Ile zarabia ochroniarz?

0
33876

Agent ochrony to zawód dla pasjonatów. Nie bez powodu mowa tu o pasji w kontekście wynagrodzeń jakie otrzymują pracownicy ochrony bowiem zarobki często oscylują wokół najniższej pensji krajowej.

Przeciętne zarobki agenta ochrony

Według danych przygotowanych przez firmę Sedlak & Sedlak, podanych na stronie wynagrodzenia.pl mediana zarobków ochroniarzy wyznaczona jest na poziomie 1 768zł brutto. 50% pracowników ochrony otrzymuje wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 1 664zł do 1 768zł brutto, a 50% tychże zarabia kwoty pomiędzy 1 768zł brutto, a 2 300zł brutto.

Ile zarabia ochroniarz

Znikomy procent zatrudnionych w branży security otrzymuje benefity. 10% uzyskuje opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie – NNW, 6% korzysta z karnetów na zajęcia rekreacyjno – sportowe, a 5% – z prywatnej opieki medycznej. To niewielkie apanaże w porównaniu z innymi grupami zawodowymi.

Najniżej zarabiają pracownicy bez licencji

Pracownicy, którzy nie posiadają licencji agenta ochrony przeważnie mają dużo niższe kwalifikacje, niekiedy są to osoby na emeryturze, którzy „dorabiają sobie” do świadczenia, czasem osoby młode, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe. Ich praca polega na nadzorowaniu budów, szkół, parkingów, dyskontów. Wynagrodzenie, jakie otrzymują pracownicy ochrony w tej grupie wynosi ok. 800zł netto. Stawka godzinowa za ich pracę waha się pomiędzy 4-5zł netto.

Niewiele więcej, bo ok. 1 300zł – 1 400zł netto uzyskują ochroniarze dużych sieci handlowych i  ekskluzywnych sklepów. Zwiększone w stosunku do pierwszej grupy wynagrodzenie nie jest pochodną wyższych kwalifikacji, a jedynie „hojności” właścicieli tych placówek handlowych, które równocześnie oczekują większego zaangażowania w działania ochroniarskie.

Wynagrodzenie kwalifikowanych pracowników ochrony

Najbardziej poszkodowaną grupą pracowników ochrony są ci, którzy dzięki swoim wysiłkom, zdolnościom i wiedzy zostali wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Bardzo często są to emerytowani pracownicy Policji, czy Wojska. Biorąc pod uwagę jednak niski próg wiekowy, od którego mogą oni przechodzić na emeryturę, można stwierdzić, że są to osoby w sile wieku, bardzo dobrze wyszkolone i predysponowane do zawodów związanych z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa.

Sieci handlowe

Agenci ochrony z licencją również znajdują zatrudnienie z sieciach handlowych. Najczęściej pełnią tam rolę nadrzędną nad pozostałą (nielicencjonowaną) grupą ochroniarzy. Jako kierownicy zmiany odpowiedzialni za sprawowanie ochrony na terenie obiektu otrzymują oni wynagrodzenie w wysokości ok. 1 500zł netto.

Obiekty szczególnie chronione

Podobną kwotę zarabiają agenci, którzy ochraniają obiekty i instytucje wymienione w Ustawie o ochronie osób i mienia jako wymagające obowiązkowej ochrony. Zatem ok. 1 500zł na rękę otrzymują pracownicy chroniący banki, porty lotnicze i morskie, urzędy pocztowe itp.

Grupy interwencyjne

Praca grup interwencyjnych polega na przeprowadzaniu akcji antynapadowych, czy  antywłamaniowych. Bardzo często ich usługi oferowane są mikro i małym przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym. Reagują oni na sygnał wysłany przez właściciela obiektu lub sygnał wysłany przez urządzenia będące częścią systemu przeciwwłamaniowego. Ich dojazd na miejsce liczony jest w minutach, a scenariusz akcji w zasadzie jest nie do przewidzenia. W tym przypadku pracownicy ochrony są umundurowani i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego dopuszczone do użycia przez Ustawę o użyciu środków bezpośredniego przymusu i broni palnej.

Za gotowość do narażania własnego zdrowia i życia, wysokie umiejętności w zakresie sztuk walki, znajomość procedur w zakresie bezpieczeństwa i zagadnień prawnych z tym związanych, pracownicy ochrony w tej grupie uzyskują zarobki w wysokości ok. 1 900zł netto.

Konwoje

Dość dobrze na tle swoich kolegów z obiektów chronionych oraz patroli interwencyjnych wypadają ochroniarze biorący udział w konwojach. Jest to praca szczególnie niebezpieczna. Do przewożonych wartości należą pieniądze, dzieła sztuki, inne drogocenne rzeczy, materiały niebezpieczne. Z uwagi na wysokie ryzyko napadu konwojenci są wyposażeni w broń palną. To eksperci w zakresie posługiwania się bronią i osoby gruntownie przeszkolone na wypadek ataku. Pensja konwojentów waha się pomiędzy 1 500zł a 2 400zł na rękę.

Imprezy masowe

Obsługa imprez masowych np. koncertów, meczy, manifestacji, meetingów jest jednym z najbardziej dochodowych źródeł zarobku dla licencjonowanych agentów ochrony. Za jedną godzinę pracy mogą oni uzyskać ok. 30zł netto. Gdyby imprezy trwały przez 168 godzin w miesiącu, ochroniarz mógłby zarobić ponad 5 000zł. Pytanie, czy agencja ochrony jest w stanie zapewnić tyle godzin pracy w miesiącu?

Szczyt listy płac w branży security – ochrona osobista

Ochroniarze zapewniający bezpieczeństwo osób, w tym ważnych osób ze świata polityki i biznesu, gwiazd filmowych, celebrytów, ale również majętnych osób nie związanych z żadną z wymienionych grup, zarabiają absolutnie najwyższe stawki spośród pracowników branży ochroniarskiej. Wykwalifikowany, znający swój fach ochroniarz może uzyskać wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 8 000zł netto na rękę. W odróżnieniu od pracowników obsługujących imprezy masowe ochroniarze osobiści mogą liczyć na taki zarobek co miesiąc, a to bardzo duży komfort, przy całej niewygodzie jaka składa się na codzienność pracownika ochrony.

[Głosów:38    Średnia:2.6/5]