Doskonalenie i adaptacja – poznaj metody zarządzania Toyoty

0
2318

Poprawa efektywności pracy możliwa jest przede wszystkim dzięki rozwojowi pracowników i całej organizacji. Pomóc w tym ma filozofia ciągłego doskonalenia, na której opiera się metoda zarządzania Toyoty – Kata. O co w niej chodzi i jakie korzyści daje jej wdrożenie? Odpowiedź powinna zainteresować kadry menadżerskie.

Co to jest Toyota Kata?

Mówiąc o metodach zarządzania Toyoty w oparciu o działania Kata, warto zacząć od samego początku, czyli od kilku słów wyjaśnień, czym w ogóle jest Kata. Dla wielu osób może być zaskakujący fakt, że Kata to rodzaj ćwiczeń, wykorzystywanych w sztukach walki – uporządkowany ruch i oddech podczas ataku lub obrony. To podstawa taekwondo i budo.

Po przeniesieniu Kata ze sztuk walki do organizacji, okazuje się, że są to fundamentalne umiejętności pracowników, oparte o wypracowane, powtarzalne czynności – tak jak standardowe sekwencje ruchu i oddechu w ćwiczeniach. Toyota Kata to ciągłe doskonalenie, dlatego prowadzi do rozwoju pracowników i całej organizacji, a w efekcie zapewnia wysoką jakość. Kluczowe dla tego systemu jest zrozumienie koncepcji ciągłego doskonalenia i dostosowania się do nowych warunków, czyli zmieniającej się sytuacji rynkowej, na którym funkcjonuje konkretna organizacja.

Kata – dążenie do lepszego

System zarządzania na podstawie Kata to też umiejętność i chęć wychodzenia ze strefy komfortu. Nierzadko jest to największa trudność dla wielu pracowników. Zwłaszcza gdy ich dotychczasowy system pracy przynosi zadowalające efekty. Wpływa na to kultura i mentalność, ale też ludzka natura. Z biologicznego punktu widzenia, układ nerwowy lubi to, co znajome – ludzi, zachowania, interakcje, miejsca. Jednak według filozofii ciągłego doskonalenia, powtarzalne schematy utrudniają, a nawet uniemożliwiają rozwój pracowników i organizacji. A poprawę efektywności można osiągnąć tylko wtedy, kiedy stawia się na ciągły rozwój, nie tylko w sytuacjach, gdy coś zawodzi.

Autor książki „Toyota Kata” – Mike Rother prezentuje 5 pytań, które mogą pomóc w przekonaniu innych do zmian i rozwoju:

 1. Jak wygląda cel zmiany/rozwoju?
 2. Jak wygląda stan obecny?
 3. Jakie widzisz przeszkody w osiągnięciu celu zmiany?
 4. Jaki mógłbyś podjąć pierwszy krok i czy możesz go zrobić?
 5. Kiedy możemy sprawdzić wynik pierwszego kroku?

Bardzo ważne jest zadanie tych pytań w takiej kolejności, jak zostało to przedstawione powyżej.  W ten sposób tworzą pewien proces myślowy, który ułatwi nawiązanie dialogu, a odpowiedzi na każde kolejne pytania pozwolą zrozumieć cel rozwoju i konieczność wprowadzenia zmian. Co ważne, zadanie tych pytań i dialog, który jest możliwy do nawiązania na ich podstawie, pozwoli zrozumieć sytuację po obu stronach – menadżera i zarządzanego przez niego zespołu.

Zarządzanie Toyoty – dla kogo?

Toyota Kata to metoda zarządzania kierowana przede wszystkim do:

 • kadry menadżerskiej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie procesami w organizacjach,
 • kierowników procesów i obszarów, menadżerów i liderów Lean oraz wszystkich tych osób, które są odpowiedzialne za doskonalenie i realizację procesów w organizacjach,
 • osób, które planują wdrożyć lub już wdrażają efektywne narzędzia wykorzystywane w produkcji.

Warsztaty i szkolenia z poprawy efektywności

Na rynku szkoleniowym można znaleźć oferty warsztatów z metody zarządzania, jaką jest Kata stosowana przez Toyotę. Warto zainteresować się tymi programami, które są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, mogących poszczycić się nie tylko obszerną wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim bogatym doświadczeniem we wdrażaniu projektów z zakresu zarządzania. Tę atrakcyjną i profesjonalną ofertę można znaleźć na: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/toyota-kata,197/. W zależności od własnych potrzeb, można zdecydować się na jedną z dwóch opcji:

 • Warsztaty Toyota Kata, to dwie sesje warsztatowe połączone z grą symulacyjną, która prezentuje wybrany proces i angażuje całą grupę do aktywnego wdrażania poznanych narzędzi Kata usprawniania oraz coachingu w oparciu o Lean;
 • indywidualne konsultacje dla każdego uczestnika warsztatów.

Programy obu warsztatów kończą się uzyskaniem certyfikatu. Zajęcia mają interaktywny charakter i opierają się na intensywnej współpracy z trenerami. Po ich ukończeniu można więc będzie poszczycić się nie tylko bogatą wiedzą, ale też cennymi umiejętnościami praktycznymi.

Korzyści płynące z warsztatów

Warsztaty z zarządzania metodą Toyota Kata zakładają, że każdy uczestnik ukończy zajęcia ze zrozumieniem najważniejszych metod i mechanizmów zarządzania procesami w organizacji, czerpiąc z filozofii ciągłego doskonalenia. Niezbędne do tego jest poznanie zagadnień związanych z koniecznością budowania wzajemnych relacji, aby możliwe stało się wypracowanie kultury szczupłego wytwarzania. Tak samo istotna jest umiejętność zarządzania procesami w oparciu o fundamentalne zasady Kata. Program warsztatów obejmuje też zdobycie wiedzy, która jest niezbędna do tego, aby wiedzieć, jak doskonalić i poprawiać procesy.

Spełnienie założeń programu szkoleniowego zakłada szereg korzyści dla uczestników zajęć:

 • zdobycie fundamentalnej wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do wdrożenia metody zarządzania przy pomocy Kata i poprawy efektywności prac w organizacji,
 • poznanie narzędzia Kata usprawniania i coachingu, dzięki któremu możliwe jest usuwanie ograniczeń i zwiększanie efektywności,
 • zdobycie wiedzy na temat budowania kultury ciągłego rozwoju wśród pracowników oraz doskonalenia zarządzania zmianami,
 • poznanie metod dokonywania właściwej oceny i analizowania procesów.

Ogólny cel warsztatów to zbudowanie świadomości wśród kadry zarządzającej o filozofii opartej o narzędzia Kata, którą z powodzeniem stosuje Toyota. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą wzbudzić chęć do ciągłego rozwoju wśród podległych zespołów oraz przekonają, że wyjście ze swojej strefy komfortu może tylko zaowocować jeszcze większą efektywnością pracy.
Artykuł sponsorowany.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]