Jak zostać audytorem?

0
2894

Wdrażanie certyfikatów różnego rodzaju stało się bardzo popularne zarówno w firmach, instytucjach, a nawet w organizacjach pożytku publicznego. Warto wiedzieć, że każda certyfikowana norma zobowiązuje do przeprowadzania regularnej kontroli w celu zweryfikowania czy wdrożone standardy nadal są przestrzegane.

Dbają o to pracownicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, nabyte na przykład na szkoleniu audyt wewnętrzny.  (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/)

Książki Altenberg

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny?

Praca na tym stanowisku to przede wszystkim planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Zależnie od firmy oraz wdrożonego systemu zadania audytora mogą się trochę różnić. Warto jednak zwrócić uwagę, że w każdej organizacji niezbędne jest opracowanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia audytu np. list kontrolnych. Do zadań osoby pełniącej tą funkcję należy m.in. przeprowadzanie wywiadów z pracownikami różnych szczebli, przegląd dokumentacji np. procedur oraz notowanie uwag i prowadzenie dokładnej obserwacji podczas kontroli. Po sprawdzeniu wszystkich obszarów przewidzianych w planie, audytor na podstawie zebranych danych sporządza raport dokumentujący wyniki. Ponadto pracownik ten zgłasza obszary do poprawy, jeśli zauważy niezgodności działania z wytycznymi normy. Raport z audytu jest prezentowany przedstawicielom najwyższego kierownictwa.

Jak zostać audytorem?

Aby pracować na tym stanowisku trzeba mieć specyficzną wiedzę i umiejętności. Kandydat powinien wziąć udział w szkoleniu audyt wewnętrzny. Podczas zajęć uczestnicy poznają szczegółowe wytyczne normy oraz ich praktyczne zastosowanie w organizacji. Kolejnym elementem przygotowania jest poznanie metodyki pracy na tym stanowisku oraz przećwiczenie konkretnych zadań w praktyce.  Podczas szkolenia audyt wewnętrzny kandydaci uczą się też zachowania w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów w pracy. Dzięki prowadzeniu zajęć w formie teoretycznej oraz praktycznej kandydaci po takim kursie są znakomicie przygotowani do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.

[Głosów:2    Średnia:5/5]