Jak zostać dietetykiem?

0
6328

Przyszły dietetyk powinien mieć świadomość, że od trafności jego diagnozy i zaleceń dawanych klientom, będzie zależało zdrowie i samopoczucie wielu ludzi. Dietetyka to dziedzina interdyscyplinarna, która obejmuje zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ważne jest zatem, by wiedza osoby rozpoczynającej karierę w dietetyce była jak najszersza i rzetelna.

Edukacja podstawą do zostania dietetykiem

Przygotowanie do zawodu dietetyka można uzyskać kończąc odpowiedni kierunek kształcenia. Obecnie ponad 30 uczelni publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju, oferuje kształcenie w tym kierunku.  Chętni mogą wybrać pomiędzy studiami w trybie stacjonarnym oraz zaocznym, na studiach licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia).

Kształcenie na kierunku dietetyka jest również możliwe w ramach studiów podyplomowych. Warunkiem jest wcześniejsze ukończenie co najmniej studiów licencjackich. Takie rozwiązanie jest doskonałą propozycją dla osób, które chciałyby poszerzyć i uaktualnić posiadaną wiedzę. Dietetyka, zwłaszcza w ostatnich czasach bardzo szybko się zmienia. Stałe zdobywanie wiedzy jest więc nie tyle wyborem, co koniecznością osób uprawiających tę profesję.

Studia kształcą w kierunku dietetyki ogólnej lub dietetyki klinicznej. Wiedza zdobyta na uczelni pozwala na organizowanie racjonalnego żywienia zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych. Umożliwia też rzetelną ocenę stanu odżywiania, planowania diety dla różnych kategorii osób. Absolwenci kierunków są przygotowani do działalności w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych i właściwego postępowania dietetycznego w przypadku różnych chorób.

Przyszły dietetyk w trakcie nauki zdobywa także wiedzę z zakresu przygotowywania, przechowywania oraz kontroli jakości produktów żywnościowych, zasad prowadzenia edukacji żywnościowej. W przypadku osób chorych, szczególnie cenna wydaje się edukacja pod kątem interakcji zachodzącej między produktami żywnościowymi, a lekami.

Środowisko dietetyków jest bardzo otwarte na wszelkie nowinki branżowe i chętnie korzysta z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Najczęściej w kursach mogą również uczestniczyć osoby niezwiązane z zawodem. Jest to dobra okazja do bliższego poznania problematyki, z którą dietetycy mierzą się na co dzień. Kilkutygodniowe lub nawet kilkumiesięczne kursy i szkolenia dostarczają sporej dawki wiedzy na tematy związane z żywieniem, jednak nie powinny być one podstawą do rozpoczynania działalności w tym kierunku. Kursy ze względu na swój dość ograniczony czas, dotykają tylko określonego wycinka zagadnienia. Kariera w zawodzie dietetyka wymaga  wszechstronnego kształcenia i przede wszystkim praktyki.

Specjalizacja dietetyka

Dietetyka sportowa

Dietetyka to bardzo pojemna dziedzina wiedzy. Osoby, które w życiu zawodowym zajmują się tą problematyką specjalizują się w określonych kierunkach.

Uprawianie sportu i bardzo aktywne życie w tym zakresie, niesie ze sobą większe obciążenie organizmu. Dieta sportowców musi nie tylko pokryć zwiększone zapotrzebowanie na różne substancje odżywcze, ale powinna być tak opracowana by podnosić wydajność organizmu. Mowa tu nie tylko o sportowcach zawodowych, ale o całej rzeszy osób regularnie uprawiających sport, także hobbystycznie.

Osoby, które edukują się w kierunku dietetyki sportowej są gruntownie przygotowane do poradnictwa żywieniowego dla sportowców. W programie studiów na tym kierunku, ujęte są takie tematy jak: zagadnienia fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego, metodyka badań wydolnościowych, ortopedia urazowa, suplementacja. Absolwenci dietetyki sportowej umiejętnie komponują jadłospisy poprawiające sprawność fizyczną objętych dietą osób i układają programy wspomagania suplementami dobrane do konkretnej dyscypliny sportowej.

Studia na kierunku dietetyka sportowa dają możliwość poznania całej dziedziny związanej nie tylko ze sportem, ale i z  odnową biologiczną. Coraz częściej zdobyciem wiedzy z tego zakresu są zainteresowani również trenerzy, którzy w ten sposób zwiększają swoją konkurencyjność na rynku.

Specjaliści w tej dziedzinie najczęściej pracują w klubach sportowych, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej i sanatoriach.

Gastronomia i dietetyka

Gastronomia i dietetyka to specjalizacja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z żywieniem osób w różnego rodzaju obiektach gastronomicznych.

To dziedzina wymagająca innego zakresu wiedzy i umiejętności niż dietetyka ukierunkowana na sportowców. Obejmuje wspólny dla dietetyki zakres wiedzy ogólnej oraz klinicznej. Oprócz tego, porusza takie problemy jak: technologie gastronomiczne, organizacje modelu żywienia w placówkach gastronomicznych, zwyczaje żywieniowe w hotelarstwie i gastronomii, zwyczaje żywieniowe w Polsce i na świecie. Specjaliści tego kierunku świetnie orientują się specyfice kuchni regionalnej.

Specjaliści w dziedzinie gastronomii i dietetyki znajdują zatrudnienie w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, szkołach, restauracjach, sanatoriach, czy modnym ostatnio cateringu dietetycznym.

Praktyka w zawodzie dietetyka

Studiując dietetykę należy odbyć praktyki zawodowe. Zasady odbywania praktyk są określane odrębnie przez każdą uczelnię.

Praktyka to cenne źródło wiedzy i okazja do zbierania pierwszych doświadczeń. Można ją realizować w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki, poradniach dietetycznych oraz przedsiębiorstwach i zakładach gastronomicznych.

Praktyki pozwalają poznać specyfikę pracy dietetyka od podszewki. W ramach obowiązków realizowanych podczas zajęć, przyszli dietetycy układają plany dietetyczne, poznają specyfikę żywienia w obiektach gastronomicznych i punktach żywienia zbiorowego, takich jak: szpital, czy domy opieki społecznej.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]