Umowa zlecenie a ubezpieczenie

0
24799

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej podpisywanych umów pomimo tego, że prawa zleceniobiorcy nie są tak jasne, jak prawa pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W dzisiejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące ubezpieczeń na umowie zlecenie.

Umowa zlecenie to forma zatrudnienia, na której pracuje ponad kilka tysięcy Polaków. Czy to oznacza, że tak pokaźna ilość obywateli jest pozbawiona ubezpieczeń społecznych?

Andrzej Radzisław z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w centrali ZUS wyjaśnia ten problem następująco:

„Osoba, która wykonuje umowę-zlecenie i jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolne jest dla niej ubezpieczenie chorobowe.”

Powyższy przypadek dotyczy osób, które pracują tylko na umowie zlecenie i nie otrzymują świadczeń emerytalnych lub rentowych, które mogą stanowić tytuł do ustanowienia ubezpieczenia.

Umowa zlecenie jedyny tytułem do ubezpieczeń

Gdy umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł do otrzymywania ubezpieczeń, to obowiązek ubezpieczeniowy powstaje już w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia i trwa aż do zakończenia umowy. Nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego, które w takim przypadku jest jedynie dobrowolne. Jeżeli zleceniobiorca zdecyduje się na objęcie jego osoby dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to takie objęcie nastąpi od dnia, który będzie podany we wniosku, a zakończy się w dniu rozwiązania umowy lub na podstawie danych zawartych w piśmie odstąpienia od dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Warto wiedzieć, że w momencie wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego nie przestajemy mieć prawa do korzystania z NFZ. Jeszcze przez 30 dni będziemy „objęci ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe daje możliwość bezpłatnego korzystania z NFZ, czyli z wizyt u lekarzy, wykonywania badań diagnostycznych oraz operacji. Ubezpieczenie chorobowe dodatkowo chroni prze utratą środków finansowych w przypadku zaistnienia choroby, z powodu ciąży, porodu lub choroby dziecka. W powyższych przypadkach ubezpieczony ma prawo do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 60%, 70%, 80% lub 100% pensji.

Kto płaci składki na umowie zlecenie?

W ramach umowy zlecenie, składki opłaca zawsze zleceniodawca. Właśnie z tego powodu, w momencie podpisania umowy zlecenie z nowym pracownikiem, prosi go o złożenie oświadczenia, na którego podstawie będzie mógł dokonać wyliczenia wymiaru składek. Składki nie są odprowadzane w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. To samo dotyczy osób, które równocześnie pracują na umowach o pracę i z tego tytułu mają opłacane składki.

Zleceniodawca jest tą stroną, na której leżą wszystkie obowiązki względem składek. To zatrudniający odprowadza składki, rozlicza ich wysokość i ma obowiązek przechowywania potrzebnej dokumentacji. Rozliczenia dokonuje się na podstawie każdego miesiąca kalendarzowego.

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, z czyjego portfela zostaną pobrane pieniądze na składki. Wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia, o którym mówimy. Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują po połowie obydwie strony umowy. W przypadku ubezpieczenia rentowego zleceniobiorca pokrywa 1,5% wymiaru składki, a zleceniodawca 6,5%. Ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne, w całości pokrywa zleceniobiorca, a wypadkowe jest finansowane przez płatnika.

Jeżeli interesuje cię kwestia opłacania składek w przypadku kilku umów zlecenie, to zapraszamy do przeczytania naszego poprzedniego artykułu <„Umowa zlecenie i ZUS”>.

Czy każdy ma prawo do ubezpieczenia chorobowego na umowie zlecenie?

Jeżeli jesteś pracownikiem, który ukończył 26 rok życia i spełniasz wszystkie warunki pozwalające na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, to musisz wiedzieć, że pracodawca nie może ci tego odmówić. Wystarczy, że złożysz stosowny wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, a zleceniodawca będzie musiał go przyjąć. To on będzie odpowiedzialny za odprowadzanie składek do ZUS, ale to z twojego wynagrodzenia będą one potrącane.

[Głosów:33    Średnia:1.8/5]