Mediacja jako alternatywa dla sądowego sporu

0
1275

Mediacja jest próbą ugodowego, a przy tym satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze całkowicie dobrowolnych negocjacji prowadzonych z udziałem osoby trzeciej, neutralnej wobec stron, jak i ich konfliktu, czyli mediatora, który ma za zadanie łagodzić powstające napięcia, jak i pomagać – nie narzucając przy tym żadnego konkretnego rozwiązania podczas wypracowywania kompromisu.

Podstawowe zasady mediacji.

Każda mediacja powinna być przeprowadzana według kilku niezwykle istotnych zasad, które muszą być przestrzegane przez strony konfliktu, ale i mediatora. Będą nimi :

  • zasada szybkości,
  • zasada dobrowolności,
  • zasada niejawności,
  • zasada bezstronności.

Strony, jako tak zwani gospodarze konfliktu wybierają mediatora, który będzie dla nich osobą postronną. Samo już podjęcie przez strony konfliktu tego rodzaju inicjatywy wskazuje na ich dobrą wolę, jak i chęć osiągnięcia porozumienia. Dobrowolność mediacji polega chociażby na tym, ze strony na każdym z etapów prowadzonego procesu mają prawo zrezygnować z mediacji. Nikt nie może nikogo zmusić do ugodowego zakończenia konfliktu. Bardzo ważne jest także to, że cały proces mediacji będzie prowadzony niejawnie i nawet jeżeli dojdzie do fiaska mediacji nie mają prawa wykorzystać w postępowaniu sądowym informacji, o których dowiedziały się podczas prowadzonej mediacji. Poza tym postępowania mediacyjne są o wiele szybsze, aniżeli postępowania sądowe, chociażby biorąc pod uwagę fakt ich odformalizowania. Mediacje mogą potrwać do kilku dni, nie istnieje potrzeba wyznaczania odległych terminów na spotkania. Niezależnie od powyższych kwestii postępowanie takie będzie dużo tańsze i nie narazi stron na konieczność poniesienia bardzo wysokich kosztów ewentualnego procesu sądowego.

Jaka jest praktyka mediacji?

Wykazując korzyści wypływające z mediacji trzeba by było stwierdzić, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Daletgo powinno być stosowane powszechnie. Niestety tak nie jest. Analiza statystyk przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż na chwilę obecną mediacje w Polsce wcale nie są aż tak popularne.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony https://karolinafurtak.pl/.

[Głosów:1    Średnia:5/5]