Jak wybrać odpowiednie szkolenie BHP

0
865

Szkolenia BHP – podstawowe rodzaje

W świetle aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje szkoleń BHP, szkolenia wstępne oraz okresowe, które różnią się zarówno tym, dla kogo są przeznaczone, jak i treściami, które mają być w nich zawarte. Gdy zastanawiamy się nad wyborem szkolenia, musimy mieć te wymogi prawne na uwadze. Szkolenia wstępne to szkolenia, które należy przeprowadzić z nowozatrudnionymi osobami. Dodatkowo, te same szkolenia należy przeprowadzić dla stażystów, praktykantów oraz uczniów na praktykach zawodowych.

Jak należy przeszkolić nowych pracowników?

Szkolenia wstępne obowiązkowo składać się muszą z dwóch części:

  • instruktaż ogólny
  • instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia BHP należy przeprowadzić dla każdej nowozatrudnionej osoby, niezależnie od stażu pracy, wieku i innych czynników. Nie jest wymagane tylko wówczas, gdy zawarta zostaje nowa umowa o pracę z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy, bezpośrednio po ustaniu poprzedniej umowy. Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 3 godziny lekcyjne po 45 minut, stanowi zaznajomienie z ogólnymi przepisami BHP, jak również z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, firmie lub instytucji. Obejmuje także naukę pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Instruktaż stanowiskowy jest z kolei dostosowany do specyfiki danego stanowiska pracy i występujących na nim zagrożeń. W związku z tym będzie obejmował inne elementy w zależności od tego, dla jakiej grupy pracowników jest przeznaczony. Instruktaż stanowiskowy trwa co najmniej 3 godziny lekcyjne po 45 minut w przypadku pracowników biurowo-administracyjnych lub co najmniej 8 godzin lekcyjnych po 45 minut w przypadku pozostałych pracowników.

Jak często należy organizować szkolenia okresowe?

Szkolenie wstępne jest ważne przez 12 miesięcy, co oznacza, że przed ich upływem dla danego pracownika należy zorganizować pierwsze szkolenie okresowe. Dodatkowo każdy pracownik musi regularnie uczestniczyć w tego typu szkoleniach. Częstotliwość zależy od charakteru pracy i zajmowanego stanowiska. Waha się od co najmniej raz na 6 lat w przypadku stanowisk pracy biurowo-administracyjnych, na których nie występuje narażenie na czynniki niebezpieczne dla zdrowia, do obowiązkowych corocznych szkoleń dla pracowników na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach, jak spawacze czy pracownicy wykonujący roboty na wysokościach. Innego rodzaju szkolenia są też obowiązkowe dla kadry zarządzającej i kierowników (oraz, w szczególności, osób takich jak brygadziści czy mistrzowie) oraz pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkolenia

Przy wyborze szkolenia trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, jakiego rodzaju szkolenie powinniśmy zorganizować – czy szkolenie wstępne, czy okresowe, jak również to, dla jakiej grupy pracowników ma być przeznaczone. Od tego zależeć będą zarówno przekazywane w trakcie szkolenia treści, jak również wymagany czas trwania całego szkolenia. Każde szkolenie musi też być dostosowane do specyfiki danego zakładu pracy, firmy czy instytucji oraz do zagrożeń, które mogą wystąpić w czasie realizacji obowiązków zawodowych. Przy wyborze oferty firmy zewnętrznej trzeba zwrócić szczególną uwagę na formę szkolenia. Kursy online mają swoje zalety, ale nie sprawdzą się w każdym przypadku, podczas gdy przy kursach tradycyjnych, cena zapewne będzie wyższa. Taka forma ma jednak szczególnie dużo sensu, jeżeli szkolenie ma zawierać na przykład wiele elementów pierwszej pomocy, które należy przećwiczyć. Zwrócić uwagę trzeba też na warunki lokalowe – inaczej sytuacja wygląda gdy szkolenie ma odbyć się w siedzibie naszej firmy, a inaczej, gdy to szkolący zapewnia salę wykładową. Warto przy tym wybrać ofertę firmy z dużym doświadczeniem, najlepiej potwierdzonym dokumentami zaświadczającymi jakość oferowanych usług.

[Głosów:0    Średnia:0/5]