Kredyty frankowe – możliwe roszczenia konsumentów wobec banków

0
1938

Początek popularyzacji kredytów „frankowych”  w Polsce sięga roku 2004, zaś ich schyłek nastąpił od ok. 2009 roku. Umowy te zawarte przez konsumentów (tzw. frankowiczów) często są skonstruowane w sposób bardzo niekorzystny dla klienta – niekiedy pomimo wielu lat spłacania kredytu, zadłużenie nie tylko nie malało a wręcz rosło.

Zawarcie w tym czasie umowy o kredyt indeksowany, denominowany do CHF lub nawet takiej, która swoją nazwą sugeruje zaciągnięcie zobowiązania bezpośrednio we frankach szwajcarskich, może dawać podstawę do dochodzenia roszczeń od banku. Związane jest to z faktem, że banki w tego rodzaju umowach stosowały tzw. niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotyczące m.in. sposobu waloryzacji wypłaconego kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych czy obligowania klientów do uiszczenia składek z tytułu
tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Ustalenie, że w konkretnej umowie znajdują się klauzule abuzywne, może doprowadzić do zwrotu nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych w związku ze stosowaniem przez bank kursu CHF dowolnie przez niego ustalonego (potocznie nazywane odfrankowieniem kredytu), zwrotu w całości uiszczonych składek z tytułu UNWW czy nawet do unieważnienia umowy w całości. Ten ostatni skutek stosowania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych) w ostatnim czasie coraz częściej potwierdzają wyroki sądowe. Stwierdzenie nieważności umowy powoduje konieczność zwrotu przez obie strony tego co otrzymały w ramach wykonania umowy tj. w przypadku konsumenta kwotę udzielonego kredytu, zaś w przypadku banku kwotę pobranych rat kapitałowo-odsetkowych i prowizji – w praktyce oznacza to otrzymanie nieoprocentowanego kredytu.

Z uwagi na różne wzorce umów stosowane przez banki (które nawet w ramach tego samego banku ulegały zmianom na przestrzeni lat), przed wystąpieniem z roszczeniami wobec banku koniecznym jest dokładne przeanalizowanie konkretnej, zawartej umowy. Ponadto należy odpowiednio dopasować możliwe roszczenie do konkretnej sytuacji, w tym także obliczenie ewentualnej kwoty, której klient zamierza dochodzić od banku.

Kancelaria K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp. p. – http://www.krp-ks.pl/ udziela kompleksowej pomocy frankowiczom – od wstępnej analizy roszczeń, przygotowania dokumentacji i wyliczenia możliwych do dochodzenia od banku kwot, kończąc na reprezentowaniu klientów przed sądami w sporze z bankami.

[Głosów:3    Średnia:5/5]