O potrzebie dokształcania pracowników służb medycznych

0
1153

O tym, że potrzeba ciągłego dokształcania się jest niezwykle istotna w wielu zawodach, wiedzą najlepiej sami ich przedstawiciele. Sytuacja ta dotyczy między innymi pracowników służb medycznych – ratowników, pielęgniarki, obsługę szpitali, lekarzy, położne. Osoby wykonujące te zawody muszą regularnie dokształcać się między innymi ze względu na narastającą z czasem ilość wiedzy. Lekarz diagnozujący chorobę pacjenta w oparciu o stan wiedzy sprzed 10 lat może nieświadomie popełnić błąd medyczny. By unikać takich sytuacji, warto być „na bieżąco” ze stanem aktualnej wiedzy medycznej, w której zdobyciu pomogą nam specjalne szkoły dedykowane dla pracowników służb medycznych.

Autorytet wiedzy medycznej a autorytet pracowników służby zdrowia

Jak dobrze wiemy, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza, należy ukończyć odpowiednie studia oraz odbyć specjalistyczną praktykę. Niewiele mniejsze wymogi stoją przed pracownikami pozostałych służb medycznych. Odpowiednie przygotowanie do pełnienia swoich obowiązków jest o tyle istotne, że zdrowia i życie pacjentów często zależy od podjęcia jednej konkretnej decyzji.

W ciągu ostatnich lat autorytet pracowników służby zdrowia został delikatnie nadwyrężony. Rozwój ruchów społecznych, skupionych wokół kontestowania i podważania prawdziwości wiedzy medycznej, doprowadził do wzrostu podejrzliwości i spadku zaufania wobec pracowników służby zdrowia. Mimo to, w sytuacji choroby lub wypadku, większość członków polskiego społeczeństwa wciąż szuka pomocy przede wszystkim u lekarzy i ratowników, reprezentujących medycynę naukową.

Chcąc podtrzymać zaufanie społeczne względem pracowników służby zdrowia, a także w celu przeciwdziałania rozwojowi ruchów antynaukowych, warto uzupełniać zdobytą w trakcie studiów wiedzę o najnowsze ustalenia nauki. W tym celu – z pomocą przychodzą różne instytucje naukowe, w tym szkoły wyższe, oferujące specjalistyczne programy edukacyjne, dedykowane właśnie dla medyków i członków służby zdrowia.

Program kształcenia oferowany w medycznych szkołach wyższych jest dostosowany do konkretnych zawodów i obejmuje przede wszystkim zajęcia specjalistyczne, wprowadzające w najnowsze nurty wiedzy naukowej o zdrowiu człowieka.

Szkoła medyczna – Warszawa

Wśród instytucji specjalizujących się w kształceniu o profilu medycznym, warto wymienić Collegium – Szkołę Służb Medycznych, mieszczącą się w Warszawie. Oferowany w niej program studiów został dostosowany do standardów i wymogów akceptowanych w Unii Europejskiej. Uzyskiwany w niej dyplom jest akceptowany i honorowany w krajach należących do Unii Europejskiej, a tym samym stanowi zezwolenie na aktywne wykonywanie wyuczonego zawodu zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Program kształcenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, polegające na prezentacji i analizie najważniejszych danych medycznych reprezentujących omawiane zagadnienia, jak i zajęcia praktyczne. Te ostatnie odbywają się pod okiem specjalistów i stanowią formę aktywnego wprowadzenia w obowiązki związane z określonym zawodem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]