Czym jest egzamin GMAT?

0
1379

Żeby aplikować na studia MBA w Polsce, trzeba legitymować się dyplomem ukończenia studiów oraz kilkuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym. Jeśli jednak ktoś chce studiować program MBA na zagranicznej (a zwłaszcza amerykańskiej) uczelni, prawdopodobnie będzie musiał najpierw zdać GMAT, czyli Graduate Management Admission Test.

Rekrutacja na studia MBA za granicą – jakie są wymagania?

Kandydaci na studia MBA w Polsce muszą mieć wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat, chociaż w przypadku studiów EMBA często konieczny jest tytuł magistra) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim. Na przykład kandydaci na studia MBA w WSB muszą przepracować na takim stanowisku co najmniej dwa lata, a na studia Executive MBA – trzy. Warto jednak zwracać uwagę na warunki przyjęcia na poszczególne programy MBA. Część z nich jest kierowana do menedżerów z konkretnych branż – w WSB można np. aplikować na studia EMBA Project Management czy Business Trends (pełna oferta studiów MBA w WSB jest dostępna na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/oferta).

Czasem jednak osoby zainteresowane programem MBA muszą spełnić znacznie więcej warunków, by aplikować na studia. Tak jest m.in. w przypadku aplikacji na uczelnie zagraniczne – często kandydaci muszą zdać egzamin GMAT, czyli Graduate Management Admission Test. Uzyskanie dobrego wyniku z GMAT umożliwia m.in. podjęcie studiów MBA na amerykańskich uczelniach. Warto jednocześnie pamiętać, że w Polsce niekiedy także wymaga się od kandydatów zdania specjalnych testów (często bazujących w jakimś stopniu na GMAT). Tak jest chociażby w przypadku programu FUMBA w WSB we Wrocławiu (autorskiego programu amerykańskiego Franklin University realizowanego w Polsce). Aplikujące osoby muszą m.in. zaliczyć test językowy Accuplacer.

Na czym polega egzamin GMAT?

Test GMAT ma na celu sprawdzić m.in. poziom znajomości języka angielskiego, umiejętności analityczne oraz wiedzę z zakresu matematyki. Sam egzamin składa się z czterech części – Analytical Writing Assessment (sprawdza umiejętność krytycznego myślenia i komunikowania własnych myśli), Integrated Reasoning (ocenia umiejętność oceny informacji z różnych źródeł oraz wnioskowania), Verbal Section (część ustna) i Quantitative Section (część matematyczna). Egzamin trwa łącznie 187 minut (uczestnicy mają 30 minut na napisanie eseju, 30 minut na część IR, 62 minuty na rozwiązanie zadań matematycznych oraz 65 minut na część ustną). To jednak stosunkowo mało – zwłaszcza, że zdający nie ma możliwości powrotu do poprzedniego zadania i zmiany odpowiedzi.

Decyduje liczba zdobytych punktów

Teoretycznie nie ma żadnego progu, od którego egzamin GMAT uznaje się za zaliczony. Maksymalnie można zdobyć 800 punktów. To, czy uzyskany wynik jest zadowalający, należy oceniać m.in. przez pryzmat tego, jakie wyniki uzyskali inni zdający (jaki procent uczestników egzaminu uzyskało gorszy wynik). Uważa się jednak, że już zdobycie ok. 500 punktów jest wynikiem zadowalającym. 700 i więcej punktów to wynik doskonały.

Konieczne są odpowiednie przygotowania

Egzamin GMAT jest niezwykle wymagający, dlatego też osoby, które zamierzają go zdawać, powinny odpowiednio się przygotować. Najlepiej zapisać się w tym celu na specjalny kurs. W Internecie można również znaleźć przykładowe testy GMAT – to pozwoli zainteresowanym osobom dowiedzieć się, z czym będą musiały się zmierzyć. Przygotowania warto rozpocząć odpowiednio wcześniej, a dodatkowo dowiedzieć się, jak zapisać się na egzamin i jakie są jego najbliższe terminy.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]