Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?

0
21397

Specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, headhunterzy to grupy osób, które mieszczą się w pojęciu „dział kadr”. Ich wiedza i umiejętności są szczególnie cenne dla przedsiębiorstw wszystkich branż.

Wzrost znaczenia pracowników HR

O ile niektóre działy np. księgowy często są zastępowane usługami zewnętrznymi, o tyle kadry są raczej przypisane do danej instytucji, czy firmy. Wymaga tego specyfika pracy kadrowców. Z jednej strony pracownicy działu kadr muszą dobrze orientować się w branży i sytuacji wewnętrznej firmy, dla której pracują, z drugiej strony powinni też znać skład załogi.

Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac

Wynagrodzenia kadrowców nie są niskie, a w ostatnich latach widoczny jest dynamiczny progres w tym zakresie. Wg danych zebranych przez Advisory Group Test HR zarobki specjalistów HR wzrosły o ok. 8% na przestrzeni kilku miesięcy (od jesieni 2014r. do wiosny 2015r.). Jesienią mediana zarobków wynosiła 4 654zł brutto, by wiosną przesunąć się do poziomu 5 049zł.

Taki trend można przypisać rosnącej roli pracowników wysoko wykwalifikowanych w przedsiębiorstwach. Pracodawcy sporo inwestują w poszczególne osoby, nie chcą więc ich tracić. Coraz więcej zakładów pracy dostrzega potrzebę budowania pozytywnego wizerunku zarówno wśród pracowników już zatrudnionych, jak i wśród potencjalnych pracowników z zewnątrz. Dużą rolę w tych działaniach odgrywają pracownicy HR, dlatego ich pensje rosną wraz ze wzrostem liczby zadań i ich znaczenia dla firmy.

Raport płacowy Hays Polska

Wg danych z 2015r. zebranych i opracowanych przez Hays Polska tabela wynagrodzeń pracowników HR wygląda imponująco.

stanowisko wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie maksymalne optimum
Dyrektor ds. zasobów ludzkich 18000 25000 20000
Kierownik ds. zasobów ludzkich 12000 20000 15000
HR Business Partner 7000 15000 12000
Specjalista ds. zasobów ludzkich 5000 8500 7500
Młodszy specjalista ds. zasobów ludzkich 4000 5000 4500
Asystent ds. zasobów ludzkich 3000 4000 3500
Kierownik ds. szkoleń i rozwoju 8000 15000 10000
Specjalista ds. szkoleń 5000 8500 7500
Kierownik ds. benefitów i wynagrodzeń 8000 15000 10000
Specjalista ds. benefitów i wynagrodzeń 5000 8500 7500
Trener wewnętrzny 7000 8500 8000
Specjalista ds. rekrutacji 5000 8000 6500
Specjalista ds. wizerunku pracodawcy 5000 8000 6500
Kierownik ds. kadr i płac 9000 15000 10000
Specjalista ds. kadr i płac 5000 8500 7000
Specjalista ds. kadr 5000 8000 6500
Specjalista ds. płac 5000 8000 6500

źródło: www.hays.pl

Raport płacowy Antal International

Dane zebrane przez Antal International dotyczące 2015r. są zbieżne z informacjami zawartymi w raporcie Hays Polska. Eksperci z Antal przygotowali dodatkowo listę benefitów, na które mogą liczyć pracownicy działu HR. Do nich należą: prywatna opieka lekarska i karta sportowa, przypisane do każdego stanowiska w tym dziale. Ponadto HR Business Partner może dysponować służbowym samochodem lub uzyskać dofinansowanie do dojazdów, natomiast Kierownik i Dyrektor Personalny oprócz samochodu, karty sportowej i prywatnej opieki lekarskiej, uzyskują również grupowe ubezpieczenie oraz pakiet relokacyjny.

Z opracowania Antal International dowiadujemy się również, które czynniki mają istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika działu HR. Do najważniejszych należą:

  • doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku,
  • wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie,
  • znajomość języków obcych,
  • odniesione sukcesy,
  • miękkie umiejętności interpersonalne,
  • specyfika regionu.

Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Ciekawe dane zawarte są w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak. Według niego rozbieżność w zarobkach haerowców w dużej mierze jest wynikiem różnic w doświadczeniu. I tak:

  • młodszy specjalista ds. płac otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 358zł, doświadczony specjalista ds. płac może zarobić 5 002zł, a starszy specjalista ds. płac – 6 320zł,
  • młodszy specjalista ds. rekrutacji zarabia 3 508zł, jego doświadczony kolega – 4 606zł, a starszy specjalista ds. rekrutacji uzyskuje wynagrodzenie na poziomie 6 345zł.
  • młodszy specjalista ds. szkoleń otrzymuje pensje w wysokości 3 507zł, doświadczony specjalista ds. szkoleń otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 970zł, a starszy specjalista ds. szkoleń – 7 385zł.

Te dane pokazują jak duże są różnice w zakresie wynagradzania poszczególnych grup specjalistów. Pracownicy płac zaczynają od wyższego poziomu wynagrodzeń, lecz ich górny pułap jest niższy specjalistów ds. rekrutacji i dużo niższy niż limit dotyczący specjalistów ds. szkoleń. Z kolei specjaliści ds. szkoleń zaczynają z najniższego poziomu zarobków, jednak ich możliwości podniesienia pensji wraz z doświadczeniem są większe niż kolegów zajmujących się płacami i rekrutacją.

Sedlak & Sedlak przygotował też prezentację wysokości wynagrodzeń w zależności od regionu, w którym funkcjonuje firma. Według danych zawartych w zestawieniu najmniej zarabiają pracownicy HR zatrudnieni w woj. zachodniopomorskim. Ich średnie zarobki wynoszą 8 724zł. Kolejne miejsca w rankingu od dołu należą do woj. łódzkiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego. Na samym szczycie drabiny znajduje się woj. mazowieckie, gdzie haerowcy zarabiają średnio 12 284zł. Średnia wynagrodzeń kadr HR dla całego kraju wynosi 11 500zł.

[Głosów:12    Średnia:2.7/5]