Ile zarabia fizjoterapeuta? Zarobki w Polsce

0
69627

Powszechnie fizjoterapię i rehabilitację kojarzy się działalnością prowadzoną w placówkach medycznych. Jednak szpitale i ośrodki zdrowia to nie jedyne miejsca pracy fizjoterapeutów. Absolwenci  szkół i uczelni o kierunku fizjoterapia znajdują zatrudnienie w sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, salonach fitness, klubach sportowych. W zależności od miejsc, w których pracują, ich zarobki różnią się diametralnie.

Ile zarabia fizjoterapeuta

Wynagrodzenie fizjoterapeuty w publicznych ośrodkach zdrowia

Fizjoterapeuta jest jednym z gorzej opłacanych grup zawodowych zatrudnianych w szpitalach. Doświadczony stażem terapeuta może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 2 000zł – 2 500 zł netto miesięcznie. To niewiele, zważywszy chociażby na wymagania dotyczące wykształcenia.

Wysokość zarobków fizjoterapeutów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Magister fizjoterapii klasyfikowany jest w XVII kategorii zaszeregowania. Jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 1 600 zł do 3 350 zł brutto.

Technik fizjoterapii jest wymieniony w kategorii XIV. Wynagrodzenie w tej kategorii wynosi od 1 480 zł do 2 600 zł brutto na miesiac.

Podstawowe wynagrodzenie może być zwiększone o premie ze specjalnego funduszu premiowego oraz dodatek stażowy.

Ponadto za długoletnią pracę fizjoterapeucie należy się nagroda jubileuszowa w wysokości:

  • 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,
  • 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,
  • 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,
  • 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,
  • 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

Pracownikowi, który odchodzi na emeryturę wypłacana jest odprawa w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.

Wynagrodzenie fizjoterapeuty poza publicznymi ośrodkami zdrowia

fizjoterapeuta zarobki

Zarobki fizjoterapeuty zatrudnionego poza publicznymi szpitalami, czy ośrodkami zdrowia są uzależnione od rodzaju pracodawcy oraz umiejętności pracownika.

Wbrew pozorom, hotele nie płacą fizjoterapeutom i masażystom szczególnie dużo. Nie tyle zależy im na wysokich kwalifikacjach personelu, co na zapewnieniu gościom dodatkowej atrakcji.  Pracownik hotelu, czy SPA odbiera pensję na średnim poziomie 2 000 zł netto. Nieporównywalnie wyższe zarobki otrzymują osoby, które zdecydują się na pracę na statkach pasażerskich.

Warto wspomnieć, że polscy masażyści i fizjoterapeuci są bardzo cenionymi pracownikami za granicą. Część wykwalifikowanej kadry wyjeżdża do starzejących się krajów Europy Zachodniej w związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników tej branży. Znając języki obce można znaleźć zatrudnienie w Niemczech (wynagrodzenie 1 600 do 3 700euro), w Austrii (2 100 – 2 300 euro), w Szwajcarii (6 250 – 6 750 franków). W Wielkiej Brytanii zarobki podawane są w skali roku i wynoszą od 21 000 do 40 000 funtów. Oczywiście górna granica zarezerwowana jest dla osób z długim stażem i wysokimi kwalifikacjami.

Własna działalność gospodarcza fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci, którzy nie są zadowoleni ze swojej pensji mogą dorobić sobie prowadząc własną działalność gospodarczą. Ta droga jest też idealna dla osób, które wolą niezależny tryb życia i ruchome godziny pracy. Jeżeli fizjoterapeuta jest prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie, może utrzymać się z pracującą wyłącznie we własnej firmie.

Pracując „na swoim” fizjoterapeuta może uzyskiwać dochody z pracy w gabinecie oraz usług świadczonych w domach pacjentów.

Przychody

Dobry fizjoterapeuta może zarobić w gabinecie ok. 7 000 zł i uzupełnić te dochody o przychody z wizyt domowych o ok. 1 500 zł. Prognozowany przychód wyniesie więc ok. 8 500 zł.

Aby osiągnąć taki wynik należałoby przez 20 dni przyjmować po 3 – 4 pacjentów w gabinecie. Cena wizyty byłaby tu ustalona na poziomie 100 zł za wizytę. Do tego, trzeba by odwiedzić ok. 10 pacjentów w ich domach. Tu cena wizyty może być odpowiednio wyższa. Do obliczeń przyjęto ceno 150 zł za wizytę.

Ceny wizyt wahają się pomiędzy kwotą 70 zł a 300 zł, w zależności od gabinetu oraz miejscowości, w której gabinet jest prowadzony.

Koszty

Prowadząc własny gabinet, fizjoterapeuta musi ponosić określone koszty utrzymania lokalu, dojazdów do klienta oraz ubezpieczenia społecznego.

Można przyjąć, że w miesiącu koszt wynajęcia niewielkiego gabinetu nie przekroczy wraz z mediami kwoty 1 600 zł.

Trzeba też uwzględnić koszty dojazdu do pacjenta – ok. 150 zł – 200 zł.

Wysokość składek ZUS jest uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Można założyć, że działalność jest już prowadzona dłużej niż 2 lata, a więc składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą ok. 1 100 zł.

Miesięczne koszty utrzymania gabinetu wyniosą w tym przypadku ok. 2 900 zł.

Dochód do opodatkowania

Każdy przedsiębiorca określa własną metodę opodatkowania, która w znaczny sposób może wpłynąć na wysokość zysku. Kwota przed opodatkowaniem  wyniesie w podanym przykładzie 5 600 zł. Opodatkowując ją wg skali podatkowej 18% można ustalić zysk na poziomie 4 500 zł miesięcznie.

[Głosów:168    Średnia:2.6/5]