Sklep internetowy a forma opodatkowania

0
3871

Prowadzenie sklepu internetowego – podobnie jak i innych form działalności gospodarczej – wiąże się z koniecznością podejmowania wielu decyzji, m. in. w kwestii wyboru formy opodatkowania. To ważny aspekt, ponieważ decyduje o wysokości obciążeń z tytułu podatku dochodowego, które ponosi każdy przedsiębiorca. Jakie są zatem dostępne warianty i na który z nich powinien się zdecydować właściciel sklepu online?

Dostępne formy opodatkowania

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest podyktowany licznymi przesłankami. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze nie tylko to, co najbardziej mu się opłaca, ale również pewne ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów. Poszczególne opcje wiążą się bowiem ze sprostaniem określonym wymogom, a spośród dostępnych do wyboru wariantów występują:

• Skala podatkowa – czyli zasady ogólne.
Skala podatkowa wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to forma dostępna dla wszystkich podatników, a podatek obliczany jest tu jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Zasada jest generalnie taka, że im wyższe koszty, tym niższy podatek do zapłacenia. Charakterystyczne dla skali podatkowej są progi podatkowe określające stawkę podatku „przypisaną” dochodom podatnika. Aktualnie obowiązują stawki 18 proc. i 32 proc., przy czym tą pierwszą objęte są dochody do kwoty 85528 zł. Rozliczanie się na zasadach ogólnych daje możliwość korzystania z różnych preferencji podatkowych. Przychody i wydatki firmy są zapisywane zwykle w księdze przychodów i rozchodów. Na zapłacenie zaliczki na podatek podatnik ma czas do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Na zakończenie roku podatkowego wymagane jest złożenie formularza PIT-36.
• Podatek liniowy.
W tym obszarze obowiązuje jedna stawka podatku niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, a mianowicie 19 proc. każdy, kto chciałby rozliczać sklep internetowy w ten właśnie sposób, musi pamiętać o paru ważnych sprawach. Przede wszystkim podatek liniowy wyklucza możliwość skorzystania z ulg podatkowych – jak np. z ulgi na dziecko – oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Nie opłaca się każdemu – najbardziej skorzystać mogą na tym sklepy o bardzo wysokich dochodach. Zaliczki na podatek są wpłacane do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie, a na koniec roku podatkowego podatnik składa zeznanie na formularzu PIT-36L.
• Ryczałt.
To uproszczona forma opodatkowania wiążąca się z koniecznością prowadzenia ewidencji przychodów. Podatek płacony jest jako procent od przychodów, w związku z czym nie rozlicza się tu kosztów. Stawka podatku jest niska, niemniej podobnie jak w przypadku podatku liniowego, podatnik nie może korzystać z rozmaitych preferencji podatkowych i rozliczać się razem z małżonkiem. Stawka ryczałtu jest uzależniona od formy działalności – sklepom internetowym jest przypisana stawka najniższa, czyli 3 proc. – należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy nie mówią wprost o sklepach online, a o działalności usługowej w zakresie handlu. Przyjmuje się, że sklepy internetowe podlegają pod ten zapis.
• Karta podatkowa.
Ze wszystkich opisanych metod rozliczania się z fiskusem, ta jest najprostsza, lecz lista form działalności mogących z niej korzystać jest bardzo krótka i nie obejmuje ona swym zasięgiem sklepów internetowych.

Co się opłaca?

Decydując się na wybór którejś z powyższych form opodatkowania, właściciel sklepu internetowego powinien mieć przede wszystkim na względzie roczne dochody osiągane z tytułu działalności. I tak podatek liniowy nie kalkuluje się, jeśli dochód kształtuje się na poziomie poniżej 100 tys. zł. Ryczałt też wydaje się niezwykle korzystny przy dochodach rzędu minimum 100 tys. zł, gdyż kwota podatku jest wówczas zerowa lub bardzo niska. Ale tu pojawia się ważna uwaga – sklep będący na ryczałcie nie może sprzedawać wielu produktów, np. części samochodowych, a także osiągać przychodów z reklam. Ryczałt często jest nieopłacalny, jeśli sklep zatrudnia pracowników oraz przeznacza znaczące sumy na zakup niezbędnych towarów.

Zmiana formy opodatkowania

Z powyższego wynika, iż dla sklepów internetowych – zwłaszcza początkujących – najkorzystniejsze wydaje się opodatkowanie na zasadach ogólnych. Oczywiście, formę opodatkowania można zmienić, gdy sklep osiągnie odpowiedni próg opłacalności. W tym celu niezbędne jest dopełnienie formalności. Do dnia 20 stycznia podatnik musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz CEIDG-1 zawierający stosowną informację. Taką możliwość podatnik ma jedynie raz w roku, aczkolwiek wyjątkiem jest przechodzenie z ryczałtu na zasady ogólne. Tutaj zmiana jest dokonywana automatycznie w momencie osiągnięcia przez sklep przychodu z działalności w wysokości wykluczającej ryczałt. Przedsiębiorca musi wtedy założyć KPiR.

Jak otworzyć sklep internetowy

Przy zakładaniu działalności przedsiębiorca może zdecydować, jaka formę opodatkowania wybiera – przy założeniu, że spełnia określone przepisami wymogi. Jeśli jest ona inna niżeli opodatkowanie wg skali podatkowej, wówczas informacja ta musi się znaleźć w formularzu CEIDG-1. W przeciwnym razie skala podatkowa zostanie przydzielona automatycznie.

[Głosów:4    Średnia:2.3/5]