Jak zwiększyć zdolność kredytową na zakup mieszkania?

0
2069

Wzrost łącznej kwoty przychodu i zamknięcie zaciągniętych zobowiązań kredytowych to z pewnością oczywista, choć nie jedyna, metoda na zwiększenie zdolności kredytowej. Na szczęście parametr ten nie jest uzależniony wyłącznie od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, lecz również od kilku innych czynników, które pośrednio mają na niego wpływ.

Nie przelewaj nikomu pieniędzy!

Choć przelewanie pieniędzy innym członkom rodziny jest z pewnością szczytnym posunięciem, to –  w oczach banku – może niekorzystnie wpłynąć na zdolność kredytowa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których samodzielnie utrzymujemy gospodarstwo domowe. Szacunkowe koszty (obliczone przez GUS), jakie wtedy ponosimy, to 800 – 1000 złotych. W przypadku osób w dwójkę utrzymujących gospodarstwo domowe rosną one o około 200 – 400 złotych. Reasumując, przelewanie pieniędzy na inne konta (co zresztą również podlega analizie banku) może wywołać wrażenie, że mamy jeszcze kogoś innego na utrzymaniu. Oczywiście wpłynie to negatywnie na naszą zdolność kredytową.

Uporządkuj domowe finanse!

Zdolność kredytowa to bardzo ciekawy parametr, gdyż wpływają na nią również te zobowiązania, których faktycznie nie zaciągnęliśmy. Jeśli np. posiadamy nieobciążoną kartę kredytową, będzie ona traktowana przez bank jako potencjalne źródło dodatkowego finansowania, co w konsekwencji znacznie obniży zdolność do zaciągania zobowiązań. Taka sama zasada dotyczy np. limitów w ROR, BIK widzi wszystkie te źródła finansowania jako tzw. rachunki otwarte, które potencjalnie zagrażają zdolności do spłaty kredytu.

Poszukaj wspólnika

Wspólne zaciągnięcie kredytu jest zawsze bardziej opłacalne. Im więcej kredytobiorców w jednym wniosku, tym większą zdolność kredytową możemy uzyskać. Oczywistym warunkiem jest tu pozytywne rozpatrzenie „kandydatury” dodatkowego kredytobiorcy. Niestety niewiele osób chce się na coś takiego zdecydować.

Pomyśl o konsolidacji

Z punktu widzenia banku wszystkie dotychczasowe (i niespłacone) zobowiązania finansowe są obciążeniem, które istotnie zmniejszają zdolność kredytową. Jak sobie z nimi poradzić?

Najlepiej skonsolidować je wszystkie do jednego kredytu i to z jedną, najlepiej stałą ratą. Choć całkowity koszt kredytu w ten sposób wzrośnie, prawdopodobnie wysokość łącznej, skonsolidowanej raty znacząco spadnie, co oczywiście wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową.

Kup coś więcej

Dobrym pomysłem jest połączenie oferty kredytowej banku z dodatkowymi, promocyjnymi usługami. Konto, ubezpieczenie, lub program systematycznego oszczędzania to argumenty, które zwykle przekonują bank do udostępnienia większej sumy pieniędzy. Niestety, w praktyce ten wzrost będzie stosunkowo mały.

Pomyśl o wkładzie własnym

Zdolność kredytowa w dużej mierze zależy od posiadanego wkładu własnego. W przypadku kredytu na zakup domu bądź mieszkania stanowi on wręcz jego integralną część. Dlatego przed złożeniem wniosku warto pomyśleć o wkładzie w wysokości co najmniej 20 procent wnioskowanej kwoty. Oczywiście im więcej, tym lepiej!

Podpisz intercyzę!

Przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania, intercyza ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, po jej podpisaniu bank nie traktuje małżonków jako jedno, dwuosobowe gospodarstwo domowe, lecz jako dwa osobne gospodarstwa jednoosobowe. Oczywiście będzie to miało istotny wpływ na redukcję kosztów utrzymania domu. Po drugie intercyza sprawdzi się, jeśli jeden z małżonków ma problemy ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Wtedy bank pomija je, skądinąd zwiększając zdolność kredytową drugiego małżonka.

Podsumowując, oszczędności i wysokość wynagrodzeń to nie wszystko. Czasem, by utrzymać wyższą zdolność kredytową, warto zdecydować się na kilka nie do końca oczywistych kroków. Artykuł powstał na bazie informacji ze strony: Osiedle Franciszkańskie Katowice.

[Głosów:1    Średnia:5/5]