Konto firmowe czy prywatne w prowadzeniu firmy jednodobowej?

0
594

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą i zastanawiasz się nad tym, czy powinieneś uruchomić konto firmowe, skoro posiadasz już jedno, koto osobiste? Czy przepisy zobowiązują Cię do założenia konta firmowego? A może konto bankowe nie jest Co w ogóle potrzebne? Wyjaśniamy to poniżej.

Czy rachunek bankowy dla firm jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy?

Uruchomienie konta firmowego nie zawsze jest obowiązkowe, zależy to jednak od formy prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej polskie prawo zobowiązuje przedsiębiorcę jedynie do tego, aby wskazał rachunek bankowy, z którego będzie regulował należności związane z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, a także z innymi przedsiębiorcami. W przepisach nie ma rozróżnienia pomiędzy kontem osobistym, a kontem firmowym.

Tylko w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą realizować przelewy z konta prywatnego. W określonych przypadkach mogą korzystać także z konta prywatnego osoby trzeciej. Dlaczego? Przedsiębiorcy prowadzący JDG nie mają odrębnego majątku od majątku przedsiębiorcy. Dlatego przepisy nie narzucają im obowiązku założenia i posiadania konta firmowego.

W pozostałych przypadkach posiadanie rachunku bankowego jest obowiązkowe dla m.in. spółki cywilnej, spółki jawnej czy spółki z o.o. Wspólnicy nie mogą korzystać z kont prywatnych podczas rozliczania się z płatności związanych z firmą. Posiadając konto firmowe, mogą łatwo wykonywać różne transakcje biznesowe i kontrolować wydatki swojej firmy. Będąc współwłaścicielem konta dla spółki z.o.o., możesz przejrzyście prowadzić także bankowość internetową i korzystać z karty płatniczej.

Jednakże posiadanie firmowe konta bankowego przez osobę prowadzącą firmę jednoosobową jest niezwykle praktyczne. Warto bowiem rozdzielać pieniądze firmowe od pieniędzy prywatnych. Dodatkowo wraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących podzielonej płatności (tzw. split payment) okazuje się konieczne ponieważ przelew w formie podzielonej płatności może zostać zaksięgowany jedynie na kocie firmowym. Na prywatne konto taka płatność nie dotrze.

Niezależnie od tego czy przedsiębiorca będzie korzystał z rachunku bankowego osobistego czy firmowego, informację o nim powinien podać we wniosku CEIDG-1. Jeszcze do niedawna przedsiębiorca musiał zamieścić numer prywatnego konta, a dopiero po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją firmą był zobowiązany do aktualizacji wpisu o numer firmowego konta bankowego.

Jakie jeszcze korzyści daje korzystanie konta firmowego?

Dzięki kontu firmowemu dla spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych Urząd Skarbowy ma dostęp wyłącznie do konta firmowego. Dzięki rozdzieleniu konta prywatnego i formowego możliwe jest zachowanie porządku w finansach – nie mieszasz wydatków prywatnych z firmowymi. W przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego łatwiej wyjaśnić wszystkie przepływy pieniężne, a co ważniejsze łatwiej zarządzać płynnością finansową firmy i kontrolować wydatki.

Posiadając konto firmowe budujesz relację z bankiem jako przedsiębiorca, a nie jak dotychczas, jako osoba fizyczna. Dzięki temu masz możliwość skorzystania z różnych form finansowania np. linii kredytowych czy dedykowanych ofert kredytowych.

Dodatkowo przedsiębiorca może rozliczyć wydatki związane z korzystaniem z firmowego konta bankowego i wliczyć je w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich kosztów należą prowizje i opłaty bankowe m.in. przelewy, wypłaty w bankomatach, opłaty dotyczące rachunku i korzystania z karty kredytowej. Wszystkie wydatki związane z kontem bankowym muszą być udokumentowane za pomocą wyciągów bankowych w księdze przychodów i rozchodów.

Gdzie znaleźć najlepsze firmowe konto bankowe?

Oferta produktów bankowych dla firm jest szeroka. Jeśli chcesz wybrać firmowe konto dla jednoosobowej działalności gospodarczej, porównaj oferty w rankingu kont firmowych. Podczas przygotowywania go, brane są pod uwagę kryteria:

  1. Wysokość opłaty za prowadzenie konta
  2. Wysokość opłaty za kartę do bankomatu
  3. Wysokość opłaty za przelewy
  4. Wypłata pieniędzy z bankomatów w oddziale i w oddziałach innych banków
  5. Możliwość założenia konta walutowego i oszczędnościowego
  6. Dodatkowe informacje takie jak: bonusy i dodatkowe bezpłatne usługi lub aktualne promocje

[Głosów:1    Średnia:5/5]