Jak zostać kierowcą TIRa (ciężarówki)?

0
34087

Osoba, która decyduje się na pracę za kierownicą samochodu ciężarowego musi być przygotowana na ciężką i stresującą pracę. Często zajęcie to destrukcyjnie wpływająca na życie rodzinne, gdyż wiąże się z długotrwałą nieobecnością w domu. Trzeba jednak przyznać, że w ogromnych pojazdach, kryje się siła, która przyciąga kolejnych zapaleńców. To specyficzny zawód, niektórzy kierowcy twierdzą, że z maszyną łączy ich szczególny rodzaj więzi. Zanim jednak staną się „jednym” ze swoim pojazdem, muszą przejść dość długą drogę egzaminacyjną.

Zawodowe prawo jazdy na TIRa

Aby zatrudnić się w firmach logistycznych, czy spedycyjnych, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Zanim osiągnie się ostateczny cel, należy ukończyć sporo kursów i zdać egzaminy, które nie należą do najłatwiejszych. Najważniejszym dokumentem, który kierowca zawodowy musi posiadać jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Prawo jazdy kategorii B ku kierowcy TIRa

Pierwszym krokiem jest uzyskanie prawa jazdy kategorii B. W tym celu należy zdobyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów osobowych i ukończyć stosowny kurs. Prawo jazdy tej kategorii może uzyskać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • ukończyła szkolenie,
  • zdała egzamin państwowy.

Do kursu można przystąpić na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Po przejściu szkolenia, kursant musi zdać egzamin, który składa się dwóch części:

  • teoretycznej,
  • praktycznej.

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu złożonego z 32 pytań, losowo wybranych przez komputer. 20 pytań dotyczy wiedzy podstawowej, 12 – wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Część praktyczna wymaga zaliczenia manewrów na placu oraz płynnym i bezbłędnym przejechaniu przez miasto.

Jeśli kursant przez obie części przejdzie pomyślnie, otrzyma prawo jazdy kategorii B.

Prawo jazdy kategorii C / C+E dla kierowcy TIRa

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii C, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Tylko wówczas można zapisać się na wymagane szkolenie.

Do tego szkolenia może zapisać się osoba, która ukończyła 21 lat. Podobnie jak przy staraniach o prawo jazdy kat. B, tu również niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi oraz orzeczenie psychologiczne.

Egzamin składa się z dwóch części, jak poprzednio. Najpierw kierowca zdaje egzamin teoretyczny, w formie testu, a potem przechodzi do części praktycznej na placu manewrowym i w ruchu drogowym, na mieście.

Zdany egzamin oznacza, że kierowca zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Aby uzyskać prawo do prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą niezbędne jest zdobycie prawa jazdy kategorii C+E. Procedura uzyskania tego uprawnienia jest taka sama, jak w przypadku prawa jazdy kategorii C.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Oprócz prawa jazdy stosownej kategorii, kierowca musi posiadać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej do przewozu rzeczy. Rzecz jasna, dokument ten zostanie wydany osobie, która ukończy kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej (albo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). To nowa forma kursu na przewóz rzeczy.

Kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej muszą odbyć kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku i ukończyli jeszcze 21 roku życia. Jeśli kierowca ukończył 21 lat, jest zobowiązany do ukończenia kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Pełne szkolenie obejmuje 280 spotkań, trwających 45 minut każde. Kurs przyspieszony to 140 godzin lekcyjnych. Szkolenie zakończone jest egzaminem w formie testu. Pozytywny wynik można uzyskać odpowiadając poprawnie na większość pytań.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis kodu 95, mogą otrzymać osoby, które uzyskają zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Kod 95 to nic innego, jak potwierdzenie, że posiadacz świadectwa jest kierowcą zawodowym. Nadanie kodu wiąże się z koniecznością wymiany dokumentu prawa jazdy, gdyż numer kodu musi być w nim umieszczony.

Uprawnienia do prowadzenia TIRa trzeba odnawiać

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C+E oraz świadectwo kwalifikacji zawodowych, jest uprawniony do zawodowego prowadzenia pojazdów ciężarowych. Z tymi dokumentami można już starać się o pracę. Uprawnienia nie są jednak przyznawane bezterminowo i kierowcy muszą się poddawać okresowej weryfikacji.

O kolejne Świadectwo kwalifikacji zawodowych należy wystąpić po 5 latach, gdyż na taki okres jest ono wydawane.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności Świadectwa przez poddawanie się okresowemu szkoleniu. Takie kursy organizują ośrodki szkolenia kierowców. Jest to dość wygodna forma przedłużania ważności uprawnień, gdyż tu liczy się sam fakt ukończenia szkolenia. Nie jest wymagane zdawania żadnych egzaminów.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Inne uprawnienia, które kierowca TIRa powinien zdobyć

Kolejne uprawnienie, które można nabyć, a które może przydać się kierowcy zawodowo przewożącemu towary jest uprawnienie do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Kurs na ADR-y składa się z dwóch części –  podstawowej i specjalistycznej. Zakończony jest egzaminem w formie testu. Warto dodać, że zaświadczenie uzyskane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu jest ważne nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Inną możliwość daje kurs HDS, czyli uprawnienie do obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych. Uprawnienie pozwala na przewóz oraz załadunek towarów bez korzystania z dodatkowych urządzeń.

[Głosów:91    Średnia:2.5/5]