Jak zostać analitykiem finansowym?

0
30741

Ktoś, kto marzy od karierze finansisty, a w szczególności wybrał zawód analityka finansowego, musi pamiętać, że to kariera z pogranicza finansów i matematyki. Profesja raczej dla umysłów ścisłych, niż humanistów.

Jak zostać analitykiem finansowym

Umiejętności numeryczne analityków finansowych

Dość stwierdzić, że kandydatów na analityków finansowych często, w momencie rekrutacji, poddaje się testom numerycznym. Mają one na celu ocenę, czy kandydat na tym stanowisku, nie tylko potrafi wykonać prawidłowo określone działania matematyczne, ale przede wszystkim, jak szybko wybierze drogę do rozwiązania problemu i czy będzie to droga optymalna. Innym efektem tego badania jest ocena umiejętności dowolnej liczby scenariuszy przy posiadanych określonych informacjach. Założeniem testów nie jest zatem badanie zdolności matematycznych, lecz umiejętności wykorzystania danych (w dużej mierze liczbowych).

Pozostałe umiejętności analityka finansowego

Jakich innych umiejętności wymagają pracodawcy analityka finansowego? Wszystkie pożądane cechy są w dużej mierze powiązane ze zdolnościami numerycznymi, a więc: umiejętności analitycznego myślenia, wiedza z zakresu zarządzania budżetem oraz z zakresu zarządzania finansami, skrupulatność.

Ponieważ analityk finansowy przede wszystkim działa w obszarze finansowo – ekonomicznym firmy, wymagana jest znajomość prawa podatkowego, bankowego i pochodnych oraz świadomość komercyjna.

Inne cechy analityka to umiejętności komunikacyjne, gotowość do pracy w zespole, sumienność.

Najczęściej firmy poszukują osób, które mają już doświadczenie w dziale controllingu lub innych działach ekonomicznych przedsiębiorstw.

Analityk finansowy musi posiadać wyższe wykształcenie

Wykształcenie, które powinna zdobyć osoba planująca pracę w zawodzie analityka finansowego jest związane z kierunkami ekonomicznymi na uczelniach wyższych. Preferowany kierunek studiów to rachunkowość i finanse. Na niektórych uczelniach możliwe jest uzyskanie specjalności „analityk finansowy”. Oczywiście największe szanse na zatrudnienie mają absolwenci uczelni z tytułem magistra, ale możliwe jest też podzielenie nauki na dwa etapy (licencjat i dwuletnie studia magisterskie). Dla osób, które ukończyły studia ekonomiczne o innej specjalności niż analityk finansowy istnieje też możliwość ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych.

Pozyskanie specjalności zbieżnej w zawodem analityka bardzo wiele wnosi do przygotowania zawodowego kandydata, nie tylko ze względu na możliwość okazania dokumentu poświadczającego ukończenie studiów, ale również zdobycia bardzo wyspecjalizowanej wiedzy z dziedziny analizy finansowej, systemu ubezpieczeń, rynku finansowego, zdolności kredytowej, rachunkowości zarządczej, budżetowania i planowania finansowego, czyli wszystkich dyscyplin, z którymi analityk finansowy styka się na co dzień w pracy.

Co po studiach?

Oprócz wiedzy zdobytej na uczelni należałoby uzupełniać zasób informacji o bieżące wydarzenia i nowości z rynku. Należy też przygotować się na pracę z dużymi bazami danych oraz wykorzystywanie systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i systemów wspomagających. To niezmiernie ważne, gdyż w controllingu takie zdolności są podstawą działania.

Po ukończeniu studiów, analityk finansowy może wzbogacać swoją wiedzę i poszerzać kompetencje zdobywając certyfikaty zarządzania finansami. Do najpopularniejszych certyfikatów międzynarodowych należą:

  • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants czyli certyfikat pozwalający na zarządzanie przedsiębiorstwem.
  • CFA Chartered Financial Analyst, certyfikat nadawany przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Investment Management & Research (AIMR), określany mianem standardowych kwalifikacji zawodowych osób z sektora usług finansowych.
  • CIA Certified Internal Auditor, certyfikat nadawany przez Institute of Internal Auditors. Uzyskanie tytułu CIA potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego.
  • CIMA Chartered Institute of Management Accountants, certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem i roli strategicznej informacji zarządczej w tym procesie.

Inną opcją jest wybór szkoleń tematycznych. Konieczność poruszania się przez analityka finansowego w wielu obszarach, generuje potrzebę stałego zdobywania wiedzy z zakresu rachunkowości (w tym z dziedziny finansów i controllingu), prawa i podatków, branżowe (zdobywanie wiedzy dotyczącej sektora, w którym działa przedsiębiorstwo).

Konieczne wydaje się być aktualizowanie wiedzy także z zakresu tzw. miękkich kompetencji, czyli np.: pracy nad osobistą efektywnością, radzeniem sobie ze stresem, itp.

Ponadto przydatne mogą być szkolenia z zakresu IT. To środowisko cechuje wyjątkowy dynamiczny rozwój, dlatego ważne jest aktualizowanie wiedzy związanej z nowymi aplikacjami biznesowymi, czy pracą z bazami danych.

Kolejną propozycją szkoleń związanych z wykonywanym zawodem są szkolenia językowe, zarówno te, które podnoszą ogólne umiejętności w tym zakresie, jak kursy związane z językiem branżowym. Obecnie bardzo popularne są szkolenia organizowane przez pracodawców, ukierunkowane na komunikowanie się w języku obcym z użyciem słownictwa fachowego, związanego z daną branżą oraz stanowiskiem zajmowanym przez pracownika.

[Głosów:68    Średnia:2.3/5]