Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

0
12887

Broker ubezpieczeniowy to człowiek, przed którym świat ubezpieczeń nie ma żadnych tajemnic. Świetna orientacja w potrzebach firm o różnym profilu działalności (a także innych organizacji i instytucji), bardzo głęboka wiedza na temat branżowego rynku, produktów oferowanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeń, zdolności negocjacyjne, to skrócona charakterystyka brokera.

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy

Wiele osób wciąż jeszcze nie odróżnia profesji agenta ubezpieczeniowego od brokera. Niektórzy zauważają, że broker oferuje pakiety ubezpieczeniowe wielu firm, a agent – tylko produkty tylko jednego towarzystwa ubezpieczeń Między tymi dwoma zawodami istnieje jednak inna, bardzo istotna z punktu widzenia klienta różnica. Otóż, agent ubezpieczeniowy reprezentuje zakład ubezpieczeniowy, z którym zawarł umowę, broker natomiast, reprezentuje interesy swojego klienta. W powiązaniu z tą cechą zawodu brokera pozostaje odpowiedzialność wobec klienta za rekomendację najwłaściwszej oferty. W przypadku nietrafionej rekomendacji, odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, klient może zgłaszać wobec pośrednika roszczenie. Brokerowi nie wolno mu pozostawać w żadnym związku z zakładami ubezpieczeń. W wyborze pakietu ubezpieczeń dedykowanego klientom, nie może on kierować się własnymi korzyściami (wysokością kurtażu wypłacanego przez towarzystwa ubezpieczeń), a interesem podmiotu, na rzecz którego świadczy swoje usługi.

Dla kogo pracuje broker ubezpieczeniowy?

To już chyba jasne, pracodawcą brokera jest tak naprawdę klient. Świadomość, jak bardzo przydatna to profesja, mają przedstawiciele firm i różnego rodzaju organizacje. Z pośrednictwa brokerów korzystają m.in.:

  • zakłady produkcyjne,
  • spółki prywatne,
  • Miasta i Gminy,
  • Spółdzielnie i Wspólnoty,
  • Spółki miejskie.

Broker musi bardzo dobrze orientować się w sytuacji ogólnej dotyczącej branży, w której działa klient. Znając obszar, w którym porusza się klient, broker może przejść do szczegółów dotyczących wyłącznie firmy, której będzie dotyczyć ubezpieczenie. Jak widać, wachlarz podmiotów korzystających z usług brokerskich, jest niebywale szeroki, może nie pod względem liczby rodzajów, ale z pewnością pod względem ilości problemów, które trzeba rozwiązać przez najkorzystniejszy dobór pakietu ubezpieczeniowego.

Poniżej znajdują się przykładowe propozycje ubezpieczeń dla zakładów produkcyjnych i dla Miast:

Oferta dla zakładów produkcyjnych Oferta dla Miast
Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
Ubezpieczenie OC zawodowej Ubezpieczenie OC zawodowej
Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O) Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O)
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji
Ubezpieczenie wartości pieniężnych Ubezpieczenie wartości pieniężnych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenia maszyn od awarii Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Ubezpieczenie na życie z kapitałem
Ubezpieczenia osobowe Grupowe ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie z kapitałem Ubezpieczenie NNW
Grupowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia Zdrowotne
Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Utraty Zysku
Ubezpieczenia Zdrowotne  
Ubezpieczenie Utraty Zysku  
Gwarancje przetargowe  
Gwarancje zwrotu zaliczki  

Ryzyko, ubezpieczenie, klient

Aby broker ubezpieczeniowy mógł spełnić oczekiwania osoby, która powierza mu swoje sprawy z tego zakresu, przede wszystkim musi przeprowadzić audyt i należycie ocenić ryzyko klienta. Co się kryje pod tymi pojęciami? Najogólniej można powiedzieć, że broker dokonuje:

  • analizy aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej (ocena dotychczasowych ubezpieczeń ich zakresu, zastosowanych systemów, płaconej składki itd.),
  • analizy rzeczywistych potrzeb Klienta, czyli rozpoznaniu możliwych zdarzeń losowych, określeniu wysokości i możliwości wystąpienia maksymalnej szkody oraz pomoc w określeniu zakresu ryzyka, które klient może pozostawić jako ryzyko własne.

Na podstawie tych czynności, klientowi zostaje przedstawiony indywidualny program ubezpieczeniowy. Przed zawarciem umowy, broker zobowiązany jest udzielić porady w formie pisemnej. Porada musi być oparta o rzetelną analizę oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe produktów, a liczba ofert powinna być wystarczająca do opracowania rekomendacji najbardziej odpowiadającej na potrzeby danego klienta umowy ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie kończy współpracy pomiędzy brokerem, a jego klientem. Do stałych zajęć brokera należy bowiem, stała analiza zmieniających się potrzeb klienta i kontrolowanie zagrożeń oraz nowych szans na korzystniejsze rozwiązania z zakresu ubezpieczeń.

[Głosów:8    Średnia:3.3/5]