Ile zarabia doradca podatkowy? Zarobki w Polsce

0
34420

Jeśli ktoś oczekuje łatwych pieniędzy, to doradca podatkowy nie jest zawodem dla niego. W większości wykonują go pasjonaci, osoby, które lubią poszerzać swoją wiedzę nie tylko w temacie zawodowym.

Ile zarabia doradca podatkowy

Kilka informacji o warunkach pracy doradcy podatkowego

Starając się o pracę pełną trudnych wyzwań, życia w dość dużym stresie, obcowania z ogromną ilością przepisów prawnych, a przy tym wymagających umiejętności trafnego i szybkiego rozwiązywania problemów na gruncie prawno – finansowym, można spodziewać się znacznego wynagrodzenia za swój wysiłek i poświęcenie. Zarobki rozpoczynającego karierę doradcy podatkowego mogą wynieść już na początku dwa-trzy tysiące złotych netto, a z czasem już tylko rosną.

Doradca podatkowy może świadczyć swoje usługi jako osoba prowadząca działalność gospodarczą,  jako wspólnik w spółce, ale również jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w samorządzie doradców podatkowych, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Dość istotna jest tutaj informacja, ze doradca podatkowy nie może wykonywać zawodu, jeśli jego małżonek pracuje na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie podatkowym (np. urzędzie skarbowym), organie kontroli skarbowej (np. izbie skarbowej) lub w Ministerstwie Finansów, a także na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określeniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków.

Gruby portfel doradcy podatkowego

Jak podaje firma Hays Polska w raporcie płacowym 2015 r., minimalne wynagrodzenie na stanowisku doradcy podatkowego wynosi 8 000 zł brutto. Najwyższe zarobki sięgają 18 000zł brutto. Dane pochodzą z projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez Hays Polska i obejmują wynagrodzenia oferowane przez wszystkie sektory, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw po duże, międzynarodowe korporacje.

Nieco mniej optymistyczne informacje można uzyskać z raportu płacowego Advisory Group TEST Human Resources. Według danych w nim zawartych średnie wynagrodzenie doradcy podatkowego  wiosną 2015r. Wyniosło 6 196zł. W dalszym ciągu są to jednak wielkości bardzo atrakcyjne na rynku pracy. Zaledwie 25% badanych wykazała zarobki niższe od kwoty 4 954zł, natomiast 25% doradców objętych badaniem uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż 7 030zł. Raport jest dość miarodajny, gdyż powstał na bazie danych uzyskanych z 508 przedsiębiorstw i zweryfikowanych konsultantów.

Trzeba też zwrócić uwagę, że większą część pensji doradcy stanowi wynagrodzenie zasadnicze, premia stanowi zaledwie ok. 5% wynagrodzenia. Oznacza to, że tak wysokie wynagrodzenie doradca otrzymuje zawsze, bez względu na uznanie lub jego brak ze strony przełożonego.

Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia, doradcy podatkowi bardzo często uzyskują rozmaite benefity. Blisko połowa z nich otrzymuje przenośny komputer, ponad 40% doradców korzysta z opłaconej przez pracodawcę prywatnej opieki medycznej, podobnie rzecz się ma z telefonami komórkowymi.

Według różnych raportów płacowych można ocenić, że przeciętna pensja doradcy podatkowego wynosi ok. 6-12 tys. zł brutto. Średnie wynagrodzenie zatem jest już dość pokaźnej wielkości, ale zarobki doradcy podatkowego to przedział otwarty. Bardzo dobry doradca może zainkasować za jedną sprawę wynagrodzenie rzędu 50 – 80 tys. zł. Skąd biorą się tak wielkie sumy? Firmy zatrudniają doradców, kiedy chcą zapłacić minimalną kwotę podatku, lub nie zapłacić jej wcale. Jeśli doradcy uda się doprowadzić do oszczędności w firmie z tytułu rozliczeń z fiskusem, a bywa, że są to kwoty milionowe, wówczas inkasuje on zapłatę w wysokości 5 – 20% wysokości „uratowanej” sumy.

Zarobki doradcy podatkowego prowadzącego własną firmę

doradca podatkowy zarobki

Wysokość zarobków doradców podatkowych prowadzących działalność gospodarczą można zobrazować przez przytoczenie przykładów z ich cenników. Rzadko kiedy doradca prawny stosuje prosty przelicznik: kwota za godzinę pracy, lecz można spotkać takie oferty. I tak, za godzinę porad udzielanych przedsiębiorcy doradca z Częstochowy pobiera 200zł netto, godzina porad klientom prywatnym kosztuje 120zł netto.

Częściej spotykany w cennikach jest jednak podział na rodzaj spraw prowadzonych przez doradcę podatkowego. Wystawienie opinii w zakresie prawa podatkowego kosztuje od 100 do 500zł, porada w sprawach podatkowych wycenia się na 100 – 400zł. Znacznie droższy jest audyt podatkowy, którego koszt waha się pomiędzy 500 a 3 000zł. Reprezentacja przed organami podatkowymi nie ma wycenionej górnej granicy, lecz minimum, które musi opłacić klient to 200zł. Najciekawsza jest wycena reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tu, cena uzależniona jest od wyroku korzystnego dla klienta i określona jest procentowo, tzn. 5-15% od wartości wygranej sprawy.

Cennik usług doradcy podatkowego jest też częściowo regulowany przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. W §3 rozporządzenia czytamy m.in.:

  1. Kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:

1) w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. a) do 500 zł – 60 zł,
  2. b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
  3. c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
  4. d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
  5. e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
  6. f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
  7. g) powyżej 200 000 zł – 7200 zł;

2) w pozostałych sprawach – 240 zł.

W niektórych przypadkach podane stawki są indywidualnie ustalane między doradcą, a jego klientem. Zależy to przede wszystkim od charakteru sprawy oraz skuteczności doradcy.

[Głosów:67    Średnia:2.6/5]