Jak zostać agentem nieruchomości?

0
33057

Agent nieruchomości zajmuje się kojarzeniem stron transakcji, której przedmiotem jest określona nieruchomość. Zanim dojdzie do zawarcia umowy kupna – sprzedaży pośrednik sprawdza stan prawny i faktyczny tej nieruchomości. Kompletuje również niezbędną dokumentację. Akt przeniesienia własności poprzedzony jest licznymi rozmowami, prezentacjami, negocjacjami, a w końcu wspólnym ustalaniem treści umów. Jakie kwalifikacje musi posiadać zatem osoba pośrednicząca w handlu nieruchomościami?

Warunki, które musi spełnić agent nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem pośrednictwem w obrocie nieruchomościami może parać się każdy, kto posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przepisy mówią też, że jeśli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. Ubezpieczenie należy nabyć przed wykonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.

Oprócz wspomnianego ubezpieczenia agent musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykazać się niekaralność za określone rodzaje przestępstw.
Wcześniejsze obostrzenia w dostępności zawodu

Przed 2014 r., czyli przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami mogła zostać osoba, która spełniała szereg wymagań. Kandydat do zawodu musiał posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe oraz odbyć praktykę zawodową. Agent uzyskiwał też stosowną licencję potwierdzającą jego kwalifikacje. Odrębną kwestią jest przymus przestrzegania etyki zawodowej, którego obecnie nie ma. Pośrednik, który niegdyś nienależycie wywiązywał się ze swoich obowiązków stawał przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, teraz odpowiada przed sądem powszechnym.

Zmiana, która otworzyła szeroko drzwi przyszłym adeptom zawodu nie spodobała się większości dotychczasowych uczestników rynku. Ich niepokój ma uzasadnienie w fakcie, iż absolutny brak wymagań co do poziomu wiedzy pośredników może znacząco obniżyć poziom świadczonych usług. Na tym zaś cierpi cała branża.

Zrzeszenia branżowe

Warto wiedzieć o tego rodzaju inicjatywach, gdyż zawczasu można przygotować się do próby „wejścia w środowisko”. Zorganizowani w grupy agenci przyjmują do swego grona osoby, które spełniają kryteria wcześniej wymagane przez prawo, a zatem trzeba się wykazać odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. W zamian członek zrzeszenia otrzymuje certyfikat, czy też świadectwo przynależności. Członkostwo w lokalnym stowarzyszeniach nie jest konieczne, jednak z pewnością podnosi prestiż agenta nieruchomości i pomaga zdobyć zaufanie klientów.

Wiedza i umiejętności agenta nieruchomości

Brak prawnych regulacji w tym względzie nie zwalnia pośrednika z posiadania określonego zasobu wiedzy. Przy braku kwalifikacji prędzej, czy później może on narazić się na spór rozstrzygany sądownie. Inną kwestią jest, że słabo zorientowany sprzedawca najczęściej ma niskie obroty. Zatem warto zainwestować w stosowne wykształcenie. Osoby posiadające wykształcenie wyższe mogą zdobyć wiedzę kończąc studia podyplomowe o kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Osoby z wykształceniem średnim mają możliwość ukończenia kursu zawodowego.

Jak podkreślają doświadczeni agenci nieruchomości, znajomość „towaru”, który sprzedają jest niezwykle ważna, podobnie jak wiedza z zakresu prawa, urbanistyki, czy kwestii budowlanych.

Rozpoczęcie działalności w charakterze pośrednika warto poprzedzić pracą w biurze obrotu nieruchomościami jako asystent, czy też agent nieruchomości. Taki zabieg pozwoli na poznanie praktycznych tajników zawodu, a jednocześnie pozwoli na sprawdzenie swoich talentów organizacyjnych i negocjacyjnych oraz nawiązanie pierwszych ważnych kontaktów.

Cechy osobowości agenta nieruchomości

Osoba, która trudni się sprzedażą czegokolwiek w sposób bezpośredni musi być osobą otwartą i komunikatywną. Te cechy są więc nieodzowne również u agenta nieruchomości. Ponadto powinien wykazywać się umiejętnością słuchania, skrupulatnością i dokładnością.

Ważną umiejętnością jest dar przekonywania oraz zmysł estetyczny i praktyczny. Klienci, którzy szukają nieruchomości dla siebie nie zawsze są zorientowani na co należy zwrócić szczególną uwagę, co jest wadą nieistotną i jak można poradzić sobie z pewnymi niekorzystnymi rozwiązaniami. Agent, który umiejętnie zasugeruje sposoby ponownego zaaranżowania pomieszczeń, czy ich praktycznego wykorzystania może liczyć na szybsze sfinalizowanie prowadzonej sprawy.

Konieczna jest również umiejętność słuchania, czy pozyskiwania potrzebnych informacji. Identyfikacja potrzeb klienta pozwala na przedstawienie mu propozycji, których mógł on wcześniej nie brać pod uwagę. To agent posiada odpowiednią wiedzę i rozeznanie na rynku, by przedstawić taką ofertę, która nie tylko zaspokoi podstawowe wymagania klienta, ale będzie zawierać dodatkowe korzyści. Ostatecznie dobra orientacja w branży może też zaowocować zadowoleniem osób, dla których trudno jest znaleźć właściwą propozycję, można jednak przedstawić nieruchomości o innych parametrach, która w równym stopniu zaspokoi ich potrzeby.

Środowisko zawodowe podkreśla szczególnie rolę cierpliwości i odporności na stres. Często mówi się o konieczności przetrwania pierwszego momentu zniechęcenia, gdy kolejny klient pomimo podjętych zabiegów rezygnuje z transakcji lub wybiera ofertę konkurencji. Istnieje przekonanie, że na rozsądne zyski agent musi poczekać ok. 2 lat. Taki okres jest potrzebny by zdobyć zaufanie klientów, zaistnieć na rynku i nabrać praktyki.

Odporność na stres to druga istotna cecha. Najczęściej istotną rolę w umawianiu spotkań odgrywa czas. Właścicielom posesji, czy mieszkań najczęściej zależy na jak najszybszym zbyciu nieruchomości, natomiast nabywcy często podchodzą z większym „luzem”. To oni mają prawo wyboru i korzystają z czasu do zastanowienia się. Agent niestety znajduje się pośrodku i jego rolą jest zrównoważyć tę sytuację. Stresująca jest również odpowiedzialność za sprzedawaną nieruchomość, kwestie prawne, techniczne i formalne. Trzeba pamiętać, że klienci mają czasem skłonność do zapominania o istotnych faktach mogących wpłynąć na wartość nieruchomości lub (w przypadku kupującego) na jego zdolność finansową. Osoby, które nie są asertywne lub brakuje im wnikliwości mogą przypłacić to licznymi „wpadkami”, które zaważą w najlepszym razie na ich wiarygodności, a w ostateczności mogą zaprowadzić na salę sądową.

Specjalizacja w zawodzie pośrednika nieruchomości

Przebicie się na rynku nieruchomości nie jest prostym zadaniem. Większość biur pośredniczących w sprzedaży i kupnie nieruchomości specjalizuje się więc w określonym segmencie rynku. Możliwości w tym zakresie jest wiele, rynek pierwotny lub wtórny, domy, mieszkania, nieruchomości luksusowe, to tylko pewna część segmentów, na które może paść wybór.

Część osób działających w pośrednictwie nastawia się bardziej na obsługę wynajmów kosztem sprzedaży domów i mieszkań. Co prawda jednorazowo zarobki są niższe, jednak przy większej liczbie zleceń i pewnej łatwości finalizacji takich przedsięwzięć takie rozwiązanie może przynieść pożądany efekt.

[Głosów:51    Średnia:2.5/5]