Jak założyć biuro nieruchomości?

0
12902

Własne biuro obrotu nieruchomościami może okazać się bardzo atrakcyjnym pomysłem na biznes. Obecnie przedsiębiorców nie ograniczają żadne przepisy szczególne dotyczące zawodu pośrednika, nie jest wymagana licencja, ani określony poziom i kierunek wykształcenia. Każdy może wybrać własną drogę do spełnienia się w roli właściciela biura nieruchomości.

Rola biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Do zadań biura nieruchomości należą:

  • kojarzenie stron transakcji chętnych do nabycia, zbycia, wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomość,
  • weryfikacja stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,
  • prezentowanie nieruchomości,
  • prowadzenie negocjacji,
  • doradztwo,
  • gromadzenie danych i dokumentacji,
  • udział w uzgadnianiu treści umów.

Obecnie zakres usług świadczonych przez biuro pośrednictwa powinien być zawarty w umowie pośrednictwa. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Forma prawna biura nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami może prowadzić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Biuro nieruchomości może być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej.

Osoby fizyczne, czyli takie, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (w tym spółki jawne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne) podlegają regulacjom zawartym w Kodeksie cywilnym.

Spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialności i spółki akcyjne działają według Kodeksu spółek handlowych.

Biura nieruchomości nie można prowadzić w formie spółki partnerskiej.

Rejestracja firmy i nr PKD dla biura nieruchomości

Osoby fizyczne zgłaszają działalność w urzędzie gminy, przez wpis do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej. Spółki prawa handlowego dokonują rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestrując działalność gospodarczą należy zgłosić nr PKD, w tym przypadku jest to PKD 68.31.Z, tj.:

  • pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
  • doradztwo i szacowanie wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.
Ubezpieczenie OC biura nieruchomości

Co prawda nie ma już obowiązku posiadania licencji poświadczającej kwalifikacje do pośredniczenia w obrocie nieruchomościami, jednak klienci nie zostali pozbawieni całkowicie możliwości ochrony swoich praw. Właśnie z tej przyczyny pośrednik musi posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z przepisami minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Ubezpieczenie OC należy zawrzeć przed dokonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem. Nie jest zatem wymagana już w momencie zakładania firmy.

Obowiązkiem pośrednika jest zawrzeć zapis informujący o posiadanym ubezpieczeniu w treści każdej z zawieranych umów pośrednictwa.

Lokal i wyposażenie pośrednika nieruchomości

Pośrednik nieruchomości powinien zadbać o lokal, w którym będzie przyjmować osoby zainteresowane zawarciem umowy. Powinien być on wyposażony w komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia kserograficzne.

Ważnym narzędziem w ręku pośrednika jest samochód. Większość pracy osoba trudniąca się pośredniczeniem w sprzedaży nieruchomości spędza poza biurem. Pojazd warto też zaopatrzyć w nawigację.

Ponadto do podstawowego wyposażenia pośrednika należy dalmierz, kalkulator i aparat fotograficzny.

Zatrudnienie agentów nieruchomości

Aby zapewnić ciągłe i sprawne funkcjonowanie biura nieodzowne jest zatrudnienie dodatkowych osób (dodatkowego agenta nieruchomości lub sekretarki). Pracownicy mogą wesprzeć pośrednika przez udzielanie informacji ogólnych zainteresowanym klientom, umawianie spotkań, przygotowywanie umów, czy opracowywanie ofert, obróbkę fotografii lub szkiców, rzutów i planów nieruchomości.

Promocja biura nieruchomości

Biuro nieruchomości nie musi znajdować się w reprezentacyjnej dzielnicy miejscowości, jednak warto zadbać o widoczne i czytelne oznakowanie lokalu.

Istotna jest obecność firmy w internetowej sieci. Posiadanie strony internetowej w obecnych czasach jest podstawową kwestią, o którą należy zadbać. Trzeba pamiętać o pozycjonowaniu strony, zwłaszcza przy dużej liczbie lokalnej konkurencji.

Inną metodą promocji biura nieruchomości może być korzystanie z reklam zamieszczanych na tematycznych portalach. Ciekawą propozycją jest zamieszczanie artykułów sponsorowanych, z których czytelnik może wynieść pewien zasób podstawowej wiedzy. Taka forma marketingu ma tę zaletę, że jest pozytywnie odbierana przez użytkowników sieci, a przy tym firma może zbudować wizerunek eksperta w swojej dziedzinie.

Kolejną metodą na przebicie się przez ogrom konkurencji jest wyspecjalizowanie działalności w określonym obszarze, np. pośredniczeniu w handlu nieruchomościami z rynku pierwotnego, czy też nieruchomościami o dużej wartości. Inne przykładowe drogi specjalizacji to ukierunkowanie działań na pośredniczenie w wynajmowaniu lokali lub wyszukiwanie terenów pod inwestycje.

Stawki stosowane przez biura nieruchomości

Każde biuro ustala stawki indywidualnie, jednak z uwagi na dużą liczbę konkurencyjnych podmiotów cenniki są do siebie bardzo podobne.

Najczęściej za pośredniczenie w wynajmie lokalu biura nieruchomości pobierają opłatę w wysokości jedno- lub dwumiesięcznego czynszu powiększoną o opłatę VAT (23%).

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z prowizją dla pośrednika w wysokości 2% – 3% wartości nieruchomości, powiększoną o 23% podatku VAT.

[Głosów:20    Średnia:2.8/5]