Ile zarabia strażak? Zarobki w Polsce

0
62822

Dla ludzi, którym strażacy uratowali zdrowie i życie lub ocalili dom, ich praca nie ma ceny. Nie ma ona ceny też dla rządzących, lecz raczej w sensie pejoratywnym. Strażacy są służbą mundurową, która jest najmniej doceniana ze wszystkich służb mundurowych funkcjonujących w Polsce. Biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w Polsce – 4054zł w pierwszym kwartale 2015r., wynagrodzenie strażaka nierzadko można by pomylić z zasiłkiem…

Ile zarabia strażak

Strażacy od 7 lat nie uświadczyli podwyżek, a ich pensja pozostawia wiele do życzenia. Młody strażak otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 1 700zł netto. Po wielu latach służby zarobki wzrastają do mniej więcej 2 300zł na rękę, Co jakiś czas straż prowadzi akcje protestacyjne i w tym roku przyniesie to minimalny efekt. Planowane podwyżki, nad którymi pracuje rząd mają wynieść ok. 79zł miesięcznie.

Straż Pożarna nie otrzymała podwyżek przez wiele lat, a pułap wynagrodzeń w tej służbie zawsze był niższy od tych, które obowiązują w Policji i Wojsku.

Ile zarabia przeciętnie strażak?

Strażak rozpoczynający swoją służbę otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 150zł brutto. Po 30 latach pracy, będąc dowódcą zmiany może liczyć na pensję wynoszącą 4 600zł brutto. Dość dobrze w tych warunkach opłacany jest dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej, który może uzyskać wynagrodzenie w wysokości ok. 6 000zł.

Wynagrodzenie zasadnicze strażaków

Zasadnicze uposażenie strażaków wynika z ich stopnia awansu. Do wynagrodzenia podstawowego doliczane są dodatki.

4 250,00zł       Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.),

3 640,00zł        Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.), Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.)

3 150,00zł       Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.), Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.)

2 830,00zł       Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.)

2 660,00zł       Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Naczelnik wydziału (w KP I kat.)

2 560,00zł       Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1)

2 460,00zł       Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej2)

2 360,00zł        Kierownik sekcji Oficer operacyjny, Starszy specjalista, Dowódca zmiany1), Dyżurny operacyjny (w KP I kat.)

2 270,00zł        Dowódca zmiany2), Dyżurny operacyjny (w KP II kat.), Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I kat.)

2 170,00zł        Zastępca dowódcy zmiany, Dyżurny operacyjny (w KP III-V kat.), Młodszy specjalista, Dowódca sekcji

2 110,00zł       Starszy inspektor, Starszy specjalista ratownik, Dowódca zastępu

2 050,00          Starszy operator sprzętu specjalnego, Pomocnik dyżurnego operacyjnego

1 990,00zł       Starszy dyspozytor, Operator sprzętu specjalnego, Specjalista ratownik, Młodszy inspektor

1 950,00zł       Dyspozytor, Starszy ratownik, Starszy ratownik – kierowca, Starszy technik

1 840,00zł       Ratownik, Ratownik – kierowca, Technik, Młodszy specjalista ratownik

1 730,00zł       Młodszy ratownik, Młodszy ratownik – kierowca, Młodszy technik

1 450,00zł       Stażysta

Dodatki

Strażacy w ramach swoich pensji otrzymują dodatki za zajmowany stopień, staż pracy, służbowy oraz dodatek motywacyjny. Ponadto przyznawany jest też dodatek za szczególne właściwości, kwalifikacje, warunki oraz miejsce wykonywania służby.

Dodatki za stopień

stopień kwota dodatku miesięcznego
generał brygady 1 380
nadbrygadier 1230
starszy brygadier 1080
brygadier 1060
młodszy brygadier 1040
starszy kapitan 1020
kapitan 1000
młodszy kapitan 980
aspirant sztabowy 925
starszy aspirant 905
aspirant 885
młodszy aspirant 865
starszy ogniomistrz 810
ogniomistrz 790
młodszy ogniomistrz 470
starszy sekcyjny 750
sekcyjny 730
starszy strażak 790
strażak 780

Dodatek stażowy

Dodatek jest przyznawany strażakowi po dwóch latach służby i wynosi 2% jego podstawowego uposażenia. Za każdy kolejny rok przebyty w służbie dodawany jest 1% , aż do osiągnięcia 20. roku służby. Po 20. roku wzrost dodatku stażowego przysługuje w wysokości 0,5% uposażenia podstawowego za każdy kolejny rok służby i wzrasta do 25% w 30. roku pracy strażaka.

Inne dodatki

Strażacy mogą liczyć na dodatki motywacyjne, które wynoszą nie więcej niż 30% najniższego uposażenia. Przełożeni przyznają go strażakom za szczególnie wyróżniający stosunek do służby, kwalifikacje i umiejętności. Dodatek specjalny przysługuje strażakom, którzy wykonują szczególnego rodzaju zadania, np. udział w akcji ratunkowej poza terenem właściwym dla jednostki. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% uposażenia strażaka liczonego wraz z dodatkiem za stopień. Osobno wynagradzana jest praca w warunkach szkodliwych. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych wynosi od 5 do 20% stawki godzinowej przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatki wypłacane okresowo

Jak pozostałe sektory „budżetówki” strażacy otrzymują tzw. „13 pensję”, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, czy nagrody za wzorową służbę.

Dodatkowa pensja w roku wynosi tyle, ile przeciętnie otrzymywał strażak za miesiąc swojej pracy. Nagroda jubileuszowa zaś jest zróżnicowana w zależności od ilości przepracowanych lat i wynosi:

  • 75% wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy,
  • 100% wynagrodzenia zasadniczego po 25 latach pracy,
  • 150% wynagrodzenia zasadniczego po 30 latach pracy,
  • 200% wynagrodzenia zasadniczego po 35 latach pracy,
  • 300% wynagrodzenia zasadniczego po 40 latach pracy.
[Głosów:99    Średnia:2.5/5]