Biedronka – zarobki, opinie, praca

0
22156

W „Biedronce” zatrudnionych jest obecnie ok. 58 tys. Polaków. Sieć już teraz liczy ponad 2 500 sklepów, ale biorąc pod uwagę możliwości rozwoju firmy, nie można wykluczyć, że będzie ich więcej. O bardzo dobrej kondycji finansowej sieci może świadczyć fakt, że firma Jeronimo Martins, zarządzająca siecią, odprowadza do budżetu naszego kraju ok. 300mln zł podatku. To kwota tylko o ¼ niższa od kwoty odprowadzanej przez koncern paliwowy Orlen.

Biedronka - zarobki, opinie, praca

Nowy wizerunek Biedronki

Lata, w których sieć tych sklepów była negatywnie odbierana przez polskich konsumentów, a to z uwagi na kardynalne nadużycia w obszarze prawa pracy (na podstawie przeżyć pracowników Biedronki powstał głośny film Marii Sadowskiej pt. „Dzień kobiet”) na szczęście minęły bezpowrotnie. Firma bardzo mocno zmieniła swoją politykę wewnętrzną i wciąż pracuje nad udogodnieniami dla zatrudnianego personelu. Można powiedzieć, że w sektorze dyskontów, a nawet szeroko pojętym sektorze handlu FMCG, Jeronimo Martins to porządny pracodawca, choć oczywiście nie brakuje przestrzeni, które wymagają poprawy. Co ważne, pracownicy korzystają ze wsparcia związków zawodowych, m.in. NSZZ Solidarność – Organizacja Związkowa w Jeronimo Martins Polska S.A. Biedronka, Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Pracowników Biedronka przy JMP S.A.

Praca w sieci Biedronka

Sklepy prowadzone przez firmę Jeronimo Martins proponują dwa typy stanowisk pracy:

  • kasjer – sprzedawca,
  • kierownik sklepu i jego zastępcy.

Do obowiązków kasjera – sprzedawcy należy przede wszystkim obsługa klienta, praca na sali sprzedaży oraz utrzymanie czystości.

Kierownicy, poza wypełnianiem tych samych obowiązków, co ich koledzy na niższym szczeblu, dodatkowo odpowiadają za organizację pracy Sprzedawców-Kasjerów oraz ich szkolenie, przygotowywanie zamówień oraz kwestie administracyjne.

Oba stanowiska pracy wiążą się z pracą fizyczną. Nikt też nie ukrywa, że to ciężka praca z pieniędzmi, ludźmi i towarem.  Do codziennych zadań pracowników należy przyjmowanie dostaw towaru za pomocą wózków elektrycznych, rozmieszczanie towarów na terenie sklepu, uzupełnianie towarów w ciągu dnia, sprawdzanie terminów przydatności produktów, dbanie o porządek i estetyczny wygląd stoisk, pomoc klientom, no i oczywiście obsługa kas. Wszyscy pracownicy odpowiadają za utrzymanie czystości zarówno w sklepie, jak i w magazynie oraz pomieszczeniach socjalnych. Do tego dochodzi obsługa klientów, z których nie każdy jest „grzeczny” i cierpliwy.

Kierownicy zajmują się przede wszystkim budowaniem zespołów ludzkich oraz zarządzaniem personelem. Nie jest to jednak praca przy biurku, „w cieplarnianych warunkach”. Niezbędne cechy kierownika to skrupulatność, dokładność i zdecydowanie. Czym konkretnie zajmuje się kierownik? Z pewnością musi on objąć swym nadzorem dwa obszary. Pierwszy to sklep: kontrola wyglądu sklepu (jego czystości, porządku na półkach, dostępności produktów), zamawianie towaru, ograniczanie strat. Drugim aspektem jest praca z personelem, czyli dbałość o bezpieczeństwo pracowników, przydzielanie obowiązków i weryfikacja wykonania, szkolenie nowo zatrudnionych kasjerów, rozwiązywanie codziennych problemów typu: nieobecność pracownika, brak dostawy, itp.

Warunki pracy w Biedronce

Ważnym aspektem dla osób starających się o zatrudnienie w Biedronce, jest wielozmianowy system pracy. Nie każdy jest w stanie sprostać takim oczekiwaniom pracodawcy. Praca odbywa się na co najmniej dwie zmiany, pierwsza na 6 do 14, druga na 14 do 22. W niektórych sklepach funkcjonuje też trzecia zmiana od 9 do 17.

Drugą ważną kwestią jest bardzo szeroki zakres obowiązków pracownika. Nikt nie obsługuje tu kasy przez 8 godzin. Każdy z pracowników musi wykonywać w ciągu dnia pełen zakres wymaganych od niego czynności. Jeśli jest mniej klientów to kasjer rozkłada towar lub sprząta salę. Dziennie do sklepu mogą przyjechać 2-3 TIR-y z towarem i do zadań personelu należy rozmieszczenie go w sklepie.

Warto zatem nastawić się na ciężką pracę, by uniknąć rozczarowania.

Zarobki

Kierownictwo Biedronki podkreśla, że praca w sieci zawsze odbywa się na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj zatrudnienia chwalą sobie pracownicy, którym umowa zapewnia pewność zatrudnienia w dłuższym okresie czasu, prawo do urlopu wypoczynkowego, czy choćby prawo do okresu wypowiedzenia.

Za pracę w nadgodzinach pracownicy z reguły odbierają dni wolne, ale jeżeli nie jest to możliwe, ze względu na grafik obecności, wówczas każda nadgodzina jest płatna. Po problemach we wczesnym okresie funkcjonowania sieci w Polsce, obecnie liczbę przepracowanych godzin pracownicy potwierdzają odbiciem karty. Pozostanie w pracy po odbiciu karty na zakończenie dnia, grozi zwolnieniem z pracy.

Warto wspomnieć, że kasjerzy nie odpowiadają materialnie za niedobory gotówki w kasie. To ryzyko bierze na siebie firma. Oczywiście częste przypadki strat w tym zakresie mogą skończyć się dla pracownika zwolnieniem.

Wynagrodzenie jest przeciętnie ok. 20% wyższe od najniższej krajowej. Kasjer – sprzedawca zatrudniony na pełen etat, otrzymuje ok. 1 600zł miesięcznie na rękę. Kierownik – ok. 2 000zł netto.  Wysokość zarobków jednak jest różna, podane wielkości należą do standardowych, jednak mogą być o kilkaset złotych wyższe, w zależności od przyznanej premii.

Premia uzależniona jest od kilku wartości, m.in. wyników sprzedaży, wysokości strat, czy oceny wystawionej przez tajemniczego klienta.

Poza wynagrodzeniem, pracownicy korzystają z opłacanych przez pracodawcę badań lekarskich (poza tymi wymaganymi przez kodeks pracy), paczki dla dzieci, pomoc dla rodziców, których dziecko rozpoczyna szkołę, zapomogi losowe i inne.

Opinie

Zdanie, które wyrażają pracownicy Biedronki w ostatnich latach bardzo odbiega od wielkiej fali niezadowolenia sprzed lat. Większość z nich docenia przede wszystkim stabilność zatrudnienia, gwarantowany przez umowy o pracę oraz nie najniższe wynagrodzenia (jak na tę branżę). Gorzej wygląda pogląd zatrudnionych na ustalanie miesięcznego harmonogramu pracy. Tu pracownicy najczęściej narzekają na zmiany w grafiku wprowadzane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy w miesiącu, częste przypadki konieczności przyjścia do pracy w dzień zaplanowany jako wolny,  możliwość „przerzucenia” pracownika do innego sklepu „z dnia na dzień”. Rzadziej, ale wciąż jednak spotkać można negatywne opinie na temat pracy kierowników sklepu, w tym głównie sposobu traktowania personelu niższego szczebla. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy sklep jest jednostką odrębną i inną od pozostałych, dlatego opinie pracowników różnych placówek mogą się diametralnie różnić między sobą.

[Głosów:74    Średnia:2.9/5]