Czym zajmuje się makler giełdowy?

0
10266

Krótko po premierze głośnego filmu Martina Scorsese pt. „Wilk z Wall Street” zainteresowanie pracą w tym zawodzie wzrosło o ok.50%. Największym powodzeniem zawód maklera zaczął się cieszyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie ilość zapytań o możliwość podjęcia pracy na giełdzie wzrosła o ok. 80%, ale i Europejczykom uruchomiła się wyobraźnia. Mimo, że Leonardo di Caprio odgrywający główną rolę w tym filmie, tłumaczył, iż ta produkcja to przestroga, nie zaś zachęta do naśladowania bohatera, ludzie zafascynowali się szybkim zbijaniem fortuny i rozwiązłym życiem filmowych postaci. A jaki jest rzeczywisty obraz ludzi wykonujących tę profesję?

Czym zajmuje się makler giełdowy

Kto by pomyślał?

Warren Buffet, zwany królem Wall Street, mimo wielomilionowej fortuny żyje skromnie w domu, który pamięta lata 50-te, a swój majątek chce w większości przeznaczyć na cele charytatywne. Do fortuny dochodził od dziecięcych lat, bo wtedy rozpoczął grę na giełdzie inwestując kilkudolarowe oszczędności w zakup akcji. Swój niewątpliwy talent poparł też solidnym wykształceniem i uporem, który pozwolił mu działać pomimo kilku pokaźnych rozmiarów wpadek.

Do najbardziej rozpoznawalnych i efektywnych polskich maklerów należy Arkadiusz Łabuńko. Człowiek, który przedkłada sportową koszulę i dżinsy, nad garnitur i słynne czerwone szelki. Cechuje go wyjątkowa sprawność realizowania zleceń i niezwykłe wyczucie rynku. Nie szuka poklasku, niechętnie opowiada o sobie i swojej pracy.

Dobre miejsce dla maklera

Powszechnie uważa się, że makler pracuje w domu maklerskim lub na parkiecie giełdy (GPW). Z pewności tak, ale doświadczeni maklerzy świadczą też swoje usługi w wielu innych miejscach. Znajdują zatrudnienie w Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, spółkach giełdowych, bankach oraz  firmach doradczych.

Codzienne zmagania maklera

Poranek może się zaczynać od telefonicznych rozmów z kluczowymi klientami. Wymienia się wówczas informacje na temat sytuacji na rynku oraz ewentualnie podejmowanych ruchów. Te rozmowy to w pewnym sensie podstawa działalności maklera. To on bowiem pośredniczy pomiędzy inwestorami, a giełdą papierów wartościowych. Przedmiotem obrotu są nie tylko akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, ale również cały towary i usługi. Mogą być one zbywane za pośrednictwem maklera, bądź kupowane.

Makler gromadzi zlecenia swoich klientów i realizuje je na giełdzie. To on odpowiedzialny jest za zgodność zleceń z zasadami panującymi na giełdzie. Makler przygotowuje rekomendacje, sporządza analizy. Pewna grupa maklerów doradza swoim klientom, pomaga przy wprowadzaniu spółek na giełdę itp.

Introwertyczny analityk

Zawód maklera może być odpowiedni dla każdego typu osobowości. Makler, który lubi pracę z ludźmi, łatwo nawiązuje kontakty, a przy tym nie ma problemu z precyzyjnym wyrażaniem swoich myśli, z pewnością sprawdzi się jako pracownik operacyjny. Makler pracujący z klientem przekazuje mu informacje przygotowane przez maklerów analityków, udostępnia stosowne analizy, komentarze i rekomendacje, przyjmuje też zlecenia. Klienci odwiedzają go w punktach obsługi lub centralach.

Analityk to osoba, która angażuje się w przygotowanie wszelkich informacji dla klienta, które później przekazuje klientom pracownik operacyjny. Wśród danych znajdują się opracowania na temat spółek uczestniczących w obrocie oparte na komentarzach przedstawicieli tych spółek, informacjach z rynku. Ważnym, o ile nie najważniejszym zadaniem analityka jest nakreślanie perspektyw badanych spółek, a to już wymaga dużej znajomości i wyczucia rynku i występujących na nim podmiotów.

Makler jak komputer

To trochę złudne wrażenie. Nikt nie pracuje w tym zawodzie w nieskończoność, bowiem praca na giełdzie wiąże się z ciągłym i niemałym stresem. Człowiek to nie maszyna i aż tak odporny nie jest, za to dobra pamięć, umiejętność wyciągania wniosków na podstawie wciąż zmieniających się wskaźników, zdolność przewidywania określonych sytuacji, podzielność uwagi są na pewno niezbędnymi cechami maklera. Makler musi też umieć pracować sprawnie. Stale zmieniające się warunki wymuszają podejmowanie szybkich decyzji, nie bardzo jest miejsce na korekty, dlatego makler powinien podejmować je w miarę możliwości trafnie, mimo wymaganego pospiechu.

Pozycja społeczna

W minionych latach zawód finansisty, a maklera w szczególności, cieszył się w Polsce bardzo dużym szacunkiem. Maklerzy uważani byli za ludzi, którzy wiedzą więcej niż inni, a to ze względu na swoje predyspozycje do ścisłych dyscyplin naukowych. Na opinię o maklerach wpływały również ich wysokie zarobki.

Co ciekawe, obecnie społeczeństwo dość negatywnie ocenia maklerów. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS pod hasłem „Prestiż zawodów” pokazują jak bardzo to niedoceniany zawód. Na liście znalazło się 30 zawodów, a makler znajdował się na pozycji 26, za nim zostały już tylko posady radnego gminy, posła na sejm i działacza partii politycznej. Dla porównania, najwyższym prestiżem cieszy się u nas zawód strażaka, w pierwszej piątce znalazł się również profesor uniwersytetu, robotnik wykwalifikowany, górnik oraz inżynier pracujący w fabryce.

Na pocieszenie, a może właśnie wręcz odwrotnie, można dodać, że na świecie również nie zalicza się maklera do najbardziej szanowanych zawodów, ale też nie ocenia się go tak nisko, jak to ma miejsce w naszym kraju.

[Głosów:7    Średnia:3.6/5]