Ile zarabia żołnierz? Zarobki w Polsce

0
32412

Zarobki żołnierzy są ściśle powiązane ze stopniem, w którym służą. Jedną z ważniejszych stawek w tabeli wynagrodzeń dla początkujących żołnierzy jest najniższe uposażenie w wysokości 2 500zł brutto miesięcznie. To stawka szeregowych, od której zaczyna się karierę zawodowego żołnierza, stanowi ona też podstawę do obliczenia wynagrodzenia kandydata odbywającego służbę kandydacką.

Ile zarabia żołnierz

Wynagrodzenie za służbę kandydacką ustalane jest procentowo (40-80%) od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, w zależności od tego, którego roku nauki dotyczy.

Procent najniższego uposażenia (2500,-) / Kwota w zł.
Podchorążowie akademii i wyższych szkół oficerskich
Stopień wojskowy szeregowy
(marynarz)
st. szeregowy
(st. marynarz)
kapral

(mat)

st. kapral

(st. mat)

plutonowy (bosmanmat) sierżant (bosman)
I rok 35%850,- 42%1050,- 45% /1125,-
II rok 40%

1050,-

45% 1125,- 50%

1250,-

55% / 1375,-
III rok 45%

1125,-

50%

1250,-

55%

1375,-

60%

1500,-

65% / 1625,-
IV rok 50%

1250,-

55%

1375,-

60%

1500,-

65%

1625,-

70%

1750,-

75%

1875,-

V rok 55%

1375,-

60%

1500,-

65%

1625,-

70%

1750,-

75%

1875,-

80%

2000,-

Słuchacze studium oficerskiego
80% / 2000,-
Kadeci szkół podoficerskich
35% / 850,-
Elewi ośrodków szkolenia
20% / 500,-

Źródło: WKU w Mińsku Mazowieckim http://minskmaz.wku.wp.mil.pl/pl/2139.html

Wynagrodzenie zawodowych żołnierzy ustalane jest na podstawie Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. Dz.U.2014.0.1414.

Głównym składnikiem wynagrodzenia jest uposażenie zasadnicze. Tabela prezentuje wynagrodzenie brutto w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.

stanowisko służbowe stopień etatowy  

uposażenie zasadnicze

Szef Sztabu Generalnego WP generał 14 900
dowódca poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (powietrzne, lądowe, marynarka wojenna i wojska specjalne) generał broni 12 600
pełniący obowiązki inne niż dowódcze 12 000
dowódca korpusu 11 500
pełniący obowiązki inne niż dowódcze generał dywizji 10 750
dowódca dywizji 10 200
pełniący obowiązki inne niż dowódcze 9 800
pełniący obowiązki inne niż dowódcze generał brygady 9 150
8 750
dowódca brygady 8 400
pełniący obowiązki inne niż dowódcze pułkownik 7 850
7 300
  6 800
dowódca pułku 6 350
pełniący obowiązki inne niż dowódcze podpułkownik 5 800
5 450
5 250
dowódca batalionu 5 100
   

major

4 850
4 700
4 600
4 520
pełniący obowiązki inne niż dowódcze kapitan 4 200
4 100
dowódca kompanii 4 030
pełniący obowiązki inne niż dowódcze porucznik 3 910
3 850
dowódca plutonu podporucznik 3 800
  starszy chorąży sztabowy 3 600
  starszy chorąży 3 480
  chorąży 3 360
  młodszy chorąży 3 260
  starszy sierżant 3 170
  sierżant 3 100
  plutonowy 3 040
  starszy kapral 2 990
  kapral 2 940
  starszy szeregowy 2 550
  szeregowy 2 500

Najskromniejsze zarobki dotyczą korpusu szeregowych. Tu uposażenie zasadnicze wynosi 2 500zł dla szeregowego, a w przypadku starszego szeregowego jest to wynagrodzenie o 50zł wyższe. Kolejną grupą są podoficerowie. Najniższe uposażenie w korpusie zawodowych podoficerów wynosi 2 940zł i jest przypisane kapralowi, najwyższe otrzymuje starszy chorąży sztabowy w kwocie 3 600zł. Od kwoty 3 850zł rozpoczyna swoją karierę młodszy oficer w stopniu podporucznika, w tym korpusie najwyższą stawką jest zasadnicze uposażenie kapitańskie wynoszące 4 200zł. Starsi oficerowie zarabiają od 4 520zł – w stopniu majora, do 7 850zł – w stopniu pułkownika. Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze odbierają generałowie. Ich uposażenie wynosi od 8 400zł w przypadku generała brygady do 14 900zł wypłacanych Szefowi Sztabu Generalnego WP.

Przeciętne wynagrodzenie żołnierzy jest wyższe niż wynika to z powyższych danych. W 2013r. żołnierze w poszczególnych korpusach przeciętnie zarobili:

  • szeregowi – 3 154zł,
  • chorążowie i podoficerowie – 4 326zł,
  • młodsi oficerowie – 5 470zł,
  • starsi oficerowie – 7 640zł,
  • generałowie – 14 294zł.

Przyczyną wyższych przeciętnych zarobków jest pula dodatków do uposażenia zasadniczego. Przede wszystkim mowa tu o dodatku za długość odbywanej służby. Za staż do 3 lat żołnierz zyska 300zł, za każdy kolejny rok w służbie dodatek zwiększa się 1% liczony od uposażenia zasadniczego. Dodatek za lata służby ma swój limit w 30 roku kariery wojskowej.

Ponadto żołnierzom przysługują rozmaite dodatki za wykonywanie zadań specjalnych związanych z charakterem ich służby. Saperzy za rozminowanie terenu mogą liczyć na dodatek do 900zł brutto, nurkowie za wykonywanie zadań pod wodą otrzymują od 450 do 1350zł dodatku, spadochroniarze za oddany skok ze spadochronem zarabiają od 300 do 675zł, pilotom za wykonanie lotu wypłaca się dodatek w wysokości od 750 do 2 700zł, a za lot F-16 dodatkowo 2 500zł itd.

Innym rodzajem dodatków są dodatki służbowe. Przypisane są do określonych stanowisk dowódczych, kierowniczych, a także samodzielnych. Wysokość tych dodatków jest bardzo różna, zaczyna się od 45zł w przypadku szefa kompanii, baterii, klucza szwadronu, bosmana okrętowego, a kończy na 1 500zł jako górnego pułapu dla lekarza i lekarza dentysty.

Szeregowi i podoficerowie mogą liczyć na dodatki motywacyjne. Ich wysokość uzależniona jest od klasy kwalifikacyjnej i mieści się w przedziale od 105 do 405zł.

Wszystkie podane kwoty wynikają z aktów prawnych dotyczących wynagrodzenia żołnierzy i są przedstawione w kategorii brutto. Dla tych, którzy chcieliby obliczyć ile otrzymuje żołnierz „na rękę” ważna może być informacja, że nie podlegają oni powszechnym ubezpieczeniom społecznym, zatem ich pensje nie są umniejszane o składki ZUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich pracowników wojska, a tylko żołnierzy. Pracownicy cywilni nie mogą liczyć na takie preferencje.

[Głosów:44    Średnia:2.6/5]