Kształcenie zawodowe, a system dualny. Odkryj nowoczesny model edukacji

0
1100

Edukacja zawodowa młodych osób to bardzo istotna część szkolnictwa, rynku pracy oraz gospodarki całego kraju. W obliczu dynamicznego rozwoju bardzo ważne jest, żeby ulepszać programy nauczania i dostosować je do potrzeb uczniów, szkół oraz firm.

Tradycyjne szkoły zawodowe

Wydaje się, że jeszcze do niedawna system szkolnictwa zawodowego nie miał w Polsce najlepszej opinii. Zawodówki plasowały się na dalszych miejscach w klasyfikacji lokalnych szkół średnich. Technika uchodziły za mało prestiżowe, a jednocześnie wymagające, bo młodzi ludzie musieli uczyć się w nich dłużej, łącząc ogólny program nauczania przedmaturalnego z przedmiotami zawodowymi. Nauka zawodu stereotypowo kojarzyła się z przestarzałymi podręcznikami, nudnymi zajęciami i krótkimi praktykami w zakładzie pracy. Była to jedna z przyczyn tego, że duża część młodych osób wybierała licea i kontynuowała naukę na studiach. Jednocześnie na rynku pracy zdefiniowano pulę zawodów deficytowych i okazało się, że potrzebujemy większej liczby absolwentów-fachowców. Jakie zmiany można w takim momencie wprowadzić w szkolnictwie zawodowym?

Odpowiedź na potrzeby uczniów i rynku pracy

Współczesny rynek pracy to wypadkowa rozwoju technicznego, potrzeb gospodarczych oraz odpowiedniej edukacji i ambicji młodych ludzi. Ponieważ zawody i firmy zmieniają się tak szybko, a z roku na rok powstają nowe specjalizacje, kształcenie zawodowe oraz pozyskiwanie wykształconych pracowników musi podlegać zmianom. Nowoczesna forma edukacji, jaką jest system dualny, bierze pod uwagę wszystkie te zmienne i pomaga kształcić młodych uczniów w taki sposób, aby zyskali na tym sami absolwenci, szkoły, firmy i w dalszej perspektywie gospodarka całego regionu i kraju.

Połączenie nauki teoretycznej z zajęciami praktycznymi to podział odpowiedzialności za całą edukację między szkołę i pracodawcę. Taki system jest ściśle związany z potrzebami danego regionu, ponieważ to właśnie lokalne firmy współpracują ze szkołami i pomagają wykształcić absolwentów.

Zalety systemu dualnego

To właśnie dwoisty charakter kształcenia jest jedną z najważniejszych zalet nowej edukacji zawodowej. Nauka odbywa się w dwóch miejscach i odpowiadają za nią dwa podmioty: szkoła i przedsiębiorstwo. Ze świadomością, że szkolny warsztat lub centrum kształcenia praktycznego nigdy nie będą odzwierciedlać realnych warunków panujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym, system dualny bierze pod uwagę potrzeby pracodawców.

Ponieważ wąskie specjalizacje zawodowe przydają się dzisiaj na rynku pracy, firmy mogą przygotować profesjonalistów ściśle związanych z branżą i wykorzystywaną metodą pracy. Tutaj pojawia się ryzyko, że przyszli absolwenci zamykają się na rozwój w szerszej dziedzinie. Takie obawy niweluje przekonanie, że uczniowie otrzymują ważne podstawy wykształcenia, a przede wszystkim nabywają umiejętność samodzielnej nauki i poczucie odpowiedzialności. Bardzo wcześnie zdają sobie sprawę z istoty rozwoju zawodowego. Osobom o tak ugruntowanych przekonaniach na temat swojej pracy z pewnością nie grozi zawężenie zawodowych horyzontów!

System dualny pozwala na nowo docenić szkoły zawodowe i może stać się ważną częścią gospodarki. Pomaga zaspokoić potrzebę kształcenia w zawodach deficytowych. Nowa forma kształcenia wprowadzona w sposób systemowy to szeroka strategia połączona z mapą lokalnego rynku pracy. Włącza firmy w tworzenie programów nauczania. Dzięki promowaniu systemu dualnego oraz wspieraniu kadry dydaktycznej wpływamy na start zawodowy młodych osób, kadrę lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia oraz rozwój gospodarczy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]