Studia podyplomowe dla nauczycieli

0
3168

Dynamiczny rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów spowodowały, że na rozpoczęcie nauki na tzw. „podyplomówkach” decyduje się coraz więcej osób – nawet świeżo po obronie pracy licencjackiej czy magisterskiej. Jest to też wariant szczególnie popularny wśród absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy ze względu na odgórne zmiany w sposobach kształcenia, muszą uzupełniać swoje kwalifikacje. Jeśli więc pracujesz w przedszkolu lub w szkole, prędzej czy później staniesz przed wyborem studiów podyplomowych. W poniższym artykule przedstawiamy najciekawsze kierunki dla nauczycieli.

Surdopedagogika

Żyjemy w ciągłym hałasie, a szczególnie narażeni na jego wpływ są najmłodsi. Według polskich laryngologów problemy ze słuchem ma coraz więcej dzieci w wieku szkolnym, dlatego wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, potrafiących współpracować z uczniami dotkniętymi tym problemem. Jeżeli jesteś po studiach pedagogicznych, warto zainteresować się surdopedagogiką. Dzięki studiom podyplomowym z tej dziedziny, zyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niedosłyszącą albo słyszącą bardzo słabo. Uzupełnisz też wiadomości z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii głuchych oraz manualnych sposobów usprawniania języka. Studia te zazwyczaj trwają rok lub półtora, a dzięki dyplomowi uzyskanemu po ich zakończeniu, możesz rozpocząć pracę w szkołach i przedszkolach specjalnych, szkołach integracyjnych, poradniach psychologiczno-terapeutycznych czy ośrodkach wczesnej interwencji.

Psychologia szkolna w pracy nauczyciela

Pamiętaj, że nauczanie nie sprowadza się tylko do dydaktyki. Jeśli więc pracujesz z trudną młodzieżą lub z klasami, w których pojawiają się problemy wychowawcze, warto spróbować narzędzi pracy odwołujących się do praktyki psychologicznej. Na studiach podyplomowych z zakresu psychologii szkolnej, np. w http://www.zpsb.pl/studia-podyplomowe/, dowiesz się, jak skutecznie radzić sobie z problemami w relacjach nauczyciel – uczeń, poznasz efektywne narzędzia dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniem trudnym oraz dowiesz się, jak zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu w czasie lekcji. To nie tylko opcja dla nauczycieli, ale także dla pedagogów szkolnych, którzy mogą dowiedzieć się wielu ciekawych sposobów budowania relacji w rodzicami.

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Współcześnie, już coraz młodsze dzieci uczą się języka angielskiego. Jeśli posiadasz uprawnienia do pracy z przedszkolakami i uczniami klas 1-3 oraz znasz angielski na poziomie podstawowym, warto wybrać się na „podyplomówkę” z wczesnego nauczania tego języka. W trakcie studiów opanujesz go przynajmniej do poziomu B2, ale poznasz też metodykę nauczania, podstawowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę o krajach anglosaskich. Studia te trwają najczęściej 3 semestry.

Materiał promocyjny.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]