Czym zajmuje się fizjoterapeuta – opis zawodu

0
53730

Fizjoterapeuta prowadzi leczenie metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi. Głównym celem jego pracy jest poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta, walka z bólem i ograniczeniami ruchowymi. Fizjoterapeuta leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo – szkieletowymi, sercowo – naczyniowymi oraz oddechowymi.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta

Miejsce pracy fizjoterapeuty

Specjaliści z dziedziny fizjoterapii są zatrudniani przez publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, ośrodki sportowe, fitness kluby, salony urody, domy opieki, hospicja, zakłady pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki oświatowe i szkoły wyższe.  Często fizjoterapeuci prowadzą działalność gospodarczą. Wówczas pracują we własnych gabinetach lub świadczą usługi w domach pacjentów.

Fizjoterapeuci specjalizują się w określonych kierunkach. Ze względu na obszar ich działania przypisani są do różnych działów:

 • ortopedii i traumatologii,
 • neurologii i neurologii dziecięcej,
 • reumatologii,
 • kardiologii,
 • pulmonologii,
 • onkologii,

Pacjenci fizjoterapeuty

Najczęściej do fizjoterapeuty zgłaszają się osoby z bólem stawów biodrowych i kolanowych, bólem poszczególnych odcinków kręgosłupa, ze stanami pourazowymi stawu skokowego lub problemami ze stawami obręczy barkowej i ręki.

Kolejną grupą osób korzystających z fizjoterapii są pacjenci po udarach, z niedowładem kończyn lub tułowia.

Fizjoterapeuci pracują także z osobami po amputacji kończyn kierunkując swoje działania na adaptację pacjenta do funkcjonowania z protezą.

Pomocy specjalisty w tej dziedzinie wymagają też pacjenci kardiologii, kardiochirurgii, pulmonologii, geriatrii i onkologii. Działania prowadzone w ramach fizjoterapii mają przywrócić pełną sprawność psychofizyczną lub zwiększyć wydolność wysiłkową.

Szczególne grupy osób korzystających z pomocy fizjoterapeutów to sportowcy. Uprawianie sportów wyczynowych wiąże się z doznawaniem specyficznych urazów, kontuzji, dlatego tego rodzaju pacjentami zajmują się fachowcy z dziedziny fizjoterapii sportowej.

Ostatnią grupą, którą warto wymienić są osoby starsze. Celem działania fizjoterapeuty jest tu najczęściej opóźnianie efektów starzenia się, poprawa i utrzymanie sprawności motorycznej, ogólne utrzymanie organizmu w dobrej kondycji oraz podtrzymywanie zdolności pacjenta do samodzielnego funkcjonowania.

Ważna rola fizjoterapeuty

fizjoterapeuta – opis zawoduFizjoterapeuta prowadzi działania w kierunku ograniczenia dolegliwości bólowych oraz przywrócenia sprawności narządów ruchu. Nie jest to jednak jedyne zadanie, które stawia się przed specjalistą w tej dziedzinie. Efektem pracy fizjoterapeuty jest przywrócenie dobrego stanu psychicznego pacjenta.

Szalenie istotną rolę fizjoterapia odgrywa w przypadkach osób po amputacji kończyn, gdy w miejsce utraconego organu konieczne jest stosowanie protezy. Nauka funkcjonowania z protezą wymaga wsparcia fizjoterapeutów, jak i psychoterapeutów.

Ciekawym aspektem pracy fizjoterapeuty są terapie zajęciowe mające na celu przekwalifikowanie zawodowe osób z uszkodzeniami narządów ruchu, w tym osób z protezą. Celem terapii jest tu nie tylko o aktywizacja zawodowa, ale również adaptacja do życia.

Metody leczenia stosowane w fizjoterapii

Techniki, które są stosowane w fizjoterapii to:

 • kinezyterapia, czyli leczenie poprzez gimnastykę,
 • fizykoterapia, leczenie przez oddziaływanie na organizm różnymi bodźcami fizycznymi (elektroterapia, magnetoterapia, aerozoloterapia, laseroterapia, hydroterapia i wiele innych)
 • terapia manualna (badanie i leczenie stawów obwodowych i kręgosłupa),
 • masaż leczniczy,
 • balneoterapia (kąpiele solankowe, kwasowęglowe, siarkowodorowe, borowina)
 • (leczenie uzdrowiskowe z wykorzystaniem czynników lokalnego klimatu)
Praca z pacjentem

Pierwszy kontakt z pacjentem związany jest z przeprowadzeniem wywiadu, badaniem manualnym i postawieniem diagnozy.

Osoba, która zgłasza się do fizjoterapeuty najczęściej posiada skierowanie od lekarza oraz aktualne wyniki badań takie jak: zdjęcie RTG, wyniki obrazowe tomografii, rezonansu oraz ich opisy, wynik badania USG narządu ruchu. Szeroki wywiad dotyczący wcześniejszych chorób oraz prowadzonych dotychczas rehabilitacji jest podstawą do dobrania sposobu badań.

Badania najczęściej polegają na poruszaniu kończynami, czy próbie wykonania przez pacjenta określonych ćwiczeń. Każdy z fizjoterapeutów ma swoje metody badań, na podstawie których stawia diagnozę.

Podczas pierwszej wizyty ustalany jest cel oraz plan terapii.

Kolejne sesje polegają na prowadzeniu ćwiczeń z pacjentem. Fizjoterapeuta ocenia prawidłowość wykonywanych ruchów, koryguje błędy.

Ćwiczenia mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu sportowego oraz wyciągów. W przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania do kinezyterapii można stosować ćwiczenia bierne. Taka terapia może polegać na poddawaniu organizmu pacjenta działaniu prądu elektrycznego, pola magnetycznego, laserów. Często stosowaną techniką fizjoterapeutyczną jest masaż. Do szczególnych form terapii zalicza się różnego rodzaju kąpiele, leczenie niską lub wysoką temperaturą (ciepłolecznictwo lub krioterapia) oraz leczenie uzdrowiskowe.

[Głosów:69    Średnia:2.5/5]