Ile zarabia celnik? Zarobki w Polsce

3
65716

Funkcjonariusz celny otrzymuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Ustawy o służbie celnej. Uposażenie celnika nie powinno być zbyt niskie, by służby nie były podatne na skorumpowanie, a trzeba przyznać, że w tym zawodzie ryzyko korupcji jest tak wysokie, jak duża jest ilość osób zajmujących się szmuglowaniem towaru przez granice i rośnie wprost proporcjonalnie do wartości przemytu. Jednak przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy celnych nie powala na kolana.

Ile zarabia celnik

Wysokość uposażenia zasadniczego celników w 2015r.

Uposażenie celnika jest uzależnione stanowiska służbowego, które pełnią. Ustalenie wysokości uposażenia w przypadku wszystkich służb mundurowych nie należy do najprostszych czynności. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych klasyfikuje stanowiska służbowe w grupy uposażenia zasadniczego. Te zaś mają przypisane mnożniki kwoty bazowej, natomiast ta ostatnia wielkość jest zmieniana corocznie. Od marca 2015r. obowiązuje kwota równa 1 873,84 zł.

Wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych w 2015r. przedstawia tabela poniżej:

Lp. Stanowisko służbowe Uposażenie zasadnicze w zł brutto
1 dyrektor izby celnej 7 930 – 10 330
2 zastępca dyrektora izby celnej 7 130 – 9 130
3 główny księgowy 7 130 – 9 130
4 naczelnik urzędu celnego 6 330 – 7 930
5 zastępca naczelnika urzędu celnego 5 830 – 7130
6 naczelnik wydziału 5 630 – 6 330
7 zastępca naczelnika wydziału 5 130 – 5 630
8 kierownik oddziału celnego 5 630 – 6 330
9 zastępca kierownika oddziału 5 130 – 5 630
10 kierownik referatu 5 130 – 5 630
11 kierownik zmiany 4 030 – 4 430
12 dowódca jednostki pływającej 3 730 – 4 230
13 starszy ekspert Służby Celnej 5 430 – 5 830
14 audytor wewnętrzny 5 430 – 5 830
15 radca prawny 5 430 – 5 830
16 kapelan 5 430 – 5 830
17 pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 4 730 – 5 130
18 ekspert Służby Celnej 4 730 – 5 130
 19 młodszy ekspert Służby Celnej 4 030 – 4 430
20 starszy specjalista Służby Celnej 3 530 – 3 730
21 specjalista Służby Celnej 3 130 – 3 330
22 młodszy specjalista Służby Celnej 2 730 – 2 930

Jak samodzielnie ustalić uposażenie zasadnicze?

Uposażenie zasadnicze ustalane jest na podstawie dwóch zestawień podanych w przywołanym rozporządzeniu. W pierwszej podane są grupy przypisane do stanowisk służbowych, w drugiej zaś mnożniki kwoty bazowej. Wysokość kwoty bazowej jest podawana w Ustawie budżetowej. W ten sposób można samodzielnie ustalić wynagrodzenie stosując kwotę bazową aktualną w danym roku. Dla młodszego specjalisty Służby Celnej, który wg pierwszej z powyższych tabel jest zaszeregowany w grupie I-III oblicza się wynagrodzenie wykorzystując mnożnik z tych grup. Możemy stwierdzić, że uposażenie zasadnicze młodszego specjalisty w I grupie wynosi 2 730zł. W odniesieniu do grupy III uposażenie zasadnicze będzie wynosiło 2 930zł.

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego
1 dyrektor izby celnej XXI-XXIII
2 zastępca dyrektora izby celnej XX-XXII
3 główny księgowy XX-XXII
4 naczelnik urzędu celnego XIX-XXI
5 zastępca naczelnika urzędu celnego XVIII-XX
6 naczelnik wydziału XVII-XIX
7 zastępca naczelnika wydziału XV-XVII
8 kierownik oddziału celnego XVII-XIX
9 zastępca kierownika oddziału XV-XVII
10 kierownik referatu XV-XVII
11 kierownik zmiany X-XII
12 dowódca jednostki pływającej IX-XI
13 starszy ekspert Służby Celnej XVI-XVIII
14 audytor wewnętrzny XVI-XVIII
15 radca prawny XVI-XVIII
16 kapelan XVI-XVIII
17 pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XIII-XV
18 ekspert Służby Celnej XIII-XV
19 młodszy ekspert Służby Celnej X-XII
20 starszy specjalista Służby Celnej VII-IX
21 specjalista Służby Celnej IV-VI
22 młodszy specjalista Służby Celnej I-III
Lp. Grupa uposażenia zasadniczego Mnożnik kwoty bazowej
1 XXVI 6,260
2 XXV 5,993
3 XXIV 5,726
4 XXIII 5,513
5 XXII 4,872
6 XXI 4,232
7 XX 3,805
8 XIX 3,378
9 XVIII 3,111
10 XVII 3,005
11 XVI 2,898
12 XV 2,738
13 XIV 2,631
14 XIII 2,524
15 XII 2,364
16 XI 2,258
17 X 2,151
18 IX 1,991
19 VIII 1,937
20 VII 1,884
21 VI 1,777
22 V 1,724
23 IV 1,670
24 III 1,564
25 II 1,510
26 I 1,457

Dodatki do uposażenia celników

Do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszom celnym przysługują dodatki:

 • dodatek za wieloletnią służbę,
 • dodatek za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia (stopnie służbowe omówione zostały poniżej),
 • dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od ilości podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań),
 • dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem),
 • dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, a w ramach tej kategorii:
 • dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań,
 • dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań,
 • dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego,
 • dodatek za służbę w porze nocnej,
 • dodatek specjalny.
Korpusy i stopnie w Służbie Celnej:

Od 2009r. w Służbie Celnej obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:

 1. korpus szeregowych Służby Celnej:
  • aplikant celny,
  • starszy aplikant celny;
 2. korpus podoficerów Służby Celnej:
  • młodszy rewident celny,
  • rewident celny,
  • starszy rewident celny,
  • młodszy rachmistrz celny,
  • rachmistrz celny,
  • starszy rachmistrz celny;
 3. korpus aspirantów Służby Celnej:
  • młodszy aspirant celny,
  • aspirant celny,
  • starszy aspirant celny;
 4. korpus oficerów młodszych Służby Celnej:
  • podkomisarz celny,
  • komisarz celny,
  • nadkomisarz celny;
 5. korpus oficerów starszych Służby Celnej:
  • podinspektor celny,
  • młodszy inspektor celny,
  • inspektor celny;
 6. korpus generałów Służby Celnej,
  • nadinspektor celny,
  • generał Służby Celnej.

Do każdego ze stopni przypisana jest odrębna stawka dodatku funkcyjnego:

Stopień służbowy Wysokość dodatku w zł brutto
Generał Służby Celnej  0,772 1 446
Nadinspektor celny  0,665 1 246
Inspektor celny  0,612 1 146
Młodszy inspektor celny  0,585 1 096
Podinspektor celny  0,558 1 046
Nadkomisarz celny  0,505 946
Komisarz celny  0,478 896
Podkomisarz celny  0,452 846
Starszy aspirant celny  0,398 746
Aspirant celny  0,371 696
Młodszy aspirant celny  0,345 646
Starszy rachmistrz celny  0,318 596
Rachmistrz celny  0,291 546
Młodszy rachmistrz celny  0,265 496
Starszy rewident celny  0,238 446
Rewident celny  0,211 396
Młodszy rewident celny  0,185 346
Starszy aplikant celny 0,158 296
Aplikant celny 0,062 116
[Głosów:102    Średnia:2.4/5]

3 KOMENTARZE

 1. Dane są niekompletne i nierzetelne. Prawidłowe mnożniki wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych (Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1682) i są rożne dla celników pełniących służbę w izbach celnych i urzędach celnych ( niższe dla około 98% funkcjonariuszy) a różne dla celników pełniących służbę w ministerstwie finansów (wyższe). Ponadto od stopnia służbowego zależy stawka dodatku za stopień a nie funkcyjnego. Dodatek funkcyjny wynika z innych przepisów, jest ruchomy , kwota rożna i dotyczy tylko i wyłącznie stanowisk kierowniczych Służby Celnej. Oczekuję sprostowania informacji.

 2. te zarobki są zawyżone, redaktor się pomylił i wziął mnożniki i kwoty stanowisk z ministerstwa finansów, celnicy mają po kilka setek niżej… nierzetelny artykuł… nie tem załącznik panie redaktorze… proszę sprawdzić, jest tam drugi z kwotami na celników a nie dla MF…

Comments are closed.