Ile zarabia policjant? Zarobki w Polsce

0
107701

Większość policjantów nie ma powodów do zadowolenia, gdy patrzy na swój roczny PIT. Służba w Policji jest trudnym zadaniem, nie każdy się do niej nadaję, lecz wynagrodzenia nie odzwierciedlają charakteru tej pracy.

Ile zarabia policjant

Warunki wynagradzania reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz.U.2015.0.355), wysokość stawek jest wykazana w rozporządzeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i praktycznie co rok ulega zmianie.

Średnie wynagrodzenie w Policji

Wynagrodzenie policjantów jest uzależnione w dużej mierze od podstawy jaka im przysługuje, ale również od różnego rodzaju dodatków, a tych w służbie policyjnej jest mnóstwo. Począwszy od powszechnie stosowanego dodatku za staż pracy, a skończywszy na dodatku za opiekę nad służbowym koniem lub psem. Przeciętnie polski policjant otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

Stanowisko służbowe Średnie uposażenie netto w zł
Stażyści 1 693
Policjant 2 364
Odniesienia 2 617
Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 2 910
Detektyw/asystent 3 144
Dyżurny/specjalista 3 645
Komendant powiatowy 6 437
Komendant wojewódzki 8 185
Komendant Główny 14 057

Im wyższy stopień tym większe zarobki

Zarobki policjantów uzależnione są od korpusu, do którego przynależą. W Policji istnieje korpus szeregowych (posterunkowy i starszy posterunkowy), korpus podoficerów (sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy), korpus aspirantów (młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy), korpus oficerów młodszych (podkomisarz, komisarz, nadkomisarz), korpus oficerów starszych (podinspektor, młodszy inspektor, inspektor) oraz korpus generałów Policji (nadinspektor, generalny inspektor Policji).

Dodatki netto do wynagrodzeń z tytułu szarży kształtują się następująco:

 • Posterunkowy – 630zł
 • Starszy posterunkowy – 670zł
 • Sierżant – 760zł
 • Starszy sierżant – 785zł
 • Sierżant sztabowy – 810zł
 • Młodszy aspirant – 835zł
 • Aspirant – 860zł
 • Starszy aspirant – 885zł
 • Aspirant sztabowy 9. – 910zł
 • Podkomisarz – 940zł
 • Komisarz – 950zł
 • Nadkomisarz – 960zł
 • Podinspektor – 1000zł
 • Młodszy inspektor – 1050zł
 • Inspektor – 1100zł
 • Nadinspektor – 1200zł
 • Generalny inspektor – 1300zł

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego w Policji

Policjanci oprócz dodatku stażowego, który przysługuje w wysokości 1% kwoty bazowej za każdy przepracowany rok i jest naliczany do 20. roku pracy, mogą otrzymywać:

 • dodatek funkcyjny – przyznawany za pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • dodatek służbowy – wysokość dodatku zależy od oceny wywiązywania się przez policjanta

z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych,

 • dodatek stołeczny – za pracę na etacie w w Komendzie Stołecznej Policji,
 • dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem;
 • dodatek instruktorski;
 • dodatek lotniczy;
 • dodatek kontrolerski – przysługuje policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym;
 • dodatek specjalny – dla pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz pododdziału antyterrorystycznego lub komórki antyterrorystycznej Policji;
 • dodatek terenowy – otrzymują policjanci biorący udział w akcjach zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony rejsów lotniczych, przywracania naruszonego porządku publicznego.

Wysokość tych dodatków jest ustalana procentowo najczęściej od kwoty bazowej. Przedział stosowanych stawek obejmuje zwykle od 1 do 30% kwoty bazowej.

Dodatki wypłacane okresowo

Policjantowi przysługuje tzw. „mundurówka”, czyli dodatek dla tych funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali w danym okresie nowego munduru. Mundurówka jest dodatkiem wypłacanym na konkretnie na pokrycie kosztów zakupu umundurowania. Przeważnie wynosi ona od 1 000 do 1 800zł w zależności od pełnionej funkcji i służby.

„13 pensja” jest dodatkowym rocznym wynagrodzeniem powszechnie stosowanym w „budżetówce”. Jest ona obliczana na podstawie całorocznego dochodu policjanta i wynosi mniej więcej tyle ile zwykle wynosiła jego pensja w minionym roku kalendarzowym.

Czy będą zmiany w wynagrodzeniach?

Policjanci głośno wyrażają swoje niezadowolenie z pensji, jakie oferuje im się za tak niewdzięczną pracę. Mimo rozbudowanych tabel wynagrodzeń przeciętne wynagrodzenie początkującego policjanta – stażysty to ok. 1 500zł, policjant może liczyć na 2 500zł. Szczebli kariery jest wiele, ale nie ma co ukrywać, Policja nie może składać się z samych inspektorów.

Wiele mówi się o tym, że policjanci mają przywilej w postaci korzystania z wcześniejszych niż przeciętny obywatel emerytury. Policjanci mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby, a wiek nie ma znaczenia, jednak dotyczy to tylko tych, którzy do Policji trafili przed 2012 rokiem. Wskaźniki obowiązujące przy przyznawaniu emerytur policyjnych dotyczą tylko tych świadczeń, które są przyznawane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, są one korzystniejsze niż te, które stosowane są przez ZUS. Policjanci, którzy wstąpili do służby po 1999r. Z MSW dostaną emeryturę tylko za czas służby w Policji, za lata przepracowane poza nią otrzymają emeryturę z ZUS. Policjanci, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2013r. mogą przejść na emeryturę po przepracowaniu 25 lat w Policji i osiągnięciu wieku 55 lat.

Na razie można więc mówić o ograniczaniu przywilejów, a wynagrodzenia od kilku lat są wypłacane praktycznie w niezmienionej wysokości.

[Głosów:224    Średnia:2.5/5]