Test predyspozycji zawodowych w urzędach pracy – czym się różni od tych dostępnych online?

0
4087

Test predyspozycji zawodowych to jedna z podstaw doradztwa zawodowego. Warto jednak poświęcić więcej czasu i skorzystać z dobrych, szczegółowych testów – tym bardziej że są dostępne online za darmo.

Czym są predyspozycje zawodowe i jaki test je dobrze określi?

Predyspozycje zawodowe to ogół czynników wpływających na to, w jakim stopniu ktoś sprawdzi się w danej pracy i czy będzie czerpał z niej satysfakcję. To bardzo pojemne pojęcie wiąże się między innymi z cechami charakteru i osobowości, sposobami budowania i utrzymywania relacji z ludźmi, wrodzonymi i nabytymi uzdolnieniami, a także zainteresowaniami czy sposobem spędzania wolego czasu. Jaki powinien być dobry test predyspozycji zawodowych? Przede wszystkim szczegółowy i wychodzący naprzeciw potrzebom odbiorcy. Im wyższy poziom szczegółowości, tym większa szansa, że wynik będzie dobrze dopasowany do konkretnej osoby. Warto więc wybierać testy z dłuższą listą pytań, zróżnicowany zarówno pod względem treści, jak i formy. Test predyspozycji zawodowych dostępny w urzędach pracy i na rządowych stronach internetowych dla poszukujących pracy ma 19 pytań. Z kolei profesjonalne testy predyspozycji zawodowych, dostępne online na dobrych platformach związanych z doradztwem zawodowym i rozwojem osobistym, mają często po kilkadziesiąt pytań (sprawdź na przykład: https://www.kierunekrozwoju.pl/).

Dla kogo jest test predyspozycji zawodowych?

Ponadto, test z urzędu pracy kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców – w domyśle – każdego, kto szuka pracy za pośrednictwem urzędu. Lepszym rozwiązaniem może się zatem okazać narzędzie nie tylko bardziej złożone, ale także lepiej sprofilowane – na przykład określające na początku wiek wypełniającego i uwzględniające, czy i jakie ma doświadczenia zawodowe. Ponieważ znajomość własnych predyspozycji zawodowych może być istotnym czynnikiem wpływającym na wybór kierunku studiów, innej formy dalszej edukacji lub praktyk i staży zawodowych, platformy z testami są często tworzone ze szczególną myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych i osobach na początku swojej drogi zawodowej. Między innymi, umożliwiają wypełnianie darmowych testów predyspozycji zawodowych także za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy. Platformy tego typu są też przydatnym narzędziem także dla nauczycieli, które pozwala sprawdzać wyniki testów wykonywanych przez uczniów i oferują dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych.

Czy test predyspozycji zawodowych precyzyjnie określa typ?

Szczegółowy test predyspozycji zawodowych powinien przede wszystkim – podobnie jak profesjonalny, ogólny testy osobowości – wskazywać i nazywać pewien typ, do którego należy wypełniający. Typów musi być wiele, żeby dobrze określić zróżnicowanie predyspozycji zawodowych. Wskazówką znów mogą być wysoko cenione psychologiczne testy osobowości: przykładowo, test Myersa-Briggsa wyróżnia aż 16 takich typów. Następnie test powinien zestawiać ten typ z określonymi pracami na zasadzie podobieństwa cech danej pracy do cech osoby. Niekiedy jednak, testy predyspozycji zawodowych opierają się głównie na klasyfikowaniu pracy po nazwach zawodów lub branż, a nie po cechach, jakiej wymaga dana praca. A tymczasem to głównie określone cechy pracy sprawiają, że dana osoba będzie się w niej czuła lepiej lub gorzej. Wynikiem testu z urzędu pracy jest krótkie, słowne podsumowanie, a następnie kilka zawodów branż/w których dana osoba miałaby się sprawdzić (np. marketing, sprzedaż i HR). Test nie informuje jednak szczegółowo, co cechuje typ, do którego zaliczony został wypełniający.

Jak wypełniać test predyspozycji zawodowej?

Na koniec, warto pamiętać, że nawet najlepszy test predyspozycji zawodowych nie da trafnych rezultatów, jeśli zostanie źle wypełniony. Po pierwsze, nie należy się śpieszyć i odpowiadać na pytania bez zastanowienia. Po drugie, kluczowe są odpowiedzi tak szczere, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie, nie dowiesz się, jaka praca do Ciebie pasuje, lecz raczej jaka pasowałaby do Ciebie, gdybyś był taki, jaki chciałbyś być. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenia na temat „lepszych” i „gorszych” cech i zachowań. Warto jednak przyznawać się także do rzeczy, z których niekoniecznie jesteśmy zadowoleni, gdyż tylko wtedy test da właściwy wynik.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:3    Średnia:3/5]