Leasing zwrotny – na czym polega? Dla kogo jest leasing zwrotny?

0
1178

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to nie to samo co zwykły leasing. Leasing zwrotny to odkupienie przez firmę leasingową środka, który był, do tej pory, własnością sprzedającego przedsiębiorcy. W teorii przedsiębiorca przestaje być jej właścicielem, ale w praktyce firma może nadal korzystać ze sprzedanej rzeczy (jest użytkownikiem, ale w leasingu, umowę z firmą leasingową można podpisać np. na 10 lat). Leasingobiorca staje się zarówno dostawcą, jak i użytkownikiem, a sytuacja finansowa jego przedsiębiorstwa poprawia się.

Dla kogo jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny przeznaczony jest dla przedsiębiorców chcących uwolnić własne środki, które przeznaczyli na zakup danych aktywów rzeczowych. Uwolnione środki mogą oni przeznaczyć na inne rzeczy (np. dalsze inwestowanie, dalsze badania nad produktem, spłatę zadłużeń, wypłaty dla pracowników). Często jest to leasing auta czy leasing maszyn. Nie trzeba wtedy oddawać samochodu czy maszyny, można dalej z urządzenia korzystać tak, jak wcześniej, a tym samym poprawić płynność finansową własnego przedsiębiorstwa.

Jak przebiega leasing zwrotny?

Można wyróżnić trzy etapy leasingu zwrotnego:

1. Przedsiębiorca kupuje przedmiot we własnym zakresie, na rzecz swojej działalności gospodarczej.
2. Przedsiębiorca sprzedaje przedmiot firmie leasingowej.
3. Przedsiębiorca i firma leasingowa zawierają ze sobą umowę (leasing finansowy bądź leasing operacyjny).

Potem umowa kończy się. Co dalej będzie się działo z leasingowanym przedmiotem?

W leasingu operacyjnym korzystający może, ale nie musi, później wykupić przedmiot, z którego korzystał. Przedmiot, np. maszyna, staje się aktywem leasingodawcy. Leasingodawca dokonuje też odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli chodzi natomiast o leasing finansowy, korzystający jest zobowiązany do tego, by, po zakończonej umowie, wykupić dany przedmiot. Przykładowa maszyna jest aktywem leasingobiorcy. Może on więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca, który sprzedaje firmie leasingowej np. samochód, musi później zapłacić od podatek dochodowy oraz VAT od zarobionej sumy. Później, zawierając umowę na leasing operacyjny, VAT jest stały (wynosi 23%). W przypadku leasingu finansowego, przedsiębiorca musi zapłacić z góry cały VAT. Leasing zwrotny jest jednak korzystny dla przedsiębiorcy sprzedającego firmie leasingowej dane urządzenie (np. przez odpisy amortyzacyjne).

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego? Najczęściej dotyczy on samochodów, maszyn, może też dotyczyć motocyklu, komputera, sprzętu elektronicznego, a nawet nieruchomości.

[Głosów:0    Średnia:0/5]