Biuro doradztwa podatkowego. Jak otworzyć?

0
7104

Prowadzenie własnej firmy jest formą zarobkowania trudniejszą niż praca „na etacie”, narażoną na ryzyko straty, ale też najczęściej gwarantującą znacznie wyższe zarobki. Zanim jednak doradca przejdzie do wypełniania typowych dla jego zawodu obowiązków, musi zadbać o kilka kwestii dotyczących samego prowadzenia działalności gospodarczej.

Biuro doradztwa podatkowego

Formalności

Doradca podatkowy jest jednym z tych zawodów, które wiążą się z obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro. Należy pamiętać, że umowę ubezpieczenia trzeba zawrzeń najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności doradczej. Szacunkowy koszt uzyskania polisy OC to 1 000 zł.

Ponadto każdy doradca podatkowy obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Z tytułu członkostwa należy co miesiąc odprowadzać na konto bankowe KIDP 80 zł.

Do oczywistych czynności, które należy wykonać to rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy, bądź w przypadku spółek kapitałowych – w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Otoczenie

Standardowe miejsce pracy doradcy podatkowego to biuro. Ze względu na szczególny rodzaj wykonywanego zawodu, dobrze, jeśli będzie to biuro położone w atrakcyjnej dzielnicy lub w centrum miejscowości. Z pewnością zaś, bez względu na lokalizację, warto zadbać o wysoki standard pomieszczeń. Przedsiębiorcy oczekują skuteczności działania doradcy, a miejsce, w którym pracuje doradca podatkowy sporo mówi o jego statusie materialnym (w domyśle również efektywności wykonywanej pracy). W zależności od wielkości miejscowości, w której zaczyna działać doradca ceny lokalu mogą być różne, należy jednak liczyć się z comiesięcznym kosztem w wysokości co najmniej 1 000 zł, ale może to być także wielokrotność tej kwoty. Przy kalkulacji kosztów utrzymania lokalu, trzeba też wziąć pod uwagę wydatki na media.

Inne wydatki stałe

Podstawowym narzędziem doradcy oprócz telefonu, jest komputer wyposażony w specjalne oprogramowanie umożliwiające dokonywanie analiz i kalkulacji. Ważne, aby w biurze był stały dostęp do internetu. Po pierwsze umożliwi to szybką komunikację z klientami, ale również dostęp do informacji branżowych. Warto wspomnieć, że na rynku działa wiele firm oferujących internetowy dostęp do wszystkich lub wybranych aktów prawnych, bieżących, ale też i tych nieobowiązujących. Oprócz samych aktów prawnych, doradca podatkowy może także zapoznać się z komentarzami, interpretacjami, casusami, itp. Wydatki na sprzęt typu komputer, drukarka, fax, skaner mogą wynieść ok. 2-3 tys. zł. Licencje za korzystanie z dostępu do bibliotek prawnych itp. rocznie mogą kosztować ok. 2 tys. zł. Do tego należy doliczyć koszty papieru, tonery itp.

Częste spotkania z klientami oraz wizyty w sądach i organach podatkowych zmusza do dbałości o dobry wizerunek. Należy więc zapewnić sobie ubiór stosowny i dobrej jakości. Niekiedy wymagane jest też wyjście z klientem do miejsca innego niż biuro, np. restauracji. Zatem doradca podatkowy powinien być przygotowany na pojawiające się co jakiś czas różnego rodzaju wydatki na reprezentację.

Jeśli chodzi o stronę wizerunkową, w obecnych czasach firma nie istnieje, jeśli nie można jej znaleźć w internecie. Dlatego koniecznie należy starać się o jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie swojego biznesu w e-sferze. Jeśli nie zamierzamy w pojedynkę zajmować się tworzeniem strony, odświeżaniem treści, obróbką grafiki (a jest to całkiem prawdopodobne), zdecydujmy się na wybór firmy informatycznej, która przejmie te obowiązki. Założenie strony może kosztować ok. 1-3 tys.zł, wszystko zależy od stopnia złożoności i wymagań zleceniodawcy. Abonament z tytułu hostingu oraz odświeżania stron to kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie.

Innymi wydatkami, które ponosi prężnie działający doradca podatkowy to np. wynagrodzenie sekretarki, ewentualnie asystentów doradcy, czy doradców podatkowych. Tu nie sposób przewidzieć kosztów, gdyż wszystko zależy od umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. O ile wynagrodzenie sekretarki wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych może oscylować wokół kwoty 2 500zł, o tyle wynagrodzenie doradcy podatkowego, jak wiadomo mieści się w niezmiernie szerokim przedziale zarobków.

Oferta

Do stałej oferty firm doradztwa podatkowego należą:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach (w tym przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej) oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego.
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie innym niż podatki – w szczególności dotyczącym należności publicznoprawnych (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, PFRON).
  • reprezentowanie klientów przed organami egzekucyjnymi w przypadku prowadzonej egzekucji należności podatkowych.
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie.
  • inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Dodatkowe usługi, które wykonują pracownicy biura doradztwa podatkowego to m.in. szkolenia dla pracowników firm, audyty podatkowe, a niejednokrotnie doradcy podatkowi łączą siły z służbami księgowymi oferując prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszelkie usługi związane z ewidencją zdarzeń gospodarczych we współpracujących podmiotach.

Wiele w aspekcie precyzowania oferty zależy od rodzaju klientów, do których będzie ona kierowana. W miejscowościach, gdzie działa wiele małych podmiotów należy nastawić się na wyszukiwanie korzyści dla tego typu firm, zatem zasadne byłoby włączenie jak największej ilości usług do swego cennika. W miejscowościach, gdzie działają duże firmy, koncerny międzynarodowe, świadczone usługi mogą być bardziej wyspecjalizowane, nastawione na specyfikę klienta działającego w okolicy. Warto poświęcić trochę czasu na badanie rynku, by w ten sposób podjąć jak najtrafniejsze decyzje co do szerokości wachlarza usług i specjalizacji w konkretnych aspektach z dziedziny prawa i podatków.

[Głosów:3    Średnia:4/5]