Nowe umiejętności prosto z KFS

0
1032

Ekspresowe wdrożenia nowych technologii nie tylko przyspieszają bieg życia. Czasem czynią go nieznośnym mimo niesionych udogodnień. Wygoda jest okupiona potrzebą ciągłego dokształcania. Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy pracownik mógł liczyć, że emerytura zastanie go w firmie i na stanowisku, na którym zaczął karierę zawodową.

Narzędzie w zmaganiach o dopasowanie do rynku pracy

Utworzony został fundusz w celach optymalizacji działań związanych z dostosowaniem form i kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw. W skrócie został nazwany KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na czym polega Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Ze struktur Funduszu Pracy została wydzielona jednostka organizacyjna zajmująca się finansowaniem szkolenia doraźnego i długofalowego kadr pracowniczych w ramach aktywizacji zawodowej wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych.

Pieniądze przeznaczane na szkolenia sygnowane są zarówno na naukę pracowników, jak i przedsiębiorców chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Głównym celem powstania funduszu było sprostanie wyzwaniu szybko zmieniającej się sytuacji zapotrzebowania na nowe zawody. Fundusz próbuje przeciwdziałać niecelowym działaniom w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji.

Inny wymiar reguły Pareto

Finansowanie szkoleń z KFS podzielone jest między budżet funduszu i pracodawców. Właściciel firmy, która zgłasza zapotrzebowanie na szkolenia finansowane przez KFS ponosi jedynie dwadzieścia procent ogólnej sumy wydatków. Osiemdziesiąt procent kosztów pokrywa Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 10 pracowników, w nomenklaturze branżowej zwanych mikroprzedsiębiorstwami, istnieje możliwość podniesienia sumy finansowania szkoleń do stu procent wysokości nakładów.

Procedury przystąpienia do programu szkoleniowego

Finansowanie organizowane jest na wniosek zainteresowanych. Pracodawca w postaci złożonego wniosku zgłasza akces do otwarcia procedury. W tym zakresie stosuje się zasadę rejonizacji. Każdy pracodawca ze względu na przynależność terytorialną podlega, co do zasady poszczególnym powiatowym urzędom pracy i tam kieruje pierwsze kroki w celu formalizacji postępowania.

Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku. Można to zrobić poprzez internet na stronie każdej placówki rejonowej zajmującej się sprawami pracowniczymi albo po pobraniu formularzy, wypełnić je odręcznie i odnieść z powrotem do urzędu.

Wszystkie niezbędne do załatwienia sprawy formularze są dostępne na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej do pobrania i wydruku.

Nabór wniosków

Zbieranie wniosków do rozpatrzenia odbywa się falowo. Kolejne transze środków są dysponowane po zebraniu puli zgłoszeń. Inicjatorem otwarcia okienka transferowego dla środków finansowych jest lokalny Starosta Powiatowy. Ogłoszenie otwarcia naboru odbywa się również dwojako. Za pomocą papierowego obwieszczenia na tablicy wewnątrz urzędu i szeroko, za sprawą serwisu sieciowego dostępnego na stronie www. W ogłoszeniu podane są ogólne wytyczne, które każdorazowo mogą się zmieniać.

[Głosów:0    Średnia:0/5]