Umowa zlecenie a urlop

0
11175

Chcesz podpisać umowę zlecenie i zastanawiasz się, czy będziesz miał prawo do urlopu? Wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat, znajduje się w naszym artykule. Zapraszamy!

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, więc zleceniobiorca w świetle prawa nie jest traktowany tak jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Największa różnica tkwi w zwolnieniach chorobowych, perspektywie emerytalnej oraz właśnie w prawach do urlopu. Zleceniobiorcę nie obowiązują prawa i obowiązki określone w Kodeksie Pracy. Pomimo tego, strony mogą dowolnie ukształtować umowę zlecenie i zawrzeć w niej również przepisy dotyczące ewentualnego prawa do urlopu. Można określić zarówno prawo do bezpłatnego, jak i płatnego wypoczynku. W przypadku umowy zlecenie nie będziemy mówić o typowym urlopie, a raczej o kilkudniowych płatnych przerwach w realizacji zlecenia.

Dobrowolne kształtowanie umowy zlecenie nie jest jednoznaczne, z tym że zleceniodawca zawrze w niej takie zapisy i wymagania, jakie dotyczą pracowników na umowie o pracę. Nie można narzucić zleceniobiorcy 8 godzinnego dnia pracy, miejsca wykonywania zlecenia oraz obowiązku pracy pod kierownictwem. Takie zapisy są niezgodne z prawem, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z bezzasadnym podpisaniem umowy zlecenie, gdy powinna obowiązywać typowa umowa o pracę.

„Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

Jak zapisać prawo do płatnego urlopu w umowie zlecenie?

Jeżeli zleceniodawca obiecał ci prawo do płatnego urlopu, to przypilnuj, by w dokumencie znalazły się konkretne zapisy. Powinien znaleźć się punkt z informacją o prawie do płatnej przerwy w wykonywaniu zlecenia. Należy umieścić również dane dotyczące ilości przysługujących dni oraz tego, czy można je wybrać w całości, jednym ciągiem. Warto zapisać również, w jakiej formie należy złożyć wniosek o przerwę. Kolejnym ważnym punktem jest adnotacja, że przerwa nie będzie skutkowała obniżeniem wynagrodzenia z tytułu wykonywanej umowy. Dla jasności sytuacji warto również dodać informacje o wymaganym terminie złożenia wniosku o przerwę w pracy (np. na tydzień przed urlopem).

Kto ma prawo do urlopu?

Prawo do typowego urlopu wypoczynkowego mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Takim osobom przysługuje 20 dni urlopu, jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę krócej niż przez 10 lat, lub nawet 26 dni urlopu, jeżeli pracuje dłużej. Takie osoby nie muszą uzgadniać zasad przyznawania urlopu, ponieważ są one jasno określone w Kodeksie Pracy. Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne powinny indywidualnie uzgodnić tę kwestię ze zleceniodawcą. Należy jednak pamiętać o tym, że pracodawca nie musi się zgadzać na stworzenie zapisów korzystnych dla zleceniobiorcy. Wszystko zależy od jego dobrej woli. W związku z tym, jeżeli chcesz mieć prawnie zagwarantowane prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, to zdecyduj się na podpisanie umowy o pracę lub dokładnie przedyskutuj i przemyśl kwestię wprowadzenia dodatkowych zapisów do umowy zlecenie.

[Głosów:6    Średnia:2.8/5]