Internetowy kurs Excel 2007

0
3022

Excel, którego pełna nazwa to Microsoft Office Excel, jest popularnym arkuszem kalkulacyjnym funkcjonującym na rynku od 1987 r. Sprawdza się na użytek zarówno prywatny, jak i biurowy, a służy wykonywaniu obliczeń zestawionych w formie tabelarycznej. Dostępny jest w wielu języka, w tym także w polskim. Jedną z jego wersji jest Excel 2007.

Excel 2007 kontra Excel 2003 – najważniejsze różnice

Kurs Excel 2007Każda kolejna wersja programu Excel ma na celu udoskonalenie poprzedniej. Nie bez powodu zatem Excel 2007 jest często porównywany do Excela 2003. Jakich zatem modyfikacji doczekał się omawiany w niniejszym artykule wariant znanego arkusza kalkulacyjnego? Oto kilka najistotniejszych różnic, na które warto zwrócić uwagę:

  • Excel 2007 daje większe możliwości obliczeniowe, ponieważ przystosowany został do obsługi przeszło 1 mln wierszy oraz 16 tys. kolumn. Bez względu na formatowanie jedna komórka może zawierać 32 tys. znaków.
  • Użytkownik ma pełną swobodę w zakresie korzystania z formatowania warunkowego – Excel 2003 narzucał ograniczenia do 3 formatów warunkowych. Z nowych typów formatowania warunkowego, jakie pojawiły się w wersji z 2007 r., należy wymienić m. in. formatowanie słupków danych oraz kolorów. Ponadto formatowanie warunkowe da się tu zastosować w tzw. tabelkach privot.
  • Praca z tabelami została znacznie uproszczona. Z poziomu samych formuł da się tworzyć tabele, edytować je, formatować, a także odwoływać się do tabel.
  • Excel 2007 posiada 64 poziomy funkcji zagnieżdżonych – w Excelu 2003 było ich 7.
  • Zarządzanie pamięcią w wersji 2007 zwiększono z 1 GB do 2 GB, dzięki czemu złożone obliczenia zabierają mniej czasu.
  • Użytkownik korzystający z Excela 2007 ma możliwość sortowania oraz filtrowania kolumn wg koloru – ewentualnie wg koloru czcionki bądź cieniowania komórek.
  • Zmiana dokonano nie tylko w funkcjach programu, ale również w jego interfejsie, który jest nastawiony na rezultat. Zawartość paska gibbon ulega zmianom w zależności od tego, jaką akcję w danym momencie wykonuje użytkownik. Layout arkusza użytkownik może dopasować do własnych preferencji, wybierając jeden z wielu stylów.
  • Arkusz stworzony w programie Excel 2007 można zapisać w formacie opartym o XML oraz przekonwertować go do PDF/XPS. Dodatkowo Excel 2007 oferuje generowanie aktywnych witryn HTML.

Kurs internetowy – dlaczego warto?

Widać zatem doskonale, że w porównaniu z wersją z 2003 r. w Excelu 2007 zaszły daleko idące zmiany. W praktyce zatem ich opanowanie może przysporzyć trudności – zwłaszcza, jeśli ktoś przez długi czas był przyzwyczajony do starszej wersji arkusza. Stąd też bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na kurs Excela 2007, przy czym nie musi być to wcale szkolenie o charakterze stacjonarnym. Obecnie oferta w tym obszarze jest urozmaicona i bogata – nie brakuje w niej i kursów internetowych wzbudzających ogromne zainteresowanie. Można wymienić wiele przesłanek przemawiających za skorzystaniem z tych propozycji:

  • Kurs internetowy pozwala elastycznie dostosować czas nauki do prywatnych preferencji użytkownika oraz jego rozkładu dnia.
  • Ceny szkoleń internetowych są bardzo atrakcyjne – to najlepszy dowód na to, że stosunkowo niewielkim nakładem finansowym da się zdobyć cenną wiedzę i przydatne umiejętności.
  • Kursy internetowe doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy szkolenie stacjonarne z różnych przyczyn nie wchodzi w rachubę. Odznaczają się znacznie większym stopniem dostępności.

Wybierając kurs, należy mieć na względzie parę istotnych czynników takich jak m. in. profesjonalne przygotowanie szkolenia i jego forma czy możliwość weryfikowania na bieżąco zdobytej wiedzy. Szkolenie powinno być opracowane przystępnym i zrozumiałym językiem. W praktyce najlepiej zdaj a egzamin kursy mające postać filmów instruktażowych opatrzonych komentarzem lektora. Dokładnie przedstawiają wszystkie kolejno wykonywane czynności związane z omawianym zagadnieniem.

Popularny moduł internetowego kursu Excela 2007

Kurs Excel 2007>Internetowe kursy Excela 2007 są organizowane w różnych modułach, a jednym z najbardziej popularnych jest ten, który w szybki i sprawny sposób wprowadza użytkownika do kluczowych funkcji programu. Jest to propozycja adresowana zarówno do początkujących osób, jak i tych pragnących zweryfikować swoje wiadomości na temat omawianego programu. Skorzystają na niej ci, który do tej pory pracowali z Excelem 2003.

W ramach tego typu szkoleń poruszanych jest szereg zagadnień, np.:

  • nowości w interfejsie – w porównaniu z wersją programu z 2003 r.,
  • różne metody wprowadzania danych – w tym także wprowadzanie serii danych,
  • wstawianie i ukrywanie wierszy, kolumn oraz komórek,
  • tworzenie i formatowanie wykresów,
  • formatowanie danych w tabeli,
  • kopiowanie i przenoszenie danych,
  • wyszukiwanie i zamiana,
  • drukowanie arkusza.

Podział kursu na rozdziały ma ten plus, że w każdej chwili można wrócić do wybranych zagadnień. Pomaga on w obliczeniach i tworzeniu wykresów, a także w przygotowywaniu dowolnych zestawień. Duży nacisk kładzie też na szybkie odnajdywanie potrzebnych narzędzi – zwłaszcza, że w odniesieniu do Excela 2003 wprowadzono w tym obszarze duże modyfikacje.

[Głosów:1    Średnia:5/5]