Czym zajmuje się doradca finansowy?

0
21920

Doradca finansowy to swego rodzaju pośrednik pomiędzy klientem, chcącym uzyskać kredyt, a bankiem, który udzieli go pod pewnymi warunkami. Obecnie istnieje dość duży popyt na tego typu usługi, chociażby ze względu na to, że banki wprowadzają dość restrykcyjne procedury udzielana kredytów. Przeciętny śmiertelnik, który najczęściej nie ma tyle wolnego czasu, aby odwiedzić każdy bank z osobna i przeprowadzać w każdym z nich kolejne rozmowy, nierzadko mający już za sobą kilka mniej lub bardziej rzetelnie spłacanych kredytów, chętnie korzysta z pomocy doradcy finansowego, który pomaga w wyborze takiej oferty korzystnej pod względem finansowym i jednocześnie możliwej do zrealizowania przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Czym zajmuje się doradca finansowy

Doradca finansowy najczęściej znajduje swoje miejsce pracy w biurze doradztwa finansowego, w banku lub pracuje na własnym rozrachunku prowadząc działalność gospodarczą.

Praca z klientem

Doradca finansowy opiera swą pracę przede wszystkim na obsłudze klientów poszukujących kredytów. Pierwsze spotkanie z klientem to przede wszystkim rozpoznanie potrzeb danej osoby, czyli jakiego rodzaju i w jakiej wysokości kredytu oczekuje, na co będą przeznaczone środki z udzielonego kredytu, czy bierze on pod uwagę skorzystanie z oferty kredytów walutowych, czy wyłącznie tych udzielanych w złotówkach itp. Na tym etapie ocenia się wstępnie sytuację finansową klienta tzn., czy może zabezpieczyć kredyt przez hipotekę, czy też poręczycieli, w jakiej wysokości raty są dla niego możliwe do spłaty itd.

Kolejne zadania to przedłożenie klientowi dokumentów, na podstawie których bank oceni zdolność kredytową. Każdy, kto brał kredyt wie, że tu funkcjonują nie tylko zaświadczenia o zarobkach, ale również zaświadczenia z ZUS, dokumenty z sądu, druki banku, które należy wypełnić starając się o przyznanie kredytu. Doradca finansowy nie tylko przekazuje klientowi informacje jakie dokumenty należy przedłożyć w danym banku, nierzadko bowiem zdarza się, że pomaga przy ich kompletowaniu i wypełnianiu. Sporą cześć pracy na tym etapie zajmuje też ewentualne „czyszczenie” negatywnej historii w BIK, tu także dobrze orientujący w tym temacie doradca jest w stanie pomóc klientowi przeprowadzić skutecznie zmianę swoje wizerunku w rejestrze. Najczęściej doradca składa zapytanie do kilku banków i na podstawie udzielonych przez te instytucje odpowiedzi, co do rodzaju i wysokości kredytu jaki może zostać udzielony konkretnej osobie, doradca wraz z klientem podejmuje decyzje o wyborze konkretnej opcji.

Po złożeniu wymaganej dokumentacji oraz wniosku o przyznanie kredytu to najczęściej doradca finansowy kontaktuje się z pracownikami banku w celu zebrania informacji na jakim etapie znajduje się sprawa klienta, co trzeba jeszcze ewentualnie uzupełnić i w końcu, czy kredyt został przyznany. To on przekazuje wiadomości klientowi, pośredniczy w dostarczaniu dokumentów, czy pomaga korygować powstałe w dokumentacji błędy.

Przyznanie kredytu klientowi kończy w zasadzie jego współpracę z doradcą w konkretnej sprawie. Doradca zaś finalizuje kwestie dotyczące własnego wynagrodzenia za pośrednictwo już z tym bankiem, który udzielił kredytu.

Jak wygląda codzienna praca doradcy finansowego?

Pracując w tym zawodzie można liczyć na sporą dawkę niezależności i dowolności w działaniu. Jednak stały porządek dnia pozytywnie wpływa na efektywność doradcy finansowego. Nieodzownym elementem doradcy jest kalendarz spotkań. Każdego dnia doradca kontaktuje się ze swoimi klientami, jedzie na spotkania w wybranym miejscu lub zaprasza ich do odwiedzenia własnej siedziby. Również do codzienności należy kontakt z pracownikami banków w sprawach, które są już na pewnym, zaawansowanym etapie. W czasie, w którym nie są prowadzone rozmowy, czy negocjacje, doradca może zająć się analizą sytuacji konkretnych osób poszukujących korzystnej dla siebie oferty kredytowej. Do każdej sprawy trzeba przygotować wyliczenia, prezentacje, konspekty, które przekonają klienta, że powierzył swoje sprawy w ręce osoby, która faktycznie stara się mu pomóc, po drugie zaś, liczne materiały usprawniają też proces wyboru ofert i przyspieszają cały bieg negocjacji. Koniecznie trzeba znaleźć też czas na prześledzenie zmian na rynkach walutowych i finansowych w ogóle, a w szczególności zmian w ofertach współpracujących banków. Doradca finansowy powinien też zarezerwować sobie czas na szkolenia, które najczęściej przeprowadzane są przez banki. Dotyczą one nie tylko zmian w oferowanych kredytach, ale również obsługi klienta, autoprezentacji, czy przeprowadzania negocjacji, czyli obejmują cały zakres wiedzy i umiejętności, które należy posiąść by działania doradcze prowadzone były z sukcesem.

Doradca finansowy większość swojego dnia spędza w biurze. Jego naturalne środowisko to komputer, łącze internetowe, telefon i kalendarz. Nie każdy doradca dojeżdża do klienta, jednak trzeba przygotować się też i na taką ewentualność, dlatego sporym udogodnieniem jest posiadanie prawa jazdy i samochód do dyspozycji.

[Głosów:23    Średnia:2.7/5]