Kursy KPP w Warszawie – dla kogo są przeznaczone?

0
2140

Aglomeracja warszawska jest jednym z najbardziej rozwojowych rejonów w Polsce. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura oraz siedziby największych polskich i zagranicznych firm sprawiają, że liczba mieszkańców z roku na rok się zwiększa. Ciągły rozwój niesie ze sobą jednak pewne ryzyko: większy stopień wypadkowości. Odpowiedzią na to zagrożenie jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowany przez Centrum Ratownictwa. Kogo powinny zainteresować szkolenia KPP?

Kursy KPP Warszawa

Na mapie Polski to właśnie Warszawa oraz województwo mazowieckie jest ośrodkiem, który w największym stopniu dba o dydaktykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szerzeniu wiedzy na temat ratowania zdrowia i życia ma także udział www.centrumratownictwa.com, które organizuje kursy KPP na terenie Warszawy. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwolił już wyszkolić pracowników 200 firm oraz tysiące osób prywatnych. Każdy kurs pierwszej pomocy jest prowadzony przez specjalistów. Zarówno w części teoretycznej kursu, jak i praktycznej uczestniczą wykwalifikowani lekarze, psycholodzy i ratownicy medyczni. Opracowanie merytoryczne kursu, program szkolenia oraz liczba uczestników zdających egzamin na „Ratownika” czynią Centrum Ratownictwa liderem w zakresie pierwszej pomocy w dziale firm i instytucji.

Szkolenie KPP – kto może się na nie zapisać?

W szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy może wziąć udział każda osoba, która chce poznać najważniejsze zasady ratowania życia i zdrowia człowieka. Prowadzimy kursy dla osób prywatnych chcących uzyskać tytuł „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku.

Centrum Ratownictwa organizuje także kursy KPP w Warszawie skierowane do firm oraz instytucji mających swoje siedziby w stolicy i na terenie województwa mazowieckiego. Co daje szkolenie z KPP przedsiębiorstwom? Przede wszystkim doskonale przeszkolonych pracowników z zakresu pierwszej pomocy. Takie umiejętności są cenne nie tylko w miejscach pracy o podwyższonym ryzyku dla zdrowia lub życia. Radzenie sobie w sytuacji zasłabnięcia pracownika, zawału serca lub urazu mechanicznego okazuje się przydatne także w firmach z pozoru bezpieczniejszych.

Kurs pierwszej pomocy – czego się można nauczyć?

Każde szkolenie KPP składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Po niemal każdym zagadnieniu, które zostało omówione w teorii, następuje część praktyczna. Dzięki tej dynamice prowadzenia kursu kursanci mogą szybko przyswoić nowe informacje i sprawdzić swoje umiejętności w praktyce.

Każdy kursant na początku szkolenia zapoznany jest z podstawami prawnymi związanymi z organizacją ratownictwa medycznego. Omówione zostają zasady bezpieczeństwa udziału w akcji ratowniczej, ale też zasady korzystania ze specjalistycznego sprzętu ratującego życie.

Największa część kursu to zagadnienia związane z osobą poszkodowaną. Kursant dowiaduje się, jak ocenić stan poszkodowanego i jak reagować na nagłe stany tej osoby (zawał mięśnia sercowego, urazy mechaniczne, wstrząsy itd.). Uczestnicy kursu taktykę działania ćwiczą podczas części praktycznej.

Na końcowym etapie szkolenia KPP kursant zostaje zapoznany z zasadami postępowania w przypadku zdarzeń masowych i mnogich oraz wstępnej segregacji i logistyki podczas akcji ratunkowej. Specjaliści z zakresu psychologii wyjaśniają także, jak udzielać wsparcia osobie poszkodowanej.

Kurs KPP – uprawnienia

Każdy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia do otrzymania tytułu „Ratownika”. Otrzymane zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat. Po tym okresie uprawnienia należy odnowić poprzez recertyfikację kursu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]