Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – jak odpowiadać?

0
3056

Interesujące CV i list motywacyjny pozwalają  na wstępną weryfikację kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Każdy kandydat układa sobie w głowie scenariusze, starając się przewidzieć, o co może zostać zapytany. Tak zwane „trudne pytania” są częścią każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawcy chcą zweryfikować informacje umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a także poznać motywacje kandydata, jego reakcje na stresujące sytuacje. Udzielone odpowiedzi decydują o tym, jak rekrutujący oceni swego rozmówcę. Zadawane pytania często mają charakter podchwytliwy, co ma na celu pokazanie głębszej struktury tożsamości zawodowej. Każdy szef w pracowniku chce widzieć motywację do działania i osiągania celów, energię, determinację, pewność siebie i skuteczność, a także inne cechy, pożądane w konkretnym zawodzie.

Jednym z pytań, które pojawiają się najczęściej, jest pytanie dotyczące wysokości wynagrodzenia. Podanie zbyt małej, jak i zbyt wysokiej kwoty może zdyskwalifikować kandydata. Przed spotkaniem warto zorientować się, jak kształtują się zarobki na tym stanowisku. W przypadku zmiany pracy dobrą regułą jest dodanie 20% do obecnych zarobków.

Bardzo często rekrutujący pytają o to, dlaczego właśnie Ciebie powinni zatrudnić. To pytanie daje możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji oraz umiejętności. Powinieneś tutaj przedstawić swoją motywację, osiągnięcia, które mogą mieć wpływ na przyszłą pracę i umiejętności. Dla pracodawcy najważniejsze jest jednak to, jakie korzyści osiągnie, wybierając Twoją kandydaturę. Wypowiedź powinna świadczyć o tym, że jesteś osobą, która będzie się wywiązywała ze swoich obowiązków.

Pytanie o mocne strony również nie jest łatwe. Nie wystarczy samo wymienienie mocnych stron. Konieczne jest przedstawienie swoich atutów, umiejętności i kwalifikacji, które mają związek z charakterem pracy, o którą się ubiegasz. Należy krótko scharakteryzować swoje doświadczenie i kompetencje, a także wspomnieć o osiągnięciach.

Analogicznie, na rozmowie może pojawić się pytanie o słabe strony. Jest to jedno z najtrudniejszych pytań. Pomaga określić, czy kandydat jest szczery. Stwierdzenie, że nie posiada słabych stron, świadczyłoby o jego arogancji. Wady są elementami charakteru, należy wymienić takie, które nie uniemożliwiają pracy na danym stanowisku.

Pytanie o sukcesy zawodowe potrafi zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej. Wiele osób wymienia swoje sukcesy w liście motywacyjnym, a zapytani o to na rozmowie kwalifikacyjnej milkną. Wielu kandydatów nie poświęca zbyt wiele czasu na analizę swojego doświadczenia. Przed rozmową przyjrzyj się swojemu CV. Zastanów się, co dotychczas osiągnąłeś, jakie doświadczenia były dla Ciebie pouczające, jakie korzyści wniosłeś do firmy, w której pracowałeś. Wybierz i opisz doświadczenia, które podkreślają Twoje atuty.

Na rozmowie może również paść pytanie o to, co uważasz za minusy posady, o którą się starasz. Na tym etapie Twoja znajomość zakresu obowiązków jest ogólna, nie musisz udzielać bardzo szczegółowej odpowiedzi. W odpowiedzi jednak ważne jest podkreślenie, że trudności są dla Ciebie wyzwaniem i chętnie się z nimi zmierzysz.

Pytanie o największą porażkę pozwala rekrutującemu ocenić, czy  rozmówca potrafi spojrzeć na siebie z dystansem i ocenić swoje postępy. Odniesione sukcesy i niepowodzenia powinny skłonić do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Każdy doświadczony pracownik ma za sobą porażki, które nie są powodem do wstydu, ale niosą za sobą doświadczenie.

Jednym z trudniejszych pytań otwartych jest prośba, by kandydat opowiedział coś o sobie. Wydawać się może, że pracodawca pozostawia dowolność rozmówcy. Prawidłową odpowiedzią jest krótkie streszczenie przebiegu dotychczasowej kariery i wyjaśnienie przyczyn poszukiwania pracy w tym przedsiębiorstwie. Celem tej wypowiedzi ma być wywarcie wrażenia osoby konkretnej, zdecydowanej i komunikatywnej.

Każda rozmowa kwalifikacyjna kończy się pytaniem, czy kandydat ma jakieś pytania. Odpowiedź negatywna może zostać odebrana jako brak zainteresowania posadą. Warto zadać kilka pytań dotyczących zakresu obowiązków, odpowiedzialności na danym stanowisku, wymaganych kwalifikacji i  oczekiwań pracodawcy.

Osoba przeprowadzająca rozmowę stara się wykonywać swoją pracę. Nie należy traktować rekrutującego jak wroga. W tej sytuacji kandydat występuje w roli sprzedawcy, który stara się sprzedać swój towar, którym są kwalifikacje, zalety i doświadczenie. Należy dołożyć starań, by towar ten zaprezentować i sprzedać w najlepszy sposób. Udzielanie nieprawdziwych i przekoloryzowanych odpowiedzi może przynieść negatywny skutek. Rozmówca szybko zweryfikuje prawdziwość informacji, zadając pytania otwarte.

Pamiętaj, by na miejsce rekrutacji dotrzeć około 10 minut przed rozmową. Przygotuj się odpowiednio do rozmowy, dowiedz się jak najwięcej o produktach, konkurencji i pozycji rynkowej firmy. Przeczytaj dokładnie stronę internetową przedsiębiorstwa, która zawiera najaktualniejsze informacje na temat potencjalnego pracodawcy.

[Głosów:2    Średnia:5/5]