Ile zarabia polityk? Zarobki w Polsce

0
8447

W naszych realiach politycy uchodzą za jedną z zamożniejszych grup zawodowych. W społeczeństwie krążą opinie, że ktoś, kto chce zbić majątek powinien zostać politykiem. Polityka bowiem gwarantuje stałe, niemałe apanaże, a dodatkowo umożliwia kontakty ze środowiskiem biznesu, czy objęcie wysokich, dobrze płatnych funkcji w spółkach Skarbu Państwa. Ta ostatnia kwestia jest szeroko dyskutowana, gdyż nadzór spółek powinien być wedle założeń merytoryczny, a nie polityczny, jednak po każdych wyborach obserwuje się zmiany w nadzorze korporacyjnym spółek Skarbu Państwa.

Ile zarabia polityk

Przekonanie, że polityk zawdzięcza swój majątek udziałowi we władzy nie zawsze ma swoje uzasadnienie. Trzeba pamiętać, że dla wielu działaczy to zajęcie jest równorzędne z pracą zawodową na innych polach. Wielu z nich zajęło się polityką mając już ustabilizowaną pozycję finansową. Zatem nie jest tak, że każdy bogaci się na zajmowanych stanowiskach politycznych.

Zarobki w samorządach

Na poziomie samorządów diety radnych wynoszą od ok. 12 000zł do 30 000zł brutto rocznie. Ich dieta zależy od liczby mieszkańców gminy, czy miasta, w którym działają. Warto dodać, że diety podlegają, co prawda, opodatkowaniu, jednak zwolnione są z naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dodatkowo radni mogą uzyskać wynagrodzenie za działalność w komisjach, np. komisji kultury i nauki, komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, komisji polityki społecznej i zdrowia, itd. Dodatki mogą mieć różną wysokość od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych brutto miesięcznie. Najczęściej wysokość dodatków uzależniona jest od liczby spotkań w miesiącu, ale bywają też dodatki ustalane ryczałtowo.

Prezydent miasta może liczyć na wynagrodzenie rzędu 150 000zł brutto rocznie, natomiast burmistrz może osiągnąć przychód wielkości 120 000zł brutto w roku.

A jak wyglądają zarobki w Sejmie i Senacie?

Poseł na Sejm otrzymuje wynagrodzenie w wysokości blisko 10 000zł brutto miesięcznie. Ponieważ uposażenie to podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, kwota netto to ok. 7 000zł. Do tego poseł otrzymuje dietę w wysokości ok. 2 500zł netto za wykonywanie mandatu na terenie kraju. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i podkomisji działających w obrębie Sejmu otrzymują dodatek w wysokości od 1 000zł do niespełna 2 000zł.

Poseł otrzymuje też środki na prowadzenie biura poselskiego w wysokości nieprzekraczającej 145 800zł rocznie. Miesięcznie to kwota ok. 12 000zł. Z tych środków poseł musi się rozliczyć przedstawiając rachunki, faktury, inne dowody poświadczające wydatkowanie pieniędzy zgodne z ich przeznaczeniem.

Za wynajęcie mieszkania, poseł nie zamieszkujący na stałe w Warszawie może uzyskać dodatek w wysokości ok. 2 000zł miesięcznie jeśli nie korzysta z hotelu sejmowego.

Oprócz tego istnieje szereg niefinansowych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji posła, np. mieszkanie w hotelu sejmowym, bezpłatne przejazdy koleją PKP, autobusami PKS, czy przeloty liniami PLL LOT.

Senator uzyskuje wynagrodzenie w tej samej wysokości co poseł, dodatkowo na remont biura uzyskuje dodatkowe środki w wysokości 6 500zł rocznie – jeśli został ponownie wybrany na senatora lub 10 000zł rocznie przy pierwszym wyborze do sprawowania tej funkcji.

Posłom i senatorom, którzy kończą kadencję, przysługują odprawy w wysokości trzech uposażeń miesięcznych, czyli ok. 30 000zł.

Asystent w biurze poselskim może zarobić od 2 000zł do 4 000zł brutto miesięcznie.

Rząd, premier, prezydent

Zarobki ministrów regulowane są ustawą, a według przepisów ich wysokość w 2015r. Wynosi 12 541,87zł miesięcznie. Ministrowie, którzy pełnią też mandat posła lub senatora zachowują prawo do nieoskładkowanej i nieopodatkowanej diety poselskiej wynoszącej 2 473,08zł miesięcznie.

Zarobki z tytułu pełnienia funkcji premiera wynoszą obecnie 16 000zł miesięcznie. Premier ma też prawo do otrzymywania pensji i diety poselskiej w wysokości przekraczającej łącznie 4 000zł.

Prezydent naszego kraju otrzymuje uposażenie w wysokości ok. 12 500zł brutto miesięcznie oraz dodatek funkcyjny wynoszący niewiele ponad 5 000zł. Prezydentowi należy się też dodatek za staż.

Zarobki europosłów

Największe uposażenie przysługuje posłom reprezentującym kraj w Parlamencie Unii Europejskiej. Ich wysokie zarobki biorą się z przeliczenia należnych wynagrodzeń z Euro na złotówki.

Wynagrodzenie eurodeputowanego wynosi miesięcznie nieco ponad 8 000 Euro brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek posłowi pozostaje kwota 6 250 Euro. Do uposażenia należy doliczyć dietę, która wynosi 304 Euro za każdy dzień wykonywania swoich obowiązków. Dieta przysługuje europarlamentarzyście, który podpisał się na liście obecności w danym dniu i z tego pokrywa on wydatki związane z zakwaterowaniem, czy wyżywieniem.

Europoseł otrzymuje też 21,2 tys. Euro miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego oraz 4,3 tys. Euro na prowadzenie biura krajowego.

Poseł, który uczestniczy w konferencji w innym państwie członkowskim otrzymuje także zwrot kosztów podróży w wysokości nieprzekraczającej 4,2 tys. Euro.

Europoseł, który nie został powołany na kolejną kadencję w Europarlamencie przysługuje odprawa  w wysokości jednomiesięcznej pensji za każdy rok sprawowania funkcji.

[Głosów:2    Średnia:3/5]