Nowe Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych!

0
3871

Już wkrótce pod koniec sierpnia w ramach poddziałania VIII.3.3. RPO WŁ na lata 2014-2020, rusza nabór wniosków dla instytucji, które będą udzielały wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji osobom planującym założenie własnej firmy.

Dla kogo?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, zarówno publiczne np. gminy, jak i prywatne, czyli m. in. przedsiębiorcy czy też organizacje pozarządowe. Instytucje, które otrzymają wsparcie będą realizowały projekty finansowane ze środków RPO WŁ, w ramach których jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektów mogą być osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby po 50. roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne,
c) kobiety,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowym warunkiem jest, konieczność zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, tj.: Miasta Łodzi i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu finansowane będą projekty, które przewidują udzielanie bezzwrotnego wsparcia dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w formie:

 1. dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej;
 2. finansowego wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących wydatków związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (do 12 m-cy);
 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  b) pomoc w przygotowaniu biznesplan
  c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością.

Warto zaznaczyć, że będą to pierwsze projekty finansowanego w ramach nowego instrumentu wdrażania funduszy UE jakim są tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Do dyspozycji są ponad 23 mln zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 85% (nie uwzględniając środków na dotacje
i finansowe wsparcie pomostowe, które są dofinansowane w 100%).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 29 sierpnia do 12 września 2016 roku. Jednak już teraz dostępna jest cała dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami, która znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z konsultantami Punktu Informacyjnego EFS:

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00

Adres: ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź,

pok. 1.03 i 1.04

telefon: (42) 638 91 30/39

fax: (42) 636 77 97

e-mail: rpo@wup.lodz.pl

Ponadto w przypadku pytań dotyczących oceny strategicznej należy kontaktować się z Biurem Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:

al. Kościuszki 59/61 (VI p.)

90-514 Łódź

telefon: (42) 233 54 90 

e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków! Dodatkowo możecie skorzystać z naszych rad na naszym kanale YT.


ue

[Głosów:2    Średnia:3/5]