Jak wygląda proces recyklingu? Jakie są rodzaje recyklingu?

0
2484

Recykling, który opiera się na ponownym wykorzystaniu surowców pochodzących z odpadów do produkcji nowych wyrobów, jest procesem złożonym i wieloetapowym. Na jego przebieg wpływ ma przede wszystkim rodzaj odpadów, które poddawane są przetworzeniu. Technologie i metody towarzyszące procesom odzysku surowców z elektroodpadów, różnią się bowiem np. od narzędzi i metod wykorzystywanych przy recyklingu odpadów papierowych. Niemniej każdy odpad, bez względu na frakcję, z której się wywodzi, przechodzi przez pewne wspólne wszystkim odpadom, dające się wyodrębnić etapy recyklingu.

Recykling odpadów rozpoczyna się od segregacji śmieci, a jej jakość istotnie wpływa potem na jego efektywność. Selektywna zbiórka odpadów pozwala następnie odpowiednio zadbać o poszczególne frakcje, które w dalszej kolejności podlegają rozdrobnieniu, oczyszczeniu i ewentualnie osuszeniu. Wytłaczanie nowych wyrobów z pozyskanych surowców kończy zwykle proces recyklingu.

Odzysk surowców prowadzony jest przez wyspecjalizowane firmy

Ze względu na konieczność wykorzystywania w procesach recyklingu fachowej wiedzy oraz potrzebę zastosowania specjalistycznych urządzeń i nowoczesnej technologii, przetwarzaniem odpadów zajmują się profesjonalne firmy. Takie przedsiębiorstwa, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, sprzęt i wykwalifikowaną kadrę, są niezastąpionym ogniwem zrównoważonej gospodarki odpadami. Dzięki ich działalności recykling odpadów, które dawniej zalegały na wysypiskach, w ogóle staje się możliwy.

Stena Recycling, firma zajmująca się gospodarowaniem odpadami i recyklingiem w Polsce i Skandynawii, wytyczyła między innymi drogę do efektywniejszego recyklingu elektroodpadów, pojazdów czy innych, trudnych do przetworzenia, odpadów wielomateriałowych.

Recykling odpadów nie jedno ma imię

Recyklingiem przywykliśmy nazywać procesy o różnym charakterze. Stąd recykling odnosi się zarówno do działań opartych na niewielkiej obróbce odpadów, np. przy recyklingu szkła ze zwrotnych butelek (ponowne zastosowanie), jak i bardziej złożonego postępowania. Kiedy odpady poddawane są obróbce chemicznej, fizycznej czy biologicznej, by następnie stać się budulcem zupełnie nowego produktu, mówimy o jeszcze innym typie recyklingu, który określa się jako dalsze zastosowanie. A recykling oparty na regeneracji definiowany jest jako ponowne użytkowanie. Według różnych kryteriów można zatem klasyfikować działania prowadzące do recyklingu. Często stosowanym jest podział, który różnicuje procesy recyklingu ze względu na sposoby obróbki odpadów.

Można wówczas wyodrębnić następujące rodzaje recyklingu:

  • recykling termiczny, skupiony na wytwarzaniu energii z odpadów;
  • recykling chemiczny, modyfikujący właściwości chemiczne i fizyczne surowców budujących nowe produkty;
  • recykling materiałowy, dążący do pozyskania tworzyw/materiałów z odpadów;
  • recykling organiczny, polegający na obróbce odpadów z udziałem mikroorganizmów;
  • recykling surowcowy, którego efektem jest odtworzenie z odpadów surowców w swej pierwotnej postaci.
[Głosów:3    Średnia:4.3/5]