25% maklerów biorących udział w badaniu zarabia kwoty niższe niż 3 800zł, a 25% otrzymuje miesięczną pensję wyższą niż 11 500zł. Mediana zarobków osiągnęła poziom 6 400zł. Podane kwoty są kwotami brutto.

Zarobki rosną wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Rozpoczynający pracę makler może liczyć na wynagrodzenie rzędu 2 000zł na rękę miesięcznie. Z czasem osiągnie on pułap 4 000, a nawet 5 000zł netto. Trzeba też pamiętać, że maklerzy otrzymują premie, które mogą wynosić nawet 100 000zł. Przyjmując, że uzyskana premia w większości przypadków nie jest aż tak wysoka, obrotny makler może zarobić ok. 10 000zł netto na miesiąc.

Ważnym aspektem jest też miejsce wykonywania pracy i tu nie ma niespodzianek, najwięcej zarabiają maklerzy działający na terenie Warszawy, ewentualnie województwa mazowieckiego.

Raport płacowy 2015 firmy Antal

Ostatni raport płacowy (lipiec 2015 r.), przygotowany przez firmę Antal wskazuje na nieco wyższe zarobki maklerów. Raport ten jest solidnie przygotowanym dokumentem, w którym wysokość przedstawionych wynagrodzeń została ustalona na podstawie badania ankietowego na próbie 3947 respondentów, danych uzyskanych z 850 projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także zebranych przez nich informacji podczas rozmów z pracodawcami i kandydatami.

Według danych wynikających z raportu wynagrodzenie maklera papierów wartościowych mieści się w przedziale 6 500 – 10 000zł. Jest to pensja całkowita, średnia, brutto. Interesujący jest fakt, że doradca inwestycyjny, mimo iż jest uznawany za bardziej prestiżowy zawód (choćby ze względu na bardzo trudne egzaminy, których zdanie umożliwia pracę na tym stanowisku) zarabia w granicach 7 500 – 9 000zł brutto. Zatem jego wynagrodzenie jest mniej zależne od kwalifikacji pracowniczych, czy regionu, w którym działa doradca. Makler może zarobić mniej niż doradca inwestycyjny, ale też może zarobić więcej, w zależności od predyspozycji.

Równie bogate w stosunku do doradcy inwestycyjnego są benefity uzyskiwane przez maklera. Często do dyspozycji ma oprócz telefonu, który tu wydaje się oczywistym dodatkiem do wynagrodzenia, makler dysponuje też samochodem służbowym. Pracodawcy opłacają mu prywatną opiekę lekarską oraz karnety do klubów sportowych i rekreacyjnych. W zasobach doradcy inwestycyjnego pozostają tylko te dwie ostatnie pozycje.

Warto zaznaczyć, że według raportu płacowego przygotowanego przez firmę Antal, średnie wynagrodzenie w sektorze ubezpieczeń i bankowości, średnie wynagrodzenie brutto wynosi 8 410zł. Zważywszy, ze wynagrodzenie to ustalane jest dla całej gamy stanowisk, począwszy od zarabiających ok. 5 000zł miesięcznie dealerów walutowych, czy specjalistów ds. ryzyka detalicznego, aż po dyrektora departamentu (31 000 – 49 000) oraz partnerów (ich zarobki wykraczają poza kwotę brutto 60 000zł), trzeba przyznać, że wynagrodzenie maklera papierów wartościowych jest dość wysokie.

Cechy maklera, które wpływają na wysokość jego zarobków

makler zarobki

Eksperci firmy Antal pokusili się też o wskazanie czynników, które wpływają na wysokość zarobków w sektorze ubezpieczeń i bankowości. Wnioski jakie nasuwają się po lekturze raportu skłaniają do zintensyfikowanej nauki języków obcych, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz położenie nacisku na dokumentowanie własnych osiągnięć.

W dobie zacieśnianej współpracy międzynarodowej pracownicy władający biegle w języku (językach) obcych, są na wagę złota. Trudno bowiem wyobrazić sobie nowoczesną i poważną firmę, która dysponuje wyłącznie polskojęzyczną kadrą.

W całym sektorze ważne są zdolności interpersonalne, ale w odniesieniu do maklera wydają się one być szczególnie ważne, zwłaszcza maklera zajmującego stanowisko operacyjne. Nawiązywanie i budowanie ścisłych relacji pomiędzy maklerem a klientem, zdobywanie jego zaufania jest bardzo istotne. Od maklera wymaga się bardzo dużej wiedzy z dziedzin ścisłych, umiejętności analitycznego myślenia, ale klienci na pewno prędzej obdarzą zaufaniem kogoś, kto będzie umiał swą wiedzę w sposób jasny i przekonujący wyłożyć.

Odniesione sukcesy są najlepszym wskaźnikiem przydatności pracownika w firmie. Są one analizowane przede wszystkim przez rekruterów. Warto odnotowywać swoje sukcesy, nawet jeśli nie mają one wymiaru stricte finansowego, zwłaszcza młode osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę będą musiały skupić się na pozafinansowych osiągnięciach, bo na te dopiero przyjdzie pora.

Na koniec należy zauważyć, że maklerzy w Polsce mają znacznie ograniczone prawo do samodzielnego inwestowania. Przepisy nakładają na nich rygor praktycznie wyłącznego wykonywania poleceń inwestora lub domu maklerskiego, dla którego pracują. Kto marzy o dorobieniu się fortuny na własnych inwestycjach giełdowych, niestety bardzo się zawiedzie. Mimo takich ograniczeń maklerzy papierów wartościowych nie mogą narzekać na niskie zarobki, zwłaszcza, gdy zyskują znacznej wysokości premie okresowe.

[Głosów:60    Średnia:2.5/5]

1 KOMENTARZ

  1. […] Średnie wynagrodzenia wahają się pomiędzy 3800 zł a 11500 zł brutto miesięcznie. Przy czym 25% zarabia poniżej 3800 zł a 25% maklerów powyżej 11500 zł. Mediana zarobków jest na poziomie 6400 zł. To jest podstawowe wynagrodzenie do tego każdy z maklerów może dostać bonus do pensji i on jest uzależniony od obrotności maklera. Najlepsi dostają po 100 tysięcy złotych. Kwoty zarobków wziąłem z tego artykułu […]

Comments are closed.